Mendelovo gymnázium slaví 140 let

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Myšlenka vzniku prvního českého gymnázia v Opavě se prosazovala velmi ztěžka. Město bylo převážně německé, existovala zde řada škol, ale německých. V té době mělo třicet tisíc německých dětí ve Slezsku k dispozici 13 německých středních škol, ale 19 000 českých dětí ani jednu střední školu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Mendelovo gymnázium slaví 140 let

Mendelovo gymnázium slaví 140 let | foto: Mandelovo gymnázium, příspěvková organizace

Čeští vlastenci sdružení v Matici opavské se rozhodli řešit tuto neutěšenou situaci a v lednu 1881 podali žádost k Ministerstvu kultu a vyučování o umožnění založit nižší české gymnázium. Po mnoha zamítnutích a průtazích bylo povoleno zřízení soukromého nižšího českého gymnázia. Jeho slavnostní otevření proběhlo 17. 9. 1883. Prvním ředitelem se stal obrozenec a vynikající učitel Vincenc Prasek, jehož jméno nese ulice poblíž gymnázia.

Mendelovo gymnázium slaví 140 let
Mendelovo gymnázium slaví 140 let

Šlo o soukromé gymnázium a mělo pro region obrovský význam. Historikové zmiňují, že se tím vzdělanost v regionu zvýšila asi osmkrát. Předtím na jednoho českého studenta připadalo osm studentů německých. Založením tohoto gymnázia se ale po několika letech tento poměr změnil na jedna ku jedné. A nebyla to jednoduchá cesta, nové gymnázium muselo překonávat spoustu překážek. Aby si škola vydobyla místo, stálo to obrovské úsilí. Každý rok chodili inspektoři, každý rok musel pan ředitel žádat. Pak přišla snaha o zestátnění školy, protože sehnat peníze na provoz bylo náročné. Ale podařilo se a gymnázium bylo od roku 1899 státní školou. Nápis Národ sobě nad vchodem do školy tehdy vystřídal název Císařsko-královské gymnázium. Zajímavostí je, že ve stejný den vzniklo i pražské gymnázium na Zatlance, a v tomtéž roce bylo znovuotevřeno Národní divadlo. Obrozenecké snahy tehdy rezonovaly napříč celou zemí.

Příběh prvního českého gymnázia ve Slezsku si veřejnost bude moci připomenout ve čtvrtek 16. listopadu 2023 v kině Mír v 16 hodin a v pátek 17. listopadu 2023, kdy bude budova školy otevřena od 10 do 16 hodin a všem návštěvníkům nabídne např. komentované prohlídky školy, posezení v nostalgické kavárně, hudební vystoupení, výstavy a mnoho dalších aktivit. Pro absolventy to bude často emotivní setkání se svými bývalými pedagogy a spolužáky v prostorách, kde strávili nádhernou dobu dospívání, výletů, tanečních a prvních lásek. Veřejnost i absolventi tak budou moci oslavit toto důstojné výročí v nově zrekonstruované škole a zavzpomínat si na studentská léta.

Mendelovo gymnázium slaví 140 let

Odkaz J. G. Mendela

Mendelovo gymnázium slaví 140 let

Název školy „Mendelovo gymnázium“ je dnes pro mnohé už samozřejmý a stal se součástí života města. Kdy a při jaké příležitosti ale toto pojmenování vzniklo?

V roce 1992 si vědecká a kulturní veřejnost připomínala 170. výročí narození světoznámého genetika a všestranné osobnosti Johanna Gregora Mendela, který v Opavě na gymnáziu 6 let studoval a patří k nejvýznamnějším osobnostem, která na gymnáziu v Opavě studovala. Při této příležitosti bylo rozhodnuto pojmenovat první české gymnázium v našem městě právě jeho jménem. Slavnostní křest spojený s odhalením pamětní desky proběhl 24. září 1992.

Mendelovo gymnázium slaví 140 let

Loni škola oslavila 200 let výročí narození génia, byl zasazen Mendelův strom, do Opavy se před budovu gymnázia a Müllerova domu „dokutálel“ z Brna obří hrášek – symbol Mendlových zákonů dědičnosti. Ve městě studenti Mendelova gymnázia zasadili do truhlíků na náměstí hrášek, pro veřejnost se konala přednáška DNA v kriminalistice prof. Jiřího Drábka.

Slavnostní zasazení Mendelova stromu 2. května 2022 na počest 200. výročí narození j. g. Mendela

Mendlák je zážitek, cesta poznání i láska

Dnes je Mendelovo gymnázium v opavském regionu jednou z tradičních institucí, na které jsou obyvatelé města právem hrdi. Gymnázium formovalo mnoho významných osobností napříč všemi obory a nabízí vynikající kvalitu vzdělávání i individuální péčí o studenty. Je to gymnázium s přesahem, studenti mají možnost poznat a rozvíjet své nadání, budovat dobré vztahy a směrovat svůj život k naplnění svých snů. Škola pružně reaguje na změny ve společnosti a vzdělávání, a to jak ve smyslu způsobu výuky, přístupu ke studentům či využívání moderních technologií, tak i vybavením a výzdobou školy, která se opírá o svou bohatou historii. Velkou výhodou studia na gymnáziu je možnost profilace studentů v průběhu studia, již od druhého ročníku si každý student volí semináře, které rozvíjejí jeho silné stránky. Co se týče jazykové nabídky, mají studenti možnost mimo angličtinu zvolit si druhý cizí jazyk, a to němčinu, španělštinu, francouzštinu či ruštinu. Na škole vyučují tři rodilí mluvčí AJ a NJ, a občas i do hodin FJ dochází rodilý mluvčí. Výborná znalost jazyků studentů gymnázia se pak každoročně projevuje ve výsledcích společné části maturitní zkoušky, mnoho studentů navíc úspěšně skládá některý z jazykových certifikátů DSD II, CAE, FCE.

Na škole působí tým lidí, kteří se starají o podporu nadání a pomáhají se směřováním studentů, kteří realizují prevenci a wellbeing studentů, v týmu je zastoupena koordinátorka nadání, kariérové poradkyně, výchovná poradkyně, psycholožky, metodici prevence, vybraní učitelé a ředitelka školy.

Celé studium na Mendelově gymnázium můžeme vnímat jako zážitek, a to z mnoha důvodů: studenti prvních ročníků absolvují seznamovací adaptační kurz. V dalších měsících se naskytne možnost účastnit se lyžařského kurzu a turistického kurzu, třídních exkurzí, zahraničních výletů, stáží, výměnných pobytů a mnoha akcí, nejen kulturních, sportovních, ale zejména vzdělávacích. Škola se účastní projektů jako je Erasmus+, DoFe, ukázkových debat, studenti se mohou účastnit velkého množství soutěží nebo aktivit, ve kterých se mohou realizovat. Škola pořádá dobrovolnické aktivity, jako jsou charitativní sbírky, darování krve, sázení stromů, návštěvy seniorů či pravidelný jarní úklid města. V roce 2021 získala 1. cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou zodpovědnost.

Velmi aktivní je studentský parlament, který hraje nezastupitelnou úlohu v životě školy. Pořádá přednáškové dny, letní kino, jarmark a pomáhá s akcemi školy, jako je velmi oblíbené Punčobraní.

Škola je díky podpoře Moravskoslezského kraje opravena a je velice krásná, již čeká pouze na opravu tělocvičny a dvora, aby byla celá rekonstrukce dokončena. Školu je možno si prohlédnout díky virtuální prohlídce na webu školy.

Moderní výzvy lidstva

Mimořádným projektem je cyklus přednášek Moderní výzvy lidstva, který vytvořila společně s absolventem gymnázia Pavlem Štěpánkem nynější ředitelka školy Monika Klapková, která je od roku 2018 první ženou ve funkci ředitelky školy.

Pavel Rychetský v Moderních výzvách lidstva: Proč je ústava důležitá

Moderní výzvy lidstva je společný projekt ve spolupráci s FVP Slezské univerzity, kde diskutují studenti gymnázia s předními osobnostmi Česka. Přednášky moderují studenti, je to způsob, jak se v různých oborech posunout dál, jde o přesah běžného studia. Hosty výzev byli mimo jiné také nynější prezident Petr Pavel s Petrem Kolářem, tehdejší předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a nynější předseda Josef Baxa, absolvent školy - novinář a právník Tomáš Němeček, novinář a publicista Erik Tabery, kněz Marek Orko Vácha, lékař Tomáš Šebek, vůbec prvním hostem byl filozof Jan Sokol. Dále pozvání přijali Václav Cílek, Daniela Drtinová, Jiří Drábek, Anna Hogenová, Miroslav Černý, Jiří Padevět, Jaroslav Kmenta, Jiří Horáček, Tomáš Sedláček, Renáta Veselská a mnoho dalších. Přednášky lze sledovat v živém přenosu a na youtube kanále už mají desítky tisíc zhlédnutí, všechny informace o přednáškách lze najít na webu modernivyzvy.cz.

Unikátní sociální systém Mendelova gymnázia

Již šestnáctým rokem působí při Mendelově gymnáziu sdružení G.H.O.St., z.s. - Gymnasium Helps Our Students, který představuje unikátní sociální systém Mendelova gymnázia.

Cílem spolku je získávat a zajišťovat finanční, materiální a lidskou pomoc pro studenty Mendelova gymnázia, finančně vypomáhat žákům při zajišťování studia a oceňovat výrazné talenty z řad studentů. Spolek směřuje k tomu, aby byly vytvářeny podmínky pro duchovní, sociální a tělesný rozvoj všech studentů Mendelova gymnázia G.H.O.St. realizuje svou pomoc formou proplácení obědů, učebnic, školních pomůcek, sociálního stipendia, ale především přispívá na akce organizované školou, jako jsou exkurze, lyžařské a turistické kurzy, školní výlety apod.

Charitativní koncert Motýlek v dlani na podporu G.H.O.St., z.s. při MGO ve Slezském muzeu

Za dobu své existence podpořil spolek desítky žádostí a rozdělil téměř půl miliónu korun, které získal od laskavých sponzorů zejména z řad rodičů, absolventů a přátel školy nebo formou benefičních akcí organizovaných s pomocí studentů. Významným benefičním počinem je koncert Motýlek v dlani, který připravuje škola ve spolupráci se Slezským muzeem.

G.H.O.St. tak již 16 let jako dobrý duch bdí nad žáky gymnázia, aby jim pomohl vytvořit optimální podmínky ke studiu, a tak jim usnadnil přechod na vysokou školu a následně do života.

  • Nejčtenější

Ridera: Máme důkaz o návozu kontaminovaného materiálu

28. února 2024

Komerční sdělení Společnost Ridera Bohemia získala videozáznam, který dokazuje, že skutečně probíhal návoz...

EQUS Park Stonava promění bývalý důl na moderní průmyslový areál

26. února 2024

Komerční sdělení Ve Stonavě na Karvinsku vznikne moderní průmyslový areál. Brownfield o rozloze téměř 37 hektarů,...

I ke konci jarních prázdnin má smysl jet na české hory

27. února 2024

Komerční sdělení Na únor nezvyklé počasí pochopitelně provoz lyžařských areálů v ČR ovlivnilo, ale na desítkách míst...

Nejlepší destinace na světě: Jak v Dubaji zabavit ty nejmenší?

29. února 2024

Komerční sdělení Dubaj je jediným městem na světě, které potřetí za sebou získalo ocenění nejlepší světové destinace...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Buďte kreativní s revolučním notebookem ASUS Zenbook DUO

26. února 2024

Komerční sdělení ASUS právě přináší na český trh revoluční notebook Zenbook DUO UX8406, který budete milovat, ať už...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Jsme v tom spolu: vyšetření spermií pro klienty Clayo Clinic zdarma

1. března 2024

Komerční sdělení Neplodnost je strašákem mnoha párů. O miminko se pokouší muž i žena společně, neschopnost otěhotnět...

Pořiďte si solární panely a tepelná čerpadla a šetřete na energiích

1. března 2024

Komerční sdělení Také se po zimě hrozíte účtu za vytápění? Řešením pro vaše potřeby mohou být tepelná čerpadla a...

Švadlenka továrnicí: příběh eŽeny 2023 Evy Šedinové by vydal na knihu

1. března 2024

Komerční sdělení Její příběh by mohl být inspirací pro knihu nebo film. Když její manžel po revoluci zprivatizoval...

Dovolená v srdci Lipna. Kde hledat odpočinek i aktivně strávený čas

1. března 2024

Komerční sdělení Lipno nad Vltavou je v létě oblíbeným turistickým cílem.

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Ondřej Gregor Brzobohatý (41) vystoupil poprvé veřejně v šatech jako drag queen Tiffany Richbitch. Byl hostem druhého...