iDNES.cz

ROC centrum firmy Linde se rozroste o dalších 30 odborníků

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Společnost Linde Gas působí na českém trhu úspěšně již 30 let. Jde o zavedenou a stabilní značku, která je na domácím trhu lídrem v oblasti technických plynů. Jedním z mnoha úspěchů Linde v Česku je vybudování a provoz ROC centra v Ropici.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Malá víska Ropice v Moravskoslezském kraji dnes hraje na globální mapě Linde velmi významnou roli – řídí odtud svou výrobu v mnoha zemích světa | foto: Linde Gas a.s.

Ještě v devadesátých letech minulého století společnost Linde svými výrobními závody v Německu a několika dalších okolních zemích dodávala technické plyny podnikům v různých oblastech průmyslu především v rámci starého kontinentu. Po několika fúzích firma postupem času vyrostla v největšího výrobce technických plynů na světě. Zároveň s tím vznikla potřeba centralizace řízení, optimalizace a rozvoje výrobních zařízení z jednoho místa. V rámci této strategie proto bylo po celém světě zřízeno 12 specializovaných center pro akceleraci zavádění změn v oblasti automatizace, digitalizace a dnes také již umělé inteligence ve výrobních procesech.

Kromě Singapuru, Šanghaje nebo Sydney dostala v roce 2007 šanci k vybudování takového centra ROC (Remote Operations Center) také česká pobočka, konkrétně část týmu inženýrů kyslíkárny v Třinci. Na „zelené louce“ v malé obci Ropice na konci republiky byla během několika málo let vybudována nová, opravdu špičková základna pro řízení a optimalizaci výroby závodů Linde v mnoha zemích světa. A to v mnoha zemích zahrnuje nejen několik států v Evropě, konkrétně třeba v Rakousku, Itálii, Rusku nebo Ukrajině, ale také i v Asii a Africe.

Počáteční nedůvěru a obecně chápanou nevýhodu lokace ve východním cípu České republiky tým ROC centra změnil ve výhodu. Místo zamýšlené postupné relokace globálních expertů s očekávaným rizikem jejich vysoké fluktuace nabídl možnost lokálním talentům se vztahem ke kraji a také jeho specifické (pracovní) kultuře. Tímto se započal vytvářet efektivní tým, který lze charakterizovat jako „žít lokálně, pracovat globálně“.

Malá víska Ropice v Moravskoslezském kraji dnes hraje na globální mapě Linde...

Vlastní řídící místnost jako srdce centra spojené s výrobními lokalitami. | foto: Linde Gas a.s.

Pracovní tým, který dnes čítá celkem 65 inženýrů a specialistů, v ROC Ropici zpracovává, kontroluje a vyhodnocuje kompletní data výrobních závodů v uvedených zemích a oblastech. Na jejich základě vytváří nástroje na matematické modelování a prediktivní řízení výroby, pomocí strojového učení získává detailní informace o odchylkách a abnormalitách od žádaného stavu a v konečném výsledku nastavuje optimální parametry výrobního procesu podle požadavku zákazníků. Zároveň má centrum na starosti správu zabezpečení virtuální sítě, programování řídicích systémů, vývoj SW aplikací na management a vizualizaci dat a výsledků. Počet integrovaných a servisovaných zařízení a výrobních závodů různého typu a výkonu dosahuje v současnosti stovky, z toho asi třicet je na úrovni velké kyslíkárny v Třinci.

Stabilita, přístup zaměstnanců, pracovní prostředí a spolupráce akcelerovalo také i kvalitativní rozvoj ROC centra v Ropici, které se po několika letech dostalo z méně významného centra na úroveň, kdy se o něm dnes hovoří (a je potvrzeno i formálním assessmentem) jako o vedoucím ROC v Linde plc, které v některých oblastech určuje trend dalšího směřování globální ROC strategie a slouží jako benchmark správné výrobní praxe. Díky tomu je naplánováno do roku 2024 navýšit kapacitu ROC centra až o 50 %, zejména integrací dalších výrobních závodů v Rusku a Kazachstánu. Cílově to bude ke konci roku 2024 tedy 145 větších či menších integrovaných závodů do ROC infrastruktury, z toho asi 50 jednotek typu kyslíkárna a 95 menších zcela bezobslužných jednotek na provozech zákazníků.

Tento nárůst si vyžádal investici do zdvojnásobení kapacity budovy ROC centra v Ropici, která by měla být dokončena do konce roku 2021 a bude schopna pokrýt předpokládaný další růst až zhruba do roku 2027. Zároveň tím nabízí příležitosti dalším nadějným inženýrům a specialistům, kteří mají zájem využít této, v regionu celkem ojedinělé, pracovní příležitosti. Do roku 2023 nabídne ROC Ropice příležitost kolem 30 z nich. Motivací pro zájemce by mělo být zejména dokončení strategie „on demand“ přístupu dálkového řízení výroby. V této strategii se také předpokládá stále výraznější uplatnění umělé inteligence a strojového učení pro automatickou detekci stavů vyžadujících pozornost či zásah specialistů. Zároveň jsou všechny tyto vyžádané zásahy komplexně monitorovány a analyzovány pro neustálé zlepšování úrovně automatizace. V současnosti již probíhají pilotní projekty implementace strojového učení k detekci abnormalit na základě historických dat a i využití umělé inteligence a neuronové sítě při vytváření online algoritmů vlastního řízení procesu výroby.

Více informací o společnosti naleznete na www.linde-gas.cz nebo přímo na www.linde-gas.cz/ropice.

zpět na článek