Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Bosch v dynamickém roce 2022. Jaké výzvy čekají na největší firmu na Vysočině? Bosch v Jihlavě dává práci více než čtyřem tisícům zaměstnanců. Jak se daří největší vysočinské firmě, která vyrábí díly do dieselových a benzinových motorů? Na to odpovídá obchodní ředitel Ralph Carle.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem | foto: BOSCH DIESEL s.r.o.

Bosch ČR zveřejnil počátkem června hospodářské výsledky za minulý rok. Jak jste vy spokojen s hospodařením jihlavského závodu?

Navzdory globálním výzvám v podobě koronaviru, problémů v rámci dodavatelských řetězců a s rostoucími cenami jsme v roce 2021 dokázali navýšit naše tržby. Po slabším roce 2020 jsme tedy opět rostli.

Jak se vyvíjí počet zaměstnanců v jihlavském Boschi?

Je stabilní, respektive se v poslední době ještě mírně zvýšil na úroveň okolo 4 500 zaměstnanců. Samozřejmě, nejistota na celosvětových trzích nás nutí k obezřetnosti. V uplynulých měsících jsme proto přistoupili k časově omezeným „stop stavům“ v oblasti náboru, ale současně s tím jsme aktivně nesnižovali počet zaměstnanců. Výkyvy na trzích jsme vyrovnávali pomocí individuálního plánování směn a v případě výpadku směny jsme za to zaměstnancům poskytli náhradu mzdy. Navíc jsme do kmenového personálu převzali také určitou část agenturních zaměstnanců, což rovněž svědčí o přístupu Bosche coby sociální a společensky zodpovědné firmy.

Jednou z výzev let 2021 a 2022 je koronavir covid-19. Jak se jihlavský závod a Bosch celosvětově vyrovnal s touto globální epidemií?

Bosch celosvětově má globální koordinační tým, který rozhoduje o situaci na základě různých kritérií – počtu nakažených, počtu hospitalizací, ustanovení různých zákonných předpisů apod. Opatření na ochranu před koronavirem byla postupně uvolňována s tím, jak se stále více zemí dostávalo do stavu takzvané „nové normality“. V některých zemích ale základní ochranná opatření (dodržování odstupu a nošení respirátorů) zůstávají v platnosti až do odvolání. To vyúsťuje buď ze zákonných požadavků týkajících se koronaviru v dané oblasti, nebo to vyplývá z individuálního hodnocení rizik v dané lokalitě.

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem

A pokud se podíváme do jihlavského závodu, jak to vypadá tam?

Do druhé poloviny července počet nakažených mezi našimi zaměstnanci celkově klesal, pak se situace podobně jako v celém Česku mírně zhoršila. Bosch v Jihlavě má ale velmi nízké počty zaměstnanců, kteří v Boschi onemocněli koronavirem.

V závodě jsme při jednotlivých velkých vlnách pandemie zrealizovali řadu opatření (firemní očkovací kampaň, poskytování ochranných roušek a respirátorů, zvýšená čistota a úklid na pracovišti, ochranná opatření v závodních jídelnách, omezení schůzek a počtu účastníků porad i zvýšené využívání práce z domu). Prostřednictvím těchto účinných opatření jsme byli schopni zbrzdit lokální šíření koronaviru a udržet výrobu v jihlavském Boschi v běhu po celý loňský i letošní rok. Zároveň ale musím dodat, že další vývoj pandemie v ČR na podzim je zatím nejasný. My však jsme na situaci dobře připraveni.

Jaké další globální výzvy čekají na jihlavský závod ve zbývající části roku 2022?

Bosch – a tím i náš jihlavský závod – cítí globální nejistotu ohledně vývoje celosvětové ekonomiky a rostoucí inflace. Musíme také reagovat a připravit se na další negativní faktory, jako jsou například otázka zásobování Evropy ruským plynem, pokračující válka na Ukrajině nebo extrémně rostoucí náklady na energie, materiál a logistiku.

Jaký vliv mají tyto nebývalé nejistoty na automobilový průmysl?

Prognózy celosvětové výroby automobilů pro rok 2022 kolem 88 milionů nejsou neudržitelné. To je způsobeno negativními dopady výše uvedených problémů. Nynější prognózy celosvětové výroby automobilů se pohybují kolem 80 milionů vozidel za rok. To vše má silný vliv na další vývoj globálního automobilového průmyslu, situaci našich zákazníků, a tím i na náš hospodářský výsledek. Doba je extrémně dynamická, turbulentní. Ale jsme i přesto stále optimisté a doufáme, že i nadále zajistíme dostatek zakázek a práce pro naše zaměstnance. Věříme ve zlepšení situace.

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem

I za takové složité globální situace by se ale měl Bosch v Jihlavě rozšiřovat. O jaké nové prostory se jedná?

Dokončili jsme přemístění části úseků technických funkcí a logistiky do nového logistického centra v Pávovské ulici. Tento externí pronájem, který odpovídá standardům Bosch, nám pomáhá v konsolidaci užitných ploch v našem závodě. Dbáme, aby naši zaměstnanci měli v novém areálu LOG Point 112 stejné pracovní podmínky jako jejich kolegové v dalších výrobních lokalitách naší firmy v Jihlavě. Bude tam tedy i kantýna, která je aktuálně ve výstavbě a začne fungovat od podzimu.

Do čeho dále investujete?

Například do projektů digitalizace a automatizace: v této oblasti jsme realizovali ve výrobních úsecích řadu projektů k umělé inteligenci a robotizaci. Kromě toho provozujeme v Jihlavě i vlastní vývojové oddělení s přibližně 150 vývojovými inženýry.

Bosch v Jihlavě je známý také díky široké škále sociálních benefitů pro zaměstnance. Jaké nové benefity mohou vaši zaměstnanci nyní využívat?

Nabídku, do které mimo jiné patří mateřská škola s rozšířeným provozem, bezplatné využívání krytých bazénů v regionu nebo 200 dotovaných míst na jednom z letních táborů pro děti našich zaměstnanců, dále rozšiřujeme. To se týká třeba volnočasových aktivit, ale nově také komunikace s našimi zaměstnanci.

Pro ně jste připravili online komunikační kanál – aplikaci JOBka.

Ano, těší nás, že JOBku již aktivně využívá více než 2 800 našich zaměstnanců. V letošním roce jsme zavedli v této aplikaci pro mobilní telefony zobrazování výplatních pásek. Máme taktéž anglickou a ukrajinskou verzi pro naše kolegy ze zahraničí. Zavádíme i nové nástroje – například možnost podávání zlepšovacích návrhů přes tuto aplikaci.

Když je řeč o zlepšovácích, tak zde patří jihlavský závod k absolutní špičce v Boschi v rámci celosvětové obchodní divize Powertrain Solutions (PS).

Velmi mě těší, že jsme získali již potřetí v řadě za sebou cenu Cleverle Award. V rámci naší obchodní divize dosahujeme nejvyšší úspory ze zlepšováků v přepočtu na jednoho zaměstnance. Za to patří všem podavatelům zlepšovacích návrhů z řad našich zaměstnanců velké poděkování. Kromě toho mohou zaměstnanci získat i zajímavé odměny. Tou hlavní v příštím roce bude osobní automobil Škoda Karoq.

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem

Součástí benefitů je i podpora zaměstnanců v květnové celorepublikové výzvě Do práce na kole...

V tomto roce jsme v jihlavském Boschi vytvořili 92 cyklotýmů a celkově ujeli 89 936 kilometrů. S tímto výkonem jsme se stali „Cyklozaměstnavatelem Jihlavy“ pro rok 2022. Tuto soutěž podporujeme. Přispívá k ochraně ovzduší, přírody a každý také může udělat něco pro své zdraví. V rámci interní soutěže mohli zaměstnanci navíc vyhrát i atraktivní ceny – elektrokolo Bosch, 25 cyklistických helem a 50 deštníků Bosch.

Navíc, pro cyklisty má Bosch v Jihlavě kryté přístřešky na kola, poskytuje šatny a nově i nabíjecí stanici pro elektrokola.

Nabíjecí stanice jsou novinkou od května. Zaměstnanci mají k dispozici přípojky, kde si mohou své elektrokolo dobít. Nyní mají zaměstnanci také navíc k dispozici i nabíjecí stanice pro elektroauta.

Na jakých aktuálních tématech pracujete nyní s městem Jihlavou a Krajem Vysočina?

V první řadě bych řekl, že spolupracujeme konstruktivně, pozitivně a s vzájemným porozuměním. Témat je více, jedním z nich je podpora technického vzdělávání na Vysočině. Dlouhodobě rovněž podporujeme jihlavskou nemocnici, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Také jsme poskytli finanční a materiální pomoc ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny – celkem za jeden milion prostřednictvím Kraje Vysočina a půl milionu prostřednictvím města Jihlavy. Dalším projektem, kde spolupracujeme s městem Jihlavou, je výstavba nové trolejbusové trasy, která zlepší dopravní obslužnost průmyslové zóny na Pávově.

A je tu i jeden dlouhodobý projekt: na Pávově by měl do budoucna stát i jeden z terminálů vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem. Jaký máte na tento projekt názor?

Pro Českou republiku i pro Kraj Vysočina jsou vysokorychlostní vlaky důležité. Podívejte se, jak dlouho nyní trvá cesta vlakem z Jihlavy do Prahy, do Brna nebo Českých Budějovic, potažmo do ještě vzdálenějších míst. V této oblasti se podle mého názoru musí Česká republika posunout více kupředu.

Z jakého důvodu?

Těch důvodů je více. Když se podívám do Německa, tam už je síť vysokorychlostních vlaků velmi dobrá a za poslední roky bylo investováno také do místních tratí, do infrastruktury… prostě proto, aby se zlepšila mobilita na kratší vzdálenost. Dráhy se zaměřují rovněž na to, aby spoje odjížděly a přijížděly na čas. U mladé generace lze pozorovat trend, kdy tato generace využívá ve stále větší míře veřejnou hromadnou dopravu než automobily.

Zmínil jste, že důvodů je více. Jaký byste ještě uvedl?

V České republice máme sice dálnice, ale podívejte se, jak často na nich vznikají dopravní zácpy. O zimním provozu a kolonách kamionů ani nemluvě. Silniční infrastruktura je velmi vysoce zatížena. Do budoucna se navíc změní sektor nákladní dopravy. I v tomto případě by měla železnice hrát zásadnější roli.

Svou roli hraje určitě i byrokracie…

Ono je to podobné jako v Německu – že než chcete začít něco budovat, musíte to probrat se stovkami dotčených úřadů i obyvatel. S ohledem na budoucí konkurenceschopnost České republiky je nutné jednat rychleji.

Pracovní trh v České republice se vyznačuje velmi nízkou nezaměstnaností. Jak se Boschi v Jihlavě daří nábor nových zaměstnanců, případně jaká opatření musíte v oblasti náboru zavádět?

Nezaměstnanost v ČR je nadále velmi nízká (k červenci 2022: 3,3 %). Kromě toho se zvyšuje i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jak už jsem zmínil v jedné z předchozích otázek, Bosch podporuje technické vzdělávání na Vysočině. Spolupracujeme s Krajem Vysočina, se středními a vysokými školami. Naším záměrem je nadchnout mladé lidi pro techniku a nejmodernější technologie včetně digitalizace a robotizace, které využíváme. Chceme je zaujmout tak, aby začali alespoň uvažovat, že se pustí do perspektivního studia technického směru. Pořádáme i akce jako Girl’s / Boy’s Day, High-Tech-Day a máme různé vysokoškolské projekty a programy.

Rovněž nabízíte strojírenské vzdělávání vašim zaměstnancům…

Je to tak. V závodní škole bylo od roku 2005 proškoleno již více než 3 000 zaměstnanců. Děláme i další kroky pro stabilizaci personálu. Patří mezi ně například nabídka vybraným agenturním zaměstnancům na přechod mezi naše kmenové zaměstnance. A dalším z opatření za tak nízké nezaměstnanosti je i nábor pracovníků ze zahraničí.

A jak se Bosch v Jihlavě vyrovnává s rostoucími cenami energií?

V první řadě bych chtěl poukázat, že Bosch se vždy snaží využívat možných energetických úspor. Stejné je to i se spotřebou vody. A nemá to přitom důvod pouze v úspoře nákladů. Robert Bosch, zakladatel naší firmy, byl velkým milovníkem přírody. Stejně tak kladou i dnes jeho potomci velký důraz na ochranu přírody a životního prostředí.

Celá společnost Bosch dosáhla již v roce 2020 úrovně klimatické (CO2) neutrality. Do roku 2030 si dala mimo jiné za cíl uspořit 1 700 gigawatthodin energie a také chce 400 GWh sama vyrobit z obnovitelných zdrojů. To v součtu ušetří téměř milion tun oxidu uhličitého CO2. Každý závod Bosch byl vyzván, aby přispěl k dosažení cíle, a jihlavský Bosch se toho ujal s řadou opatření.

O jaké projekty například jde?

Zvyšujeme energetickou účinnost našich zařízení, využíváme obnovitelné zdroje energie. Na našem závodě na Pávově například vyrábíme část energie pomocí solárních panelů. V této oblasti navíc připravujeme i další projekty.

Léto je dobou dovolených. Do jakých zajímavých destinací vy osobně rád vyrážíte?

Mám takový zvyk, že dovolenou trávím v zemi, v níž zrovna žiji. Rád chodím do lesa a také na dobré jídlo. Letos se zaměřuji na Krušné hory a další místa v česko-německo-polském pohraničí. To je kulturní prostor se spoustou zajímavé historie. Zde si rovněž uvědomíte, jak malé rozdíly mezi námi v Evropě existují. A také zjistíte, jak se dokážeme dále rozvíjet, když spolu všichni navzájem dobře spolupracujeme.

Ralph Carle

  • Osmapadesátiletý manažer je obchodním ředitelem strojírenské firmy Bosch Diesel v Jihlavě. Do této pozice nastoupil 1. května 2015.
  • Dříve působil v rámci koncernu Bosch v Brazílii, Turecku, Španělsku a také doma v Německu.
  • Volný čas rád tráví se svou rodinou. Mezi jeho hobby patří vaření a procházky přírodou.
Rozhovor s obchodním ředitelem firmy BOSCH DIESEL Ralphem Carlem
  • Nejčtenější

Víte, jak spoří úspěšní Češi? Odpověď vás překvapí

18. dubna 2024

Komerční sdělení Úspory jsou základem finanční stability a zajištění do budoucna. Vytváříme si rezervy pro případ...

Brno má první chirurgický robotický systém Versius v České republice.

16. dubna 2024

Komerční sdělení Lékaři brněnské soukromé nemocnice SurGal Clinic začali jako první v České republice využívat...

Pojišťovna úspěšně propojuje osobní kontakt a digitální služby

17. dubna 2024

Komerční sdělení Generali Česká pojišťovna se dlouhodobě etabluje jako klientsky nejdostupnější pojišťovna a klade...

Kolagen, opravdová pomoc, nebo další podvod?

15. dubna 2024

Komerční sdělení Kolagen? Reklama na každém kroku. Také si pokládáte otázku, proč to tak je? Skutečně funguje, nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Chrášťany u Prahy v bublině dezinformací a plné negativních emocí

12. dubna 2024

Komerční sdělení Vypjatá a emotivní situace kolem realizace casina v Chrášťanech u Prahy je nepřehledná a plná...

Hezká prsa i po dvou dětech a dlouhém rozhodování, JOY!

19. dubna 2024

Komerční sdělení Povídali jsme si se Šárkou, maminkou dvou dětí, která se po dlouhém váhání před rokem rozhodla pro...

Chystáte dítě do 1. třídy? Zjistěte, jak předejít školní nezralosti

19. dubna 2024

Komerční sdělení Až 30 % dětí má při nástupu do první třídy nedostatky ve školní připravenosti. To může vést k...

Startupy a firmy mají nového parťáka pro podnikání

19. dubna 2024

Komerční sdělení Pro menší výrobní firmy a začínající start-upy v České republice a na Slovensku přichází na trh...

Chybí vám sklep? Nemusí!

19. dubna 2024

Komerční sdělení Spousta rodinných domů, hlavně moderních dřevostaveb, není podsklepená. Jejich obyvatelům pak chybí...

Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

Sexy Sandra Nováková pózovala pro Playboy. Focení schválil manžel

Herečka Sandra Nováková už několikrát při natáčení dokázala, že s odhalováním nemá problém. V minulosti přitom tvrdila,...

Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...