Doporučujeme

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Se životním pojištěním průběžně pracujte, můžete získat zajímavý bonus

Životní pojištění nám nemůže vrátit zdraví, ale může další život podstatně ulehčit. Pokud je nastaveno správně. Což často není. Jak upozorňuje Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě, nastavení pojistných částek a rizik by se mělo odvíjet od aktuální životní situace klienta.

Jak by tedy měl klient své pojištění nastavit, aby splnilo účel?

Nedávno jsme upravili našeho PRŮVODCE, ve kterém naši poradci podrobně analyzují potřeby klienta. Na základě analýzy pak navrhnou doporučenou pojistnou ochranu a rozsah pojistného krytí, tedy rizika i částky, na které by měl klient pojištění uzavřít. Postupujeme-li pak podle těchto parametrů a doporučení při sjednání pojistné smlouvy, má klient jistotu kvalitního a odpovídajícího pojištění. Když budeme konkrétní, tak pro klienta, kterému vyhovuje život single a neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš zbytečné. Ale pokud je čerstvý otec novorozence? Pak by jeho pojištění smrti mělo toto dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku. Zamyslet by se měli i ti, co už mají pojištění sjednané a jsou například čerstvými rodiči. Navýšit, upravit si limity nebo sjednat nová připojištění mohou kdykoliv.

Uvědomují si klienti, že stačí málo a mohou se dostat do vážných finančních problémů?

Z našeho dřívějšího průzkumu vyplynulo, že téměř polovina Čechů (42 %) není na možnost invalidity připravena. Podobně tomu je u infarktu myokardu. Ve svém okolí se s ním setkalo 60 % Čechů, ale jen 24 % lidí ví, že je možné si toto riziko připojistit. A přitom průměrná doba léčení po komplikovaném infarktu trvá i několik měsíců. Což je doba, po kterou vám výrazně poklesne příjem. Navíc se velmi pravděpodobně přidají omezení v běžném životě, která nastanou po doléčení.

Je to typická situace pro český trh, jsou klienti v zahraničí zodpovědnější?

Na vyspělejších trzích, například v sousedním Německu, má pojištění kryjící případné problémy s invaliditou nebo vážným onemocněním téměř každý, v některých zemích jako například v Kanadě, JAR, Jižní Korei nebo Austrálii patří tento typ rizikového krytí mezi nejžádanější vůbec. Celkové vnímání následných dopadů takového onemocnění je v těchto zemích akceptováno mnohem odpovědněji a s vysokým důrazem. Proto se Kooperativa trvale a dlouhodobě snaží o závažných onemocněních a jejich dopadech detailně informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění.

Jakým způsobem, nabízíte nějakou slevu?

Ne, systémem přímých slev jít rozhodně nechceme. Ale v průzkumu jsme zjistili, že zajímavá nabídka by ke sjednání těchto rizik motivovala 37 % populace. Proto nabízíme zvýhodněné, dvojnásobné plnění, díky kterému chceme pojištěným v případech potvrzení onemocnění usnadnit celkovou rekonvalescenci a léčbu. Aktuálně všem, kteří si od 1. května do 31. července 2020 nově sjednají pojištění vážných nemocí a úrazů v rámci kteréhokoliv pojištění typu FLEXI, nabízíme potenciální výhodu výplaty dvojnásobku pojistné částky až do výše 1 milionu Kč v případě vzniku infarktu myokardu. Naše nabídka platí u nových pojistných smluv i u dodatků ke stávajícím smlouvám.