Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ridera: Máme důkaz o návozu kontaminovaného materiálu

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Společnost Ridera Bohemia získala videozáznam, který dokazuje, že skutečně probíhal návoz kontaminovaného materiálu na oddělovací vzdušnou stěnu na haldě Heřmanice v Ostravě. Materiál navážel přímo státní podnik DIAMO.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Ridera: Máme důkaz o návozu kontaminovaného materiálu | foto: Ridera Bohemia a.s.

V červnu 2022 zavezl oddělovací vzdušnou stěnu silně toxickým materiálem neznámého původu, mimo jiné obsahujícím polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Tím DIAMO oddělovací vzdušnou stěnu kontaminovalo.

„Trestní oznámení, které jsme podali letos v lednu na neznámého pachatele kvůli zablokování sanace haldy, tak získává nový rozměr. Nevíme, jaké případné další návozy a čeho mohly v minulých 10 letech ještě proběhnout,“ uvedl Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia. Ta od roku 2014 do léta 2022 budovala pro státní podnik DIAMO na haldě Heřmanice právě oddělovací vzdušnou stěnu (OVS). V červnu 2022 DIAMO na haldě na stěnu samostatně naváželo silně toxický materiál, v červenci pak zpochybnilo složení OVS a od srpna zastavilo práce Ridery Bohemia. V pracích na dalších částech OVS se nepokračuje, což DIAMO zdůvodňuje různě - změnou vlastnických poměrů na haldě i sporem o kvalitu OVS.

Letos 12. ledna Ridera Bohemia vyzvala otevřeným dopisem ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara, aby se v sanaci odvalu Heřmanice pokračovalo. V dopise zdůraznila, že budovala OVS z certifikovaného a nehořlavého materiálu a také uvedla, že k ní přicházejí nejrůznější zprávy o návozech černých skládek a neznámého materiálu třetích stran na oddělovací stěnu. Ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar 15. ledna odpověděl, že tvrzení Ridery Bohemia jsou čistě spekulativní. Současně napsal, že pokud má Ridera Bohemia nějaké pochybnosti o návozech, má je doložit. To tedy firma nyní činí.

Kromě toho prostřednictvím advokátní kanceláře zasílá státnímu podniku DIAMO předžalobní výzvu, aby ve svých sděleních poctivě uváděl, že od roku 2014 v týdenních intervalech průběžně kontroloval a současně přebíral dohotovené části OVS a dále s nimi nakládá samostatně podle svého uvážení, na což Ridera Bohemia nemá a ani nemůže mít žádný vliv. „Máme oprávněné pochybnosti o tom, co se dělo zejména od léta 2022, kdy jsme museli z haldy odejít,“ připomněl za Rideru Bohemia její člen představenstva Rohel.

Za více než rok a půl, kdy už Ridera Bohemia na heřmanické haldě není, byla do OVS na popud státního podniku udělána řada zásahů – mimo jiné vrtů a sond. Firma se o nich dozvídá postupně. Do této chvíle napočítala již minimálně 44 vrtů a sond. I to může být do značné míry problém (například z pohledu možného provzdušnění hořící haldy), který nejde na vrub Ridery Bohemia.

V roce 2019 prošla Ridera Bohemia kontrolou České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta zkoumala proces přepracování stavebních sutí a materiálu z různorodých stavenišť na lince ve finální výrobek mířící mimo jiné do OVS. Po kontrole ČIŽP konstatovala pouze nevýznamné pochybení. „S ohledem na návozy státního podniku DIAMO tak v současnosti probíhající šetření ČIŽP na heřmanické haldě v oddělovací stěně patrně najde přinejmenším obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) včetně benzo(a)pyrenu. Po návozech DIAMA se tam s největší pravděpodobností budou vyskytovat, při pohybech obrovského množství toxických důlních odpadů to ani nemohlo dopadnout jinak,“ komentoval Rohel s tím, že Ridera Bohemia nyní čeká, až ČIŽP vydá jakkoli znějící protokol o nálezu k OVS.

DIAMO, jak v minulosti podle veřejně dostupných zdrojů a médií upozorňovala firma Ostravská těžební a. s., přemisťovalo tuny různě nebezpečných hmot. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Ridera Bohemia mimo to zjistila, že se DIAMOv roce 2021 pokusilo dodat 200 tisíc tun kontaminovaného materiálu, a to dokonce s obsahem karcinogenních látek, firmě Strabag na stavbu obchvatu Frýdku-Místku pro ŘSD. Firma Strabag materiál po zkušebních odběrech a kontrole vzorků odmítla a odstoupila od smlouvy.

Ridera: Máme důkaz o návozu kontaminovaného materiálu

Ridera Bohemia od počátku medializace sporu o oddělovací stěnu na haldě Heřmanice upozorňuje na zjevné nesrovnalosti. Zejména na fakt, že více než osm let DIAMO v týdenním intervalu OVS kontrolovalo a přebíralo. Až do jara roku 2022 byla OVS podle protokolů, podle zhruba 300 kontrol a 22 veřejnoprávních kontrol i podle současného vedení státního podniku DIAMO v pořádku. Například písemný materiál podniku DIAMO v roce 2022 konstatuje, že „výsledky podrobného průzkumu nepotvrdily obavy z nedodržení technologické kázně při budování vzdušné stěny“. Přesto se následně OVS stala terčem kritiky a byla označována za hlavní problém na hořící haldě Heřmanice.

Ridera: Máme důkaz o návozu kontaminovaného materiálu

Všechno, co dosud Ridera Bohemia uvedla na svou obranu, se postupně potvrdilo. Oddělovací vzdušná stěna je zástupný problém, který měl zakrýt všechny potíže DIAMA na heřmanickém odvalu.

Vybudování OVS je v souladu s rozhodnutími obvodního báňského úřadu. Ridera Bohemia nic nečinila svévolně – viz např. dva dokumenty obvodního báňského úřadu na webu s.p. DIAMO: https://www.diamo.cz/hermanickahalda/aktualne/ovs.

Stěna byla budována více než osm let jako nehořlavá a geotechnicky stabilní, což po dobu budování potvrdilo mimo jiné důkladné posouzení zadané státním podnikem DIAMO.

V zásypovém materiálu, který DIAMO v létě 2023 nechalo vymístit z části OVS z pozemku společnosti cresco&finance a který nebyl dotčen návozem kontaminovaného materiálu od DIAMA, odborníci žádný odpad nenašli. Znalecký posudek firmy G-consult, spol. s.r.o. jednoznačně uvádí, že prozkoumaných zhruba 40 tisíc tun materiálu není odpadem, ale odpovídá sjednaným kvalitativním parametrům.

Špičkoví specialisté Slezské polytechniky v Glivicích, řešící desítky hald v Polsku, a také odborníci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava potvrdili, že oddělovací vzdušná stěna je v pořádku a plní daný účel, což ve svém stanovisku ještě v roce 2022 potvrzovalo DIAMO také.

Prostor více než stohektarové haldy Heřmanice je od samého začátku kontaminovaný řadou závažných škodlivin. Ty se vlivem prachu a deště „propisují“ do terénu haldy (včetně OVS). Současné vedení státního podniku DIAMO o tom muselo, nebo mělo vědět. Manažerská pochybení státní firma připisuje minulému vedení, kroky, které lze označit za přinejmenším problematické, ale činilo i vedení současné. „Pevně věříme, že se DIAMO po našich zjištěních bude konečně věnovat sanaci hořící haldy,“ uzavřel za Rideru Bohemia Rohel.

Autor: Eva Kijonková

  • Nejčtenější

Vsadil 400 korun a vyhrál téměř 130 milionů. Teď si bude plnit své sny

7. června 2024

Komerční sdělení Manželce řekl, že vyhráli v loterii. O tom, že to je téměř 130 milionů korun ale nejprve mlčel a...

Lakovaná dlažba je trvale krásná a dokonale odolná

6. června 2024

Komerční sdělení V následujících měsících si většina z nás bude užívat krásné letní počasí a grilování s přáteli. A...

Místo moře letos na hory. Tady se o vaše děti postarají 12 hodin denně

10. června 2024

Komerční sdělení Jedno je jisté. Vašim dětem se domů chtít nebude. Místní maskot Mamutík i nadšený tým animátorů...

Venkovní pokoje aneb Přestěhujte se na léto ven

10. června 2024

Komerční sdělení Máte zahradu, velkorysou terasu nebo alespoň malý balkon? Užijte si je během hezkých dnů na...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Unese krov střešní krytinu?

10. června 2024

Komerční sdělení Důvodů k rekonstrukci může být mnoho. Zatékání do konstrukce, připravovaná instalace...

Dvě blondýny dobyly velký svět eventů, protože chtěly dělat věci jinak

13. června 2024

Komerční sdělení Chcete uspořádat největší Cyber security konferenci pro 1000 lidí? Přivézt nejlepší piloty světa do...

EDF posiluje svůj závazek spolupráce s českým jaderným průmyslem

13. června 2024

Komerční sdělení Společnost EDF uspořádala v Paříži Dny evropských jaderných dodavatelů za účasti více než 300...

Ústecký kraj se mění na filmařský region

12. června 2024

Komerční sdělení Ústecký kraj nabízí filmařům možnost získat prostředky k tvorbě z nového dotačního programu s...

Zažijte kulturní léto v Rakousku

12. června 2024

Komerční sdělení Letní Rakousko máme spojené především s horami a jezery. Co takhle pro změnu vyrazit v létě k našim...

Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří

Vítězkou v soutěži National American Miss je Sara Millikenová. Třiadvacetiletá žena byla zvolena královnou krásy i...

RECENZE: To už není film, ale úkaz. Čistá nula pro Lásku na zakázku

Premium Svým způsobem je to dvojitý zázrak. Spočívá jednak v daru natočit film tak skrznaskrz špatný, jakým je Láska na...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

V paneláku vyřízli kus stropu a propojili dva byty. Vznikl mezonet

Všechno je jednou poprvé, někdy to však bývá hodně náročné. Jako třeba vyjmout jeden podlahový panel a propojit...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...