Doporučujeme

Věřme ve jméno Ježíše Krista a milujme jedni druhé

Věřme ve jméno Ježíše Krista a milujme jedni druhé

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Věřme ve jméno Ježíše Krista a milujme jedni druhé

Vážení spoluobčané, toto je pozvání k osobnímu rozhodnutí, které přináší dobro, uzdravení a obnovu pro jednotlivce i celý národ.

Jsme v období, kdy potřebujeme slyšet radu a pomoc z Nebe.

Dobrá vláda vydává rozhodnutí pro dobro a ochranu všech občanů. Dobrý Bůh vydal rozhodnutí / své Slovo pro všechny národy.

“… abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé…” (Bible, 1J 3:23)

Vírou v Ježíše Krista přicházíme pod dobrou a spravedlivou vládu – do Boží otevřené náruče, kde nalézáme přijetí, identitu a svobodu jednat v lásce.

Proč víra v Ježíše Krista: “V jeho jménu bude naděje národů.” (Mt 12:21)

Je Božím synem, který zemřel za naše viny i nemoci a třetího dne vstal z mrtvých. Je dárcem milosti, odpuštění a obnovení vztahu s Bohem Otcem. Je na každém, zda bude Ježíše následovat.

Proč vzájemná láska: je největší a trvalou hodnotou. Zahání strach a vše spojuje k dokonalosti. Kdo miluje, jedná dobře a jde nejvzácnější cestou.

Velikonoce 2020 – oběť, vzkříšení Ježíše Krista a vzájemná láska jsou příležitostí pro uzdravení každého z nás i našeho národa.

Žij a předávej dál ve své zemi.