Doporučujeme

Rudolf Mazánek: ,,Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat”

Rudolf Mazánek: ,,Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat” | foto: RMF invest

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rudolf Mazánek: Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat

Rudolf Mazánek vede skupinu RMF Invest, která zastřešuje společnosti se zaměřením na odpadové hospodářství. V rámci skupiny zpracují a vytřídí měsíčně 7500 tun odpadů, bez skládkování.

Skupina RMF Invest odkazuje na rodinné podnikání a zastřešení portfolia. Celý název je Rudolf Mazánek family invest. „Ve skupině dnes pracuje okolo 120 zaměstnanců a obrat přesahuje 550 milionů Kč. 

Co na problematiku odpadového hospodářství říká Rudolf Mazánek?

1.Aktuálně jsou odpady velkým tématem. Jak to vnímáte z toho každodenního zainteresování?

Česko jako takové třídí výborně, ale na konci třídicího procesu narážíme na využití. Člověk nemusí mít vzdělání v odpadech, aby nebylo racionálně zřejmé, že se na nás řítí obrovský problém, který pomyslně vyskakuje na každém bodu v recyklačním řetězci.

Začnu novým zákonem o odpadech, který má za úkol eliminovat dosavadní úložiště odpadů, ale nehledá možnosti a legislativně nestanovuje, jaké vybudovat a nastavit alternativní technologie. To znamená, že se dostáváme do pomyslných kleští, kdy produkujeme více odpadu, hlavně tedy plastového, a i když jej vytřídíme, nemáme pro něj další využití. Jsou zde medializované projekty, které jsou svým poptávaným množstvím po vytříděném plastovém odpadu naprosto zanedbatelné oproti objemu, který bychom potřebovali recyklovat, pomineme-li PET láhve, které májí stálé využití. Jedná se o nejvhodnější a nejhodnotnější plast z komunálních plastových sběrů.

Mnoho firem rozšířilo svoje výrobní závody. Vznikly nové továrny a kapacity na zpracování odpadů zůstávají dlouhé roky stejné? To nějak nevychází… Mnoho odpadových firem zastavilo budoucí investice a čekají, co se bude dít jak po stránce legislativní, tak po stránce ekonomické a jaká bude poptávka po surovinách.

Mezi lidmi chybí osvěta alternativních technologií pro využití odpadů. Například spalování odpadů nepatří dnes mezi ty ,,nejhorší“, díky vyspělým filtračním technologiím a s přidanou hodnotou je výroby energie. Lidé mají pocit, že když jde něco z komína, tak je to hned špatně. Model spaloven funguje například v Německu běžně. 

Rudolf Mazánek: ,,Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat”
2.Co si myslíte o zálohování pet láhví?

Za mě směr či tlak, který postrádá jakýkoliv smysl a jen snaha producentů ,,vytáhnout“ z koncového zákazníka peněžní zálohu za potenciální vratný obal.

V českých podmínkách by zálohování naprosto rozbilo současný systém EKOKOMU a ze směsných plastů, nebo-li žlutých kontejnerů by zmizela nejhodnotnější a nejlépe recyklovatelná položka, což bude mít sekundární dopad na obce a města, kdy se jim rapidně prodraží likvidace směsných plastů, jelikož by chyběl PET materiál. Stávající systém je fungující s dlouholetou historií, lidé jsou na něj zvyklý, za mě není třeba nic měnit.

3.Co byste navrhoval vy proto, aby systém třídění a recyklace mohl fungovat dlouhodobě?

Je potřeba uzavřít koloběh recyklace. V dnešní době se vyrábí a člověk spotřebovává obrovské množství věcí. Je konkurenční tlak, který vede k snižování nákladů ve výrobě, což se následně odráží na výrobcích samotných, jenž jsou vyráběny z vícesložkových alis kompozitních materiálů, které jsou při recyklačním zpracování těžko oddělitelné a následně zpracovatelné pro opětovné využití. A pakliže jsou zpracovatelné, tak za velmi nákladných procesů.

Osobně bych z vlastní zkušenosti navrhoval následující:

  1. Tlak na materiálovou podobu jednotlivých výrobků, které jsou uváděny na trh. Užití co nejmenšího množství kompozitních materiálů, aby byla po využití co nejjednodušší možná recyklace jednotlivých materiálů.
  2. Další výrobky s řízeným podílem recyklátu – již z recyklovaného materiálu, který bude využit v nových výrobcích. Tak jak je tomu aktuálně u PET lahví, je potřebovat aplikovat na další výrobky.
  3. Daňové zvýhodnění výrobků, při jejíž výrobě byl použit recyklovaný materiál.
  4. Ochrana kapacit zařízení pro zpracování, využití a třídění odpadů na území České republiky, aby v těchto zařízeních byl primárně zpracováván odpad původem z České republiky.
  5. Tržní prostředí kolektivních systémů a větší kontrola nad jejich fungováním
  6. Nové technologie a zanesení jejich parametrů do legislativy
  7. Dotační podpora ze strany státu na vybudování překladišť pro města a obce
  8. Výběr vyšších poplatků do kolektivních systémů od uvaděčů na trh/producentů – následně vyšší příspěvky pro jednotlivé zpracovatele v recyklačním řetězci
  9. Motivace fyzických osob, které třídí. Poskytnutí slevy na poplatnících za komunální odpad
Rudolf Mazánek: ,,Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat”
4.Motivace lidí a slevy za větší třídění. Jak toto lze aplikovat?

Dnes jsme schopni evidovat občany, kteří na vlastní náklady a ve svém volném čase využívají služeb sběrného dvora. Ti by mohli být odměňování slevou na poplatku za odpady, že svůj odpad neodkládají k popelnicím, kde následně vznikají náklady městům a obcím s odvozem velkoobjemového odpadu. 

5.Které technologie provozujete v rámci skupiny?

V Uherském Hradišti provozujeme dvě třídicí linky, které jsou zároveň největšími zařízeními pro separaci plastů a papíru ve Zlínském kraji. Na uvedené zařízení navazuje lisovací jednotka a drticí – skartovací linka, kde jsme schopni drtit různorodé materiály.

Na skartační lince máme licenci od Národního bezpečnostního úřadu pro skartování dokumentů, archivů a datových nosičů v režimu utajení I a II. Skartují zde úřady, zdravotní zařízení či například letecké společnosti své utajené výkresy. Z důvodu zavedení nového režimu GDPR jsme zaznamenali o tuto službu zvýšený zájem.

Již tradiční záležitostí jsou zařízení na úpravu železného šrotu s veškerou obslužnou technikou. Následný upravený a vytříděný železný šrot expedujeme ke koncovým zpracovatelům, tedy slévárnám nebo hutím.

V Jihomoravském kraji spalovna nebezpečného odpadu, kde pálíme převážně zdravotní odpad. Svážíme a likvidujeme nebezpečný odpad z obcí, firem a většiny nemocnic na jižní Moravě.

Všechny společnosti ze skupiny disponují vlastní manipulační a svozovou technikou. Popelářskými vozy, kontejnerovými nosiči, kamiony a dalšími nákladními automobily. Zároveň disponují vlastními kontejnery všech velikostí, které jsou umísťovány k zákazníkům, dle jejich přání a možností. 

6.Kde se můžete potkat s působností portfolia vašich aktivit?

Dnes působíme převážně napříč Českou a Slovenskou republikou. Co se týká obchodních vztahů, tak spolupracujeme s celým světem. Odbyty barevných kovů jsou dnes celosvětovou záležitostí, tak jak je to s plasty. Papír, dřevo, pneumatiky, železo, sklo jsou pak záležitostí domácího trhu a využití zpracovatelů v okolních státech. Obslužnost našich středisek je regionální záležitostí. Ve větších zakázkách, jako jsou demolice – likvidace, nás můžete vidět například na D1 při demontáži a likvidaci svodidel nebo v pražském metru v rámci demontáže technologií. Z pohledu spalovny jsou to pak dodavatelé hlavně zdravotního odpadu, kde obsluhujeme nemocnice, lékárny, výrobní firmy napříč celou Moravou.