Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

„Kde vládne upřímnost a rodinné klima, se pracuje líp“

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Zaměstnanci Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví se ročně postarají o bezmála 700 pacientů. Navíc se snaží podílet i na veřejném životě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

„Kde vládne upřímnost a rodinné klima, se pracuje líp“ | foto: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Patří mezi zdravotnická zařízení s následnou péčí. Ředitelkou a statutárním zástupcem léčebny je již sedmnáctým rokem Mgr. Bc. Jana Tomšů. Ročně projde LDN téměř 700 pacientů, kteří jsou překládáni do zařízení z lůžek nemocnic ze širokého okolí. Přicházejí z důvodu dokončení nastavené léčby na akutním lůžku a k celkové rehabilitaci. O léčebnách tohoto typu bylo napsáno už mnohé, hezká i kritická vyjádření. Nicméně v Pardubickém kraji je jedna LDN, kde se pracuje dobře, tak trošku jinak a více, než stanovuje legislativa. Proč tomu tak je?

Když jsem procházel vaší léčebnou, potkával jsem jen usměvavé zaměstnance, jak je to možné? Vypadá to, že je práce baví.

Od začátku svého působení v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví se snažím, abychom měli mezi kolegy a vedením otevřené upřímné prostředí. Jednoznačně je pro mne prioritou přímý kontakt a otevřená komunikace. Kritika, ale i pochvala, to je snad to, co otevírá brány upřímnosti. A v aktuální době si toho zaměstnanci cení víc, než jen mít dostatek financí. Hlavně je učíme, že se musí vzájemně akceptovat, uznávat jedna profese tu druhou, jsme přece multioborový tým. Náš zaměstnanec ví, na čem je, může se přijít kdykoliv zeptat na věci, které jej zajímají nebo na ně nezná odpověď. Otevřená jednání a upřímnost. Potom nemusí zbytečně odcházet pracovat jinam, jen pokud jsou unaveni.

Jak jsou tedy finančně oceněni vaši zaměstnanci, aby neodcházeli na jiná pracoviště?

Ale oni také odcházejí, na druhou stranu jich dost nových přichází. Práce v následné péči je nesmírně obtížná, fyzicky i psychicky namáhavá. Když ji chcete dělat poctivě, je to činnost hodně vyčerpávající. Také není populární, mladí lidé raději jdou do atraktivních oborů, stáří, chronické bolesti a nemoci je mnoho nelákají. Navíc v blízkém okolí je řada nemocnic s akutní péčí, kde nabízejí mnohem lepší vyhlídky pro mladé zaměstnance. Proto musíme i my nabídku bonusů pro zaměstnance rozšiřovat tak, abychom jen neslibovali, ale také plnili.

„Kde vládne upřímnost a rodinné klima, se pracuje líp“

A jaké sliby dáváte, hodně vysoké platy?

Hodně vysoké platy ne, na mzdovou politiku máme tabulky, ale spíše rodinné klidnější prostředí. Ti, pro které není vhodné pracoviště s adrenalinovým provozem, přicházejí k nám. A my jsme rádi za to, že je takových mnoho. Samozřejmě vedle klidného zázemí je to finanční částka, kterou musíme také rovnat dle konkurenčních podmínek u sousedů. A znovu se vrátím ještě k upřímnosti, pravdivosti a otevřenosti, kterou dostávají zaměstnanci od vedení, ale i obráceně vedení je otevřeno stejnému způsobu jednání. Jistě naši zaměstnanci oceňují bonusový program, jako je vyšší částka na individuálních účtech FKSP, stravování v místě a výběr stravy ze šesti druhů jídel, kantýna, ve které je možno zakoupit i hotová jídla a podobně. A v neposlední řadě je to o zajímavé práci.

Co děláte pro to, aby práce v LDN Rybitví zaměstnance zaujala?

O mně je známo, že nemám ráda klidnou řeku. K pracovnímu životu potřebuji neustálé podněty, které vedou k vývoji, novým postupům, novým činnostem. Například když říkáme, že pacienti přicházejí k celkové rehabilitaci, myslíme tím nový obor, který je v léčebně jen několik let, je ještě mladý. Je to kognitivní rehabilitace, kdy u všech pacientů dokážeme pracovat s jejich mozkovými funkcemi a aktivizovat je při mnohých myšlenkových i pracovních činnostech. Oddělení je složeno z pěti kolegyň, které mají plné ruce práce. Máme vynikající výsledky a hlavně: pacienti se necítí opuštění, nekoukají pasivně do stropu, ale stále se okolo nich něco děje, stále je nějaká akce. Potom je to rehabilitace jako taková, jakou ji známe. Ale bude zajímavější, pokud ji mohou vykonávat odborně, to znamená za pomoci přístrojové techniky. A tu my máme. Pro lékaře zase máme možnost se prezentovat v rámci edukačních odpolední pro obec Rybitví nebo Pardubice. Může vedle hospitalizovaných pacientů také pomáhat u pacientů ve spánkové ambulanci – Institut spánkové medicíny LDN Rybitví-Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku.

„Kde vládne upřímnost a rodinné klima, se pracuje líp“

Chystáte nějaké novinky pro příští období, nebo jste vyčerpali už všechny možnosti péče?

Kdepak, možnosti nejsou zcela vyčerpané. V péči o chronicky nemocné, která přináší řadu komplikací, rizik, nikdy nemůžete říci, že jste na konci. Sil je stále dost a je stále co zdokonalovat. Na řadě je nyní nutnost vybudovat provázanost s primární péčí, která je neustále málo podchycená ke spolupráci. Nedostatek pokrytí sociálních služeb v terénu, nedostatek rodin, které potřebují a chtějí se starat o své blízké v domácím prostředí, je motivací pro budoucnost léčebny. Oddělení pěti zdravotně sociálních pracovnic v naší léčebně dokonale a velmi poctivě mapuje možnosti spolupráce v primární péči, kde jsou místa hluchá a nepokrytá službami. Tam potom vzniká problém s pomocí rodinám se zajištěním navazujících služeb. Při spolupráci s úřady, se starosty měst a obcí vidíme, jak i oni potřebují pomoc, a právě tam chceme pomoci nastavit komunitní podporu. Je to prozatím plán, který je dobré nepodcenit. Další novinkou je pozice nemocniční kaplanky. Ta je v zařízení jako LDN moc potřebná. Naslouchání, být tím, kdo vás drží za ruku a nevyvrací názory, tím, kdo se nepovyšuje, pokorně přijímá službu, to je pozice nemocničního kaplana. Moc držíme palce, ať studium zdárně ukončí.

Jak jste na tom s dobrovolníky? Shánějí se složitě?

Ano – a přičítám to době, ve které žijeme. Rychlost a pracovní činnost vykonávaná často až do večerních hodin, potom už nezbývá moc času na ostatní. Zároveň i obavy z našeho prostředí bývají hlavní překážkou. Ale myslím si, že to v příštím roce napravíme. Máme plány, jak do toho jít, tak nám držte palce. Prostě to nevzdáváme a ono to půjde. Dobrovolníci totiž mají i u nás mnoho možností, jak pomáhat. Chceme vytvořit kavárnu s četbou, rovněž hudební odpoledne s poslechem skladeb bude jednou z možností. A právě pro tyto činnosti dobrovolníky potřebujeme.

Na svém facebookovém profilu zveřejňujete fotografie z akcí, kde se pohybuje mnoho dětí. Znamená to, že se nevěnujete jen své práci, ale zapojujete se i do veřejného života?

To jsou další činnosti, které naše LDN Rybitví dělá – pro radost dětí z blízké ZŠ a MŠ Rybitví. Jsou to preventivní a edukační dopoledne, kdy se můžeme jako zdravotníci zapsat více do paměti laické veřejnosti se zdravotnickou osvětou, kterou jsme povinni vykonávat. A protože děti máme moc rádi, děláme to pro radost nejen jim, ale také svou. Vedle akcí pro děti, děláme i akce pro kolegy, například školení první pomoci pro Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích nebo pro Městský obecní úřad v Rosicích. Akce se účastní i Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, kdy nám všem předávají praktické zkušenosti ze svých dlouholetých výjezdů. Jak jsem už v úvodu uvedla, nemám ráda klidné řeky. Proto si můj tým zvykl na to, že se neustále něco děje. Jsou skvělí, jsou pracovití, opravdoví a poctiví ve svém povolání. A to je náš společný cíl a smysl veškerých našich činností. Vždy se najdou kritici, ale vězte, že kritikem je nejvíc ten, kdo sám neokusil, co je péče o druhého.

www.ldn-rybitvi.cz

Lékař se specializovanou způsobilostí - LDN Rybitví (ldn-rybitvi.cz)

„Kde vládne upřímnost a rodinné klima, se pracuje líp“
  • Nejčtenější

Vsadil 400 korun a vyhrál téměř 130 milionů. Teď si bude plnit své sny

7. června 2024

Komerční sdělení Manželce řekl, že vyhráli v loterii. O tom, že to je téměř 130 milionů korun ale nejprve mlčel a...

Lakovaná dlažba je trvale krásná a dokonale odolná

6. června 2024

Komerční sdělení V následujících měsících si většina z nás bude užívat krásné letní počasí a grilování s přáteli. A...

Místo moře letos na hory. Tady se o vaše děti postarají 12 hodin denně

10. června 2024

Komerční sdělení Jedno je jisté. Vašim dětem se domů chtít nebude. Místní maskot Mamutík i nadšený tým animátorů...

Venkovní pokoje aneb Přestěhujte se na léto ven

10. června 2024

Komerční sdělení Máte zahradu, velkorysou terasu nebo alespoň malý balkon? Užijte si je během hezkých dnů na...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Unese krov střešní krytinu?

10. června 2024

Komerční sdělení Důvodů k rekonstrukci může být mnoho. Zatékání do konstrukce, připravovaná instalace...

Generace Z je silná: Umí mluvit o svém duševním zdraví

13. června 2024

Komerční sdělení Ve škole se nudí. V životě se nudí. Při prvním náznaku obtíží se hroutí. Novináři a společnost...

Dvě blondýny dobyly velký svět eventů, protože chtěly dělat věci jinak

13. června 2024

Komerční sdělení Chcete uspořádat největší Cyber security konferenci pro 1000 lidí? Přivézt nejlepší piloty světa do...

EDF posiluje svůj závazek spolupráce s českým jaderným průmyslem

13. června 2024

Komerční sdělení Společnost EDF uspořádala v Paříži Dny evropských jaderných dodavatelů za účasti více než 300...

Ústecký kraj se mění na filmařský region

12. června 2024

Komerční sdělení Ústecký kraj nabízí filmařům možnost získat prostředky k tvorbě z nového dotačního programu s...

Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří

Vítězkou v soutěži National American Miss je Sara Millikenová. Třiadvacetiletá žena byla zvolena královnou krásy i...

RECENZE: To už není film, ale úkaz. Čistá nula pro Lásku na zakázku

Premium Svým způsobem je to dvojitý zázrak. Spočívá jednak v daru natočit film tak skrznaskrz špatný, jakým je Láska na...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

V paneláku vyřízli kus stropu a propojili dva byty. Vznikl mezonet

Všechno je jednou poprvé, někdy to však bývá hodně náročné. Jako třeba vyjmout jeden podlahový panel a propojit...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...