Máte problémy s CNC obráběním? Nebojte, máme pro vás řešení

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Pokud podobně jako mnozí jiní řešíte, kdo bude pro vámi nově pořízené CNC obráběcí stroje připravovat technologii výroby a NC programy a kdo je bude seřizovat a obsluhovat, a nedaří se vám nikoho přetáhnout z jiné firmy, natož najít takříkajíc na ulici, hledejte ve svých lidských zdrojích.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

  • Koupili jste si CNC obráběcí stroj a nemáte kvalitní obsluhu, ani NC programátora?
  • To, co umíme my, naučíme i vás! Školení nebo rekvalifikační kurzy pro obsluhy, seřizovače a NC programátory CNC obráběcích strojů.
  • Jak lze vyzrát na programování CNC strojů? Pomůžeme vám se orientovat v celém procesu přípravy NC programů skrze školení, dálkovou diagnostiku či online konzultaci.
  • Kdy investovat do CAM softwaru? Pokud nedokážete zpracovat data od zákazníka, naprogramovat součást z ruky, popř. stroje stojí, protože programátor nestíhá.

Začátek příběhu…

Všichni v okolí už CNC obráběcí stroje mají a výroba na nich se jim vyplácí. Evropská unie prostřednictvím vlády České republiky přispívá velkým procentem na pořizovací náklady, tak si taky nějaký CNC obráběcí stroj pořídíme. A proč jen jeden jednoduchý? Pořídíme si „CNC pětiosku“, to je prý žádaná technologie, a když už ten projekt předkládáme, tak si pořídíme i ten „soustruh s poháněnými nástroji a protivřetenem“. Když se daří firmám v okolí, bude se dařit i nám, na tom přece nic není!

...pokračování příběhu

Dotaci na náš projekt rozjezdu CNC obrábění v naší firmě jsme dostali. CNC obráběcí stroje jsme vysoutěžili. Dodavatel nám je dodal, instaloval a chtěl zaškolit naše NC seřizovače a obsluhy, ale my jsme mu řekli, že ještě nikoho nemáme, že jsme podali inzeráty, ale nikdo se doposud do výběru na tyto pozice do naší CNC výroby nepřihlásil. Dodavatel strojů tedy odjel s tím, až někoho budeme mít, ať se ozveme. Stroje tady stojí, naši zákazníci by jejich volné kapacity rádi využili, na stole od nich máme hromádku poptávek. Říkají, že je to ideální práce pro naše stroje, ale my jim to nejsme schopni kvalifikovaně ani nacenit, protože nevíme, jak na našich nových CNC obráběcích strojích pracovat. Zkoušeli jsme si nechat udělat několik technologických postupů na poptávané výkresy od dodavatele strojů, ale ten už na nás nemá čas. Dalším pokusem bylo oslovení prodejců řezných nástrojů, s jejich technologickými postupy na konkrétní výrobu a jejich pomocí jsme zkusili vyrobit vzorky, ale z toho předložené cenové nabídky naši zákazníci odmítli jako drahé. Po těchto „vzorkováních“ máme plné skříně nářadí a oba CNC obráběcí stroje, jak „CNC pětioska s Haidnem“, tak „soustruh s poháněnými nástroji a protivřetenem řízený CNC Fanuc s dialogem a doplněný podavačem tyčí“, stojí.

Kvalifikovaná obsluha

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Pokud firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění na CNC obráběcích strojích, z otázky „kdo nám na nich bude pracovat“ se stává problém.

Co je to CAM v roce 2023?

Rád bych v tomto článku shrnul své postřehy, které jsem načerpal za posledních 25 let při své práci s obráběči na CNC obráběcích strojích a při diskusích s prodejci CNC obráběcích strojů.

Ve většině CNC obroben je zakoupen (pronajmut) CAM software, v roce 2023 více než v roce 2018. Využívat CAM pro přípravu CNC technologií je standard, a tak nastaly i změny v požadavcích zákazníků.

Ještě před pěti lety bylo

Vypadá to, že nastal čas, abychom si i k nám pořídili CAM. Důvody byly různé, ale lze je shrnout do:

  • odešel nám programátor, který veškeré NC kódy pro NC obrábění psal ručně a stávající zaměstnanci se v tom nedokáží vyznat
  • CNC obráběcí stroje často stojí a čekají na novou práci
  • nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože nevíte, jak naprogramovat danou součást
  • nedokážete zpracovat výkresy ve formě CAD dat

V posledním roce se setkáváme s požadavky:

a) Vůbec nepřemýšlím, zdali CAM ano, či ne, hledám CAM, abych ho zvládl využívat a pomohl nám v přípravě obrábění.

b) Při referenčních návštěvách s prodejci CNC obráběcích strojů jsme se i ptali, čím a jak připravují NC programy, a ve více firmách jsme se setkali s řešením GibbsCAM. Představíte nám ho?

c) Máme tady už dlouho xxxCAM, ale nejsme s ním spokojeni, tedy nejsme spokojeni s jeho dodavatelem. Dodnes nemáme dobré postprocesory, ty staré na nové verzi CAMu nefungují dobře a my musíme NC kód stále editovat a výroba tak stojí. Je to standard i v jiných firmách?

Co je to CAM?

Ano, je to divná otázka, ale doopravdy to není CAD (Počítačem Podporovaná Konstrukce). Není to ani videohra na PC, protože cílem těch, co si CAM software pořizují a plně využívají, je vždy potřeba dobře a rychle vyrobit díl na CNC obráběcím stroji.

Ano, CAMů je k dispozici hodně, stejně jako CADů, ale co NC program? O generování NC programu se mi vždy stará postprocesor, nástavba CAM softwaru sloužící k vytváření NC programů pro řídicí systémy CNC obráběcích strojů.

Když to zestručníme, jedná se o přípravu NC programu na externím počítači pomocí CAM software (CAM, tedy PPV, Počítačem Podporovaná Výroba), následuje přehrání NC programu do CNC kovoobráběcího stroje a následné seřízení výroby. A výsledkem musí být dobře a rychle vyrobený díl.

Je to o lidech, co vědí

Je potřeba si ještě uvědomit základní pravidlo pro dobře fungující CAM přípravu NC programů, a to je lokální podpora. Je to o lidech, co musí znát nejen, jak se ovládá, jak se „hraje“ na PC v tom nebo v tom CAMu, ale především znají problematiku technologie obrábění na CNC obráběcích strojích a jeho obsluhu, vědí o zákonitostech a pravidlech struktury NC programu a znají rozdíly v jednotlivých CNC řídicích systémech. Zjednodušeně vědí, co je to G41, G07, ale i TRANSMIT.

Toto je důvodem, proč některé CAM softwary mají výborné reference v Německu, jiné v Texasu a jiné v Česku a Slovensku.

Postřehy z reálné práce

CAM v balíku s CADem?

Proč si mám kupovat CAM, když ho mám v zakoupeném (pronajmutém) balíku CADu? CAD software si jinak dnes ani nemohu pořídit.

Ano, toto je pravda. Když si dnes budete pořizovat CAD Invetor, získáte v balíku CAM od Autodesku v ceně CADu. Když CAD SolidWorks, získáte CAM CAMWorks. Moji odpověď najdete výše, je to o lidech, co vědí. Není to o penězích.

Pronájem CAMu, anebo si ho koupit?

Prodejní modely po vstupu velkých korporací do oblasti CAM softwaru se změnily. Nejsem daňový poradce a tedy nevím, jak je co výhodné z hlediska odpisů. Můj názor však je kupovat, protože když pronajímáte, musíte stále platit. Když koupíte, máte CAM software navěky. Tento názor zakládám na situaci v roce 2010, kdy finanční krize nutila šetřit především ve výrobních firmách.

Potřebuji CAM pro dlouhotoč?

Pakliže se vám vaše výrobní dávky na dlouhotoči mění, tedy musíte častěji seřizovat a stroj zbytečně stojí, ANO.

Pakliže potřebuje jen jednu dílčí operaci do výroby, která se seřídí „na věky“, NE, nechte si někým vygenerovat jen tuto operaci a plaťte jen za ni.

Můžete mi udělat NC program pro tuto operaci?

Toto je typický případ, kdy dodavatel CNC obráběcího stroje využívá pro přípravu NC programů dialogové programování. Chci na něm ukázat, že dialogové programovaní, přestože je skvělý pomocník, neumožní obrábět plochy z modelu, ale nedokáže ani odjehlit požadovanou hranu nejen v pětiosách, ale ani ve třech.

CAM software musí být výkonným pomocníkem

CAM software by měl být výkonným pomocníkem, umožňujícím realizovat technologické nápady NC technologa a ty přenášet do NC programů. Uvědomme si, že žádný CAM software neumí všechno. A nebude to umět ani zítra. Je potřeba vědět, co potřebuji, to si nechat ukázat, ověřit při reálném obrábění a to chtít.

Rozhodnutí, jaký CAM software do provozu CNC obráběcích strojů koupit, by mělo být začátkem. Následovat by měla vlastní implementace CAM softwarového řešení do výroby, která je nejdůležitější etapou celého procesu. Patří do ní prvotní zaškolení i následná detailní produktová školení. Do této etapy především patří personifikace postprocesorů a jejich vyzkoušení na každém CNC obráběcím stroji. Standardem je i úprava modelů strojů do reálné simulace virtuálního obrábění.

Jak je to s postprocesory?

Postprocesory (překladače virtuálního obrábění do jazyka CNC obráběcího stroje) jsou součástí, nástavbou CAM softwaru a slouží k vytváření NC programů pro řídicí systémy CNC obráběcích strojů. Při výběru CAM systému je tedy vhodné nechat si od potenciálního dodavatele vyjasnit i následující otázky: Kolik postprocesory pro jednotlivé stroje stojí? Jak je mohu získat? Je možné vyžadovat speciální formát NC kódu? Je možno věřit generovaným NC kódům, nehrozí kolize obráběcího stroje? Vyžadujte postprocesor, který odpovídá vašim požadavkům, podílejte se na jeho odladění. Pravdou zůstává, že dodatečná editace (úprava) NC programu je ztráta času a peněz!

Vždy je dobře, když technolog, programátor ví, co chce. To se dá postprocesor naladit k jeho obrazu. Horší je, když technolog, programátor neví a neví ani technik od dodavatele stroje nebo od dodavatele nástroje a všichni si myslí, že funguje „CAMe, pracuj za mě“. Podle mě nefunguje. Podle mě je potřeba mít zkušenost a dovednost proto, abych dobře na CNC obráběcím stroji vyrobil díl.

Kdo může CAM využívat efektivně?

Stále platí, že CAM software neudělá práci za vašeho NC technologa! Stejně jako nelze CNC obráběcímu stroji ukázat papírový výkres a myslet si, že si stroj poradí sám, tak si nelze myslet, že pořízením CAM softwaru obsadíte volné místo v oddělení technické přípravy výroby. Pro vysvětlenou, kolega přirovnává CAM software k lopatě, která také sama nesloží hromadu uhlí.

Vlastimil Staněk, vstanek@t-support.cz

Od roku 1997 (a jsem za to rád) se potkávám s výrobami, kde je CNC technologie základem.

V roce 1997 jsem potkal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval mě.

Od roku 2003 se společně s kolegy v technology-support s.r.o. snažíme být i dobrými přáteli na telefonu.

Jaké jsou možnosti přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje?

Na CNC kovoobráběcích strojích v současnosti nabízených u nás i ve světě lze obrábět na základě ručně napsaného NC kódu nebo dialogem obsluhy se strojem (dílenské dialogové programování) přes obrazovku řídicího systému CNC nebo NC programem připraveným NC programátorem pomocí CAD/CAM softwaru na externím počítači a přehraným do CNC kovoobráběcího stroje. Nebo jejich kombinací. Je to stejně jako před 25 lety!

Vlastimil Staněk, vstanek@t-support.cz, +420 603 11 41 82

  • Nejčtenější

Vsadil 400 korun a vyhrál téměř 130 milionů. Teď si bude plnit své sny

7. června 2024

Komerční sdělení Manželce řekl, že vyhráli v loterii. O tom, že to je téměř 130 milionů korun ale nejprve mlčel a...

Lakovaná dlažba je trvale krásná a dokonale odolná

6. června 2024

Komerční sdělení V následujících měsících si většina z nás bude užívat krásné letní počasí a grilování s přáteli. A...

Místo moře letos na hory. Tady se o vaše děti postarají 12 hodin denně

10. června 2024

Komerční sdělení Jedno je jisté. Vašim dětem se domů chtít nebude. Místní maskot Mamutík i nadšený tým animátorů...

Venkovní pokoje aneb Přestěhujte se na léto ven

10. června 2024

Komerční sdělení Máte zahradu, velkorysou terasu nebo alespoň malý balkon? Užijte si je během hezkých dnů na...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Unese krov střešní krytinu?

10. června 2024

Komerční sdělení Důvodů k rekonstrukci může být mnoho. Zatékání do konstrukce, připravovaná instalace...

Dvě blondýny dobyly velký svět eventů, protože chtěly dělat věci jinak

13. června 2024

Komerční sdělení Chcete uspořádat největší Cyber security konferenci pro 1000 lidí? Přivézt nejlepší piloty světa do...

EDF posiluje svůj závazek spolupráce s českým jaderným průmyslem

13. června 2024

Komerční sdělení Společnost EDF uspořádala v Paříži Dny evropských jaderných dodavatelů za účasti více než 300...

Ústecký kraj se mění na filmařský region

12. června 2024

Komerční sdělení Ústecký kraj nabízí filmařům možnost získat prostředky k tvorbě z nového dotačního programu s...

Zažijte kulturní léto v Rakousku

12. června 2024

Komerční sdělení Letní Rakousko máme spojené především s horami a jezery. Co takhle pro změnu vyrazit v létě k našim...

Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří

Vítězkou v soutěži National American Miss je Sara Millikenová. Třiadvacetiletá žena byla zvolena královnou krásy i...

RECENZE: To už není film, ale úkaz. Čistá nula pro Lásku na zakázku

Premium Svým způsobem je to dvojitý zázrak. Spočívá jednak v daru natočit film tak skrznaskrz špatný, jakým je Láska na...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

V paneláku vyřízli kus stropu a propojili dva byty. Vznikl mezonet

Všechno je jednou poprvé, někdy to však bývá hodně náročné. Jako třeba vyjmout jeden podlahový panel a propojit...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...