Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Firma KODAP letos slaví třicet let. Do čela usedne žena

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Skupina KODAP slaví třicet let od svého založení a připravuje se na změnu ve vedení, kdy v čele zůstane žena. Dvacet kanceláří KODAP po celé republice se zaměřuje na daňové poradenství, účetnictví, audit a právní služby.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci | foto: KODAP Liberec, s.r.o.MAFRA

Firma přináší klientům vysokou technologickou úroveň, zaměstnancům pak vyváženost mezi pracovním životem a rodinou. Žena ve vedení, Ivana Vaňousová, je zárukou dlouhodobé kontinuity pro firmu, která bez přestávky roste už tři desetiletí.

Letos už třicátým rokem ve firmě KODAP usilují o naplnění významu, jenž se ukrývá v jejím názvu — KOmplexní DAňové Poradenství.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci

Skupina úzce spolupracujících firem s centrálou a vedením v Liberci, která za tu dobu vyrostla na současných dvacet kanceláří ve větších městech České republiky s přibližně 235 pracovníky, nenabízí pro své klienty pouze účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd nebo audit, ale též právní služby, protože součástí skupiny je i advokátní kancelář KODAP legal.

Své třicáté jubileum oslaví firma se svými spolupracovníky i klienty. S třicátým jubileem oznamuje i postupné předávání vedení. Centrálu v Liberci vedou dva jednatelé Vlastimil Sojka a Ivana Vaňousová.

Prvně jmenovaný bude v následujících třech letech své pravomoce předávat zmíněné ženě, a ta se stane hlavní tváří firmy. Proč tak činí? „S ohledem na mé působení ve vedení firmy po tři desetiletí jsem se s podporou a pochopením kolegů rozhodl z vedení odejít a postupně předat mé manažerské odpovědnosti za celou skupinu KODAP kolegyni. Čeká nás hodně práce při zajištění hladkého přechodu a těším se, že mi to umožní soustředit se na daňové poradenství, abych mohl své zkušenosti dále věnovat našim klientům a odbornému růstu našeho týmu. Těším se také na to, že se budu více věnovat neziskovkám, se kterými už pár let spolupracuji, ale dosud mi k tomu chyběl čas,“ svěřuje se Vlastimil Sojka.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci

Jeho nástupkyně je zkušená manažerka a ve společnosti působí prakticky od jejích počátků. „Začínala jsem tady jako administrativní brigádník. Pamatuji si, že to byla doba, kdy jsme na psacím stroji přepisovali daňová přiznání, která daňový poradce vyplnil ručně. Od té doby jsme se však hodně posunuli a vyrostli,“ vzpomíná Ivana Vaňousová.

Podle ní je její postupný přechod do vedení skupiny KODAP určitým vyústěním kariérního růstu. „Do pracovního poměru jsem nastoupila v roce 1995 na pozici ekonomky firmy. Brzy jsem zjistila, že mě daně baví, a přešla jsem na pozici asistenta daňového poradce. Zkoušky daňového poradce jsem složila na podzim 1997. Od té doby působím v oddělení, které se věnuje poradenství pro korporátní klientelu,“ odhaluje Vaňousová.

Aktuálně působí na pozici manažerky oddělení. Partnerkou firmy se stala v roce 2007, její prokuristkou pak o tři roky později. „Jednatelkou liberecké centrály KODAP jsem od roku 2017,“ doplňuje a přidává výčet cílů po převzetí vedení: „Jako firma jsme určitě vždycky fungovali týmově, v otevřené komunikaci, v lidském přístupu. Hodně energie i peněz investujeme do osvojení nových technologií a budeme v tom určitě pokračovat.“

Na změně se v KODAPu připravují s předstihem. „Je to přirozený proces a pro mě zároveň další výzva, na kterou se těším. Děkuji ostatním partnerům za důvěru a kolegovi za podporu. Jako dcera zakladatele firmy budu dál pokračovat v myšlence, se kterou byla firma založena. Ostatně rodinných vazeb – zaměstnanců dvou generací jedné rodiny – máme ve firmě několik. Svědčí to o sounáležitosti s firmou a důvěře v její fungování a poslání,“ vysvětluje Vaňousová.

Další generační obměna pak podle ní vzhledem k délce trvání firmy logicky a přirozeně probíhá na různých úrovních společnosti a v jejích různých odděleních.

„Je to přirozený proces. Ve firmě máme řadu skutečně dlouholetých a loajálních zaměstnanců, kterých si vážíme. Ve firmě je také řada progresivních mladých lidí, kteří mají šanci ukázat svou kreativitu a jejichž nápadům nasloucháme a realizujeme je,“ dodává jednatelka centrály skupiny KODAP, která v roce 2023 dosáhla konsolidovaného obratu téměř 300 mil. Kč a která spolu s dalšími společnostmi mezinárodní poradenské a účetní skupiny ETL Global s obratem 546 milionů korun a 450 zaměstnanci v Česku obsadila místo v první desítce firem v anketě Poradenská firma roku 2023. Také díky technologickému rozvoji účetnictví a jeho digitalizaci – systému, který nazývají Dataflow KODAP, v roce 2020 zvítězila v soutěži Účetní firma roku.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci

Jelikož speciál MF DNES nese název Ženy ve vedení, nabízí se otázka, jak je to se zastoupením mužů a žen v KODAPu. Ivana Vaňousová říká, že v jejich oboru převažují ženy a firma jim vytváří podmínky, které jsou slučitelné s rodinným životem a péčí o děti.

„Máme klouzavou pracovní dobu, umožňujeme v případě potřeby homeoffice, podle dohody zejména u žen s malými dětmi také zkrácený pracovní úvazek. Díky charakteru naší práce je to možné a spolupracovníci si toho váží,“ odhaluje. „Management KODAP v Liberci je, pokud jde o zastoupení žen a mužů, vyvážený.“

Kanceláře skupiny KODAP, což jsou samostatné firmy, řídí s mírnou převahou ženy. Muži zase převažují v advokátní kanceláři a v oddělení IT. „Ale i v IT máme ženu a mezi advokáty také,“ podotýká jednatelka.

Dotýká se také kvót Evropské unie na rovné zastoupení žen a mužů ve vedení firem. „Je to evropské nařízení, které jsme jako členská země EU povinni respektovat a implementovat do našeho tuzemského práva. Podle mého názoru ale nejsou kvóty řešením. Lépe je podporovat například ženy na mateřské tak, aby zcela neztratily kontakt se svou profesí a mohly se do ní plnohodnotně vrátit, dát jim možnost růstu například manažerskými kurzy a podobně,“ domnívá se Vaňousová a doplňuje: „Osobně si myslím, že by nám prospělo více žen v politice a našim dětem třeba více mužů ve školství.“ Podle ní by o vedoucích rolích měla rozhodovat kompetentnost pro danou roli, nikoli pohlaví. „My naštěstí nepotřebujeme aktivně ovlivňovat zastoupení žen a mužů. Každý je hodnocen podle svých kompetencí a přínosu pro klienty i firmu samotnou. Vnímáme tu určité typické výhody jednotlivých pohlaví, ale na individuální úrovni je to často jiné,“ vysvětluje jednatelka.

Další „žena“ ve firmě funguje také na poli digitálních technologií. Jde o novou AI virtuální asistentku ACY na webu kodap.cz, o avatar v sympatické ženské podobě. „Není daňovou poradkyní, má za úkol pomoci tazateli nastínit daňové řešení jeho problému a všem našim klientům pomůže zorientovat se také v našich službách. Jde o další způsob komunikace s nimi,“ prozrazuje Vaňousová.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci

KODAP je od svého založení v roce 1994 součástí mezinárodní poradenské sítě ETL Global, která má své zastoupení ve více než 50 zemích světa. „To je důležité zejména pro klienty s přeshraničními aktivitami. Pro nás je to také možnost kontaktovat naše partnery v jiné zemi, zkonzultovat problematiku, najít pro klienta optimální řešení,“ říká manažerka firmy, jejíž zakladatel Vladimír Šnek převzal podnikatelskou vizi původně německé skupiny ETL. „Podle ní může i velká poradenská firma být při účetnictví a daňovém poradenství dostupná pro menší klienty a zprostředkovat jim špičkové technologie a produktivní pracovní postupy. Zároveň ale firma poradensky podporuje i velké podniky a korporace a nově k tomu letos založila i další dceřinou společnost KODAP Tax se sídlem v Praze,“ říká manažerka firmy.

Firma KODAP letos slaví třicet let od svého založení v Liberci

A jelikož věci jako účetnictví, daně či audity mohou pro laiky znít na první pohled trochu možná nudně, Ivana Vaňousová na závěr přidává vtip z této branže s dovětkem, že humor této profese je opravdu svérázný: „Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. A zkusila jste třeba počítat ovečky? No v tom je ta potíž - spletu se, a pak se tři hodiny snažím přijít na to, kde jsem udělala chybu.“

  • Nejčtenější

Důchody po reformě dál porostou

24. května 2024

Komerční sdělení Husákovy děti už brzy vezmou důchody útokem. Kolik budou v penzi brát? Jak to ustojí státní...

Za překopnutí plynovodu milionové pokuty. Maléru zabráníte vytyčením

29. května 2024

Komerční sdělení V loňském roce zaznamenala skupina GasNet, největší český distributor plynu, 444 případů vnějšího...

Dotace fotovoltaika – jak fundovaně vybrat správné solární panely?

23. května 2024

Komerční sdělení Investice do fotovoltaického systému je minimálně na 30 let. Proto je důležité vše pořádně...

Lepidlo a pěna DEKFOAM TURBO 100

28. května 2024

Komerční sdělení V důsledku tlaku na termín při dokončování zakázek prakticky každá realizační firma nebo hobby...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Do města vína za vodními radovánkami

28. května 2024

Komerční sdělení Město na úpatí Národního parku Podyjí je neodmyslitelně spojené s historií a vínem. Návštěvníci...

Champagne Deutz sbírá v novém Průvodci champagne skvělá hodnocení

30. května 2024

Komerční sdělení V nejnovějším vydání prestižního průvodce světem šampaňského od renomovaného kritika vín Tysona...

Jsme na prahu nové éry anti-agingu

30. května 2024

Komerční sdělení O zázračných exozomech, které mají doslova schopnost zvrátit tok času, v poslední době napsala...

Zvažujete prodej zemědělského pozemku? Jak na nejlepší odhad ceny?

30. května 2024  14:10

Komerční sdělení Prodej zemědělského pozemku se může zdát komplikovaný. Obzvlášť, pokud s ním nemáte zkušenosti. A...

5 důvodů, proč je koloběžka skvělý parťák nejen pro vaše děti

30. května 2024

Komerční sdělení V dnešním hektickém světě hledáme způsoby, jak skloubit efektivitu, zábavu a zdravý životní styl....

Žádná tajná bokovka. S manželkou jsme rozvedeni, překvapil Petr Nedvěd

Generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd (52) byl po divoké oslavě zlaté medaile z mistrovství světa...

Milan Hein odhalil neshody mezi Simonou Postlerovou a její matkou

Smrt herečky Simony Postlerové (†59) byla ranou pro celou její rodinu. Na parte ale chybělo jméno hereččiny matky Jany...

Hoši, nádhera, děkují celebrity za hokejové zlato. Pokáč baví vítěze písničkou

Česká hokejová reprezentace získala po čtrnácti letech zlato na mistrovství světa. Obrovský úspěch nadchl nejen...

Někteří mě mají za zlatokopku. Nenesu to lehce, říká manželka Ondřeje Kepky

Seznámili se na vysoké škole, kde on byl pedagog a ona studentka. Jsou spolu přes devět let a v budoucnu plánují i...

Zemřel herec a režisér Jan Kačer, legenda nové vlny i Činoherního klubu

V pátek dopoledne zemřel herec a režisér Jan Kačer, bylo mu 87 let. Patřil k hvězdám nové vlny českého filmu a byl i...