Doporučujeme

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu | foto: Aquanix s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Řešíte nedostatek vody ve studni? Zaléváte zahradu pitnou vodou a připadá vám to jako plýtvání? Nabízí se hned několik možných řešení. Podzemní nádrže na dešťovou vodu jsou ideálním, nikoli však jediným řešením, jak dešťovou vodu využívat.

V tomto článku si popíšeme možnosti využívání dešťové vody a uvedeme výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Variant využití dešťové vody je hned několik. V první řadě jsou to určitě již zmíněné podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, dále pak nadzemní nádrže anebo vsakovací objekty.

Podzemní nádrže

Podzemní nádrže na dešťovou vodu mají celou řadu výhod. Jedná se o komplexní řešení a dešťovou vodu je možné využít nejen na zálivku zahrady, ale také třeba na splachování záchodu v domě. Tím, že je voda uskladněna pod zemí, kde je stálá teplota a tma, voda se v nádrži téměř nekazí. Při správné instalaci je životnost nádrže prakticky neomezená. Přesto je dobré nádrž alespoň jednou za dva roky vyčistit, abyste zajistili dlouhodobou kvalitu vody. Častější údržbu vyžaduje nátokový filtr. Je třeba jej vyndat z filtrační šachty nebo z nádrže a vystříkat z něj hadicí zbytky listí, větviček, mechu a podobných nečistot. Jak často filtr čistit záleží především na ročním období a hlavně na čistotě střešní krytiny a přítomnosti okolních stromů. 

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Instalace speciální podzemní nádrže na dešťovou vodu Li-Lo 7500 l pro problematická místa s vysokou hladinou spodní vody či jílovité podloží.

Nevýhodou podzemní nádrže může být vysoká počáteční investice nebo poměrně velký stavební zásah do zahradní plochy. Pokud se však pro toto řešení rozhodnete, budete mít hospodaření s dešťovou vodou jednou pro vždy vyřešené. Na trhu se objevuje celá řada výhodných kompletních sestav pro využití dešťové vody jak v domě, tak na zahradě.

Průběh instalace akumulační podzemní nádrže Li-Lo 7500 l s filtrační šachtou DN 400

Nadzemní nádrže

Pokud nechcete z jakéhokoli důvodu využít podzemní nádrž, ale přesto byste rádi dešťovou vodu využívali, nabízí se řešení v podobě různých nadzemních nádrží a sudů na dešťovou vodu. Jednoduchá instalace, kterou zvládnete bez problému svépomocí či nízké počáteční náklady mohou být základními výhodami tohoto řešení.

Vodu z nadzemních nádrží už však nevyužijete v domě. Voda se může vlivem slunečního záření v nádrži kazit a na zimu je lepší nádrž uskladnit, aby ji neponičil mráz. 

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Nadzemní nádrž k okapovému svodu Top-Tank 1300 l se sběračem dešťové vody Speedy

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Sud na dešťovou vodu Lanzarote 300 l s podstavce a sběračem dešťové vody PRO | foto: Aquanix s.r.o.

Vsakovací objekty

Pokud není prioritou dešťovou vodu dále využívat, ale nechcete mít vodu z okapů svedenou přímo na trávník nebo do kanalizace, řešením jsou vsakovací objekty. Vsakovací objekt může být vytvořen ze štěrku nebo ze vsakovacích bloků či tunelů. Vsakovací objekt zachytí přívalový déšť a vodu postupně vsákne do půdy, takže voda zůstane v krajině. Vsakovací objekty se též využívají jako přepad k podzemním nádržím na dešťovou vodu.

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou

Vsakovací objekt ze vsakovacích bloků Eco Bloc INSPECT 205 l

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu

Vsakovací tunely Garantia 300 l. Vhodné pro přímé zakončení svodů u rodinných domů a vsakovaní vody do půdy

Dotační program Dešťovka

Na podzemní nádrže od 2000 l lze žádat u Státního fondu životního prostředí o dotaci. Pro získání dotace u novostaveb je třeba využít dešťovou vodu na splachování WC. U stávajících objektů je možné žádat o dotaci i pouze na zálivku zahrady.

Pokud Vám není naše krajina lhostejná a chcete dešťovou vodu efektivně využít, věříme, že si z možných řešení vyberete. Pokud byste chtěli vámi zvolené řešení konzultovat, neváhejte se na nás obrátit na kontaktech níže. Rádi vám s využitím dešťové vody poradíme.

Aquanix s.r.o.

Na Folimance 2155/15
12000 Praha 5
Realizace: www.aquanix.cz
E-shop: www.destovenadrze.cz
Tel.: 721 466 101

Trápí vás sucho? Řešením jsou nejen podzemní nádrže na dešťovou vodu