Doporučujeme

Za 30 let provedli chirurgové v CKTCH 3000 transplantací

Za 30 let provedli chirurgové v CKTCH 3000 transplantací | foto: CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Za 30 let provedli chirurgové v CKTCH 3000 transplantací

„ Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně hraje v systému české zdravotní péče velmi významnou roli,“ říká jeho ředitel.

Na Moravě má centrum zcela výsadní postavení a zásadní význam. V roce 2021 získalo  v celorepublikové anketě nejvyšší ocenění od hospitalizovaných pacientů. Pravidelně obhajuje evropské akreditace v oblasti transplantací

„Za 30 let činnosti, kdy bylo u nás provedeno 35 000 srdečních operací a téměř 3000 transplantací -693 srdcí, 859 jater a 1380 ledvin ,“ vypočítává s pýchou v hlase ředitel CKTCH Petr Němec,“ mimo tyto výkony ještě provádíme cévní operace a např. i operace pro nádory, které souvisejí se srdcem a velkými cévami.“

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie je jediné pracoviště na Moravě, které poskytuje zcela kompletní sortiment srdečních operací včetně implantací mechanických srdečních podpor. Jako jediné transplantační centrum na Moravě provádí mimo transplantací ledvin i transplantace srdce a jater. Důkazem nadregionální působnosti je fakt, že ze všech transplantovaných pacientů je jen třetina z Jihomoravského kraje, čtvrtina z Moravskoslezského kraje a po 15 % tvoří pacienti z kraje Vysočina a Zlínského kraje. Pacienti z jiných než moravských krajů tvoří  3% nemocných. Podobná situace je u pacientů se srdečními chorobami, kdy polovina nemocných přichází k operaci z jiného než z Jihomoravského kraje.

„Chirurgové, kteří zvládají celý tento program jsou celosvětově zcela výjimeční. Výhodou je, že i pooperační intenzivní péče je v rukou stejných lékařů, kteří dokáží přesně skloubit potřeby těchto komplikovaných pacientů,“ doplňuje Němec.

Co vlastně dělá lékaře skvělých kardiochirurgem? A jaké by měl mít talenty, schopnosti a dovednosti?

„ Vzdělávání v kardiochirurgii je dlouhodobý proces. Po prvních dvou letech po promoci a složení zkoušky z tzv. základního kmene je lékař schopen základních úkonů. Dalších 5 let trvá než složí atestační specializační zkoušku z kardiochirurgie. K tomu, aby  chirurg mohl  samostatně provádět všechny operace je třeba ještě 3 – 5 let. K tomu jsou potřeba specifické vlastnosti. Každou operaci musí mít chirurg dopředu rozmyšlenou včetně alternativních řešení, během operace musí být rozhodný ale současně  i velmi pečlivý až trochu puntičkářský. Další důležitou vlastností je schopnost spolupráce, neboť výsledek operace je dílem celého kolektivu „ vysvětluje Němec.

Centrum dnes zaměstnává více než 60 lékařů specialistů v oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie, kardiologie, anesteziologie a intenzivní medicína a transplantologie. Součástí centra je i genetická laboratoř s 20 zaměstnanci.  Na péči o pacienty se podílí přes 270 pracovníků nelékařských zdravotnických profesí.

CKTCH patří také mezi finančně stabilní instituce. Jedním z důvodů je,  že menší specializované pracoviště se lépe řídí a kontroluje.

„V roce 2008 jsme jako první v ČR vybudovali hybridní operační sál. Ten umožňuje současné intervenční výkony na srdci a srdeční operace. Letos projde sál kompletní rekonstrukcí, pořizujeme  nejmodernější rentgenové přístroje. K dispozici máme  kvalitní 3D echografické přístroje,  a 3D video věž  s možností plastického vidění operovaných orgánů,“ říká o nejmodernějším vybavení pracoviště Němec.

IT odborníci dokonce vyvinuli vlastní program  umožňující vzdálený kontakt s pacientem po implantaci mechanické srdeční podpory a změny léčby na dálku, což je také český unikát. .

Prostorové možnosti centra  jsou však omezené, chybí adekvátní prostory pro současný způsob léčby zejména na jednotkách intenzivní péče a transplantačním oddělení.

„Pracujeme na získání prostředků z Národního plánu obnovy, což jsou evropské peníze. Věříme, že stavba nové budovy v hodnotě  1,5 miliardy korun bude znamenat naprostý zlom v rozvoji CKTCH. Výrazně se zlepší komfort pro pacienty , zvýší se kapacita pracoviště, otevřou se další  možnosti v rozvoji transplantací orgánů,“ uzavírá Němec.

Více na https://www.cktch.cz/ze-zivota-cktch-brno/t2285