iDNES.cz

Recyklaci elektroodpadu ocení příroda

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Více než 12 milionů šuplíkových mobilů čeká na recyklaci. Zapojte se do projektu REMOBIL a pomůžete přírodě i lidem.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

KAM S NIMI? VYSLOUŽILÉ A ROZBITÉ MOBILY NEMUSÍ SKONČIT NA SKLÁDCE. PATŘÍ DO ČERVENÉHO KONTEJNERU, Z NĚHOŽ SE DOSTANOU K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ. | foto: ASEKOL a.s.

Věděli jste, že na mobilním telefonu strávíme v průměru přes 4 hodiny denně, 12 % uživatelů používá svůj mobil během sprchování, 9 % během sexu a že v českých domácnostech a firmách odpočívá v šuplíkách více než 12 milionů nepotřebných mobilů?

Mobilní telefon je relativně drobný výrobek, proto není problém jej po skončení životnosti skladovat doma, případně vyhodit do směsného odpadu. V současné době skončí v „recyklaci“ pouze 10 procent nepotřebných mobilů.

Podle Miloše Poláka, spoluzakladatele spolku REMOBIL, tento fakt představuje skrytou, ale významnou environmentální zátěž. „Každý už ví, jaký problém způsobují odpadní plasty v přírodě. Jedná se o problém, který je totiž vidět. Když jde člověk po mořské pláži a každou chvilku narazí na kus plastového odpadu, dochází mu, o jak velký problém se jedná. S mobily je to jinak,“ vysvětluje a dodává: „K negativním dopadům na přírodu dochází zejména při výrobě nových mobilů, která spotřebuje velké množství materiálu a energie. Jedná se zejména o výrobu integrovaných obvodů a čipů. Pro představu: na výrobu jednoho kilogramu železa spotřebujeme asi 25 MJ energie, zatímco výroba jednoho kilogramu smartphonu (5-7 kusů) spotřebuje okolo 10 000 MJ energie. Tím, že mobil opravíme nebo využijeme jednotlivé komponenty na náhradní díly, prodloužíme životnost a zužitkujeme tuto vysokou „vtělenou“ energii.“

Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než tunu odpadního materiálu. A recyklací materiálů v mobilním telefonu (vzácné kovy, železo, plast, sklo) dochází k významné úspoře – zejména není potřeba materiál znovu vytěžit.

Mobilní telefony také obsahují množství nebezpečných materiálů, které se odbornou recyklací odstraní či recyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím. REMOBIL dal smysl více než 55 tisícům nepotřebných mobilů a ušetřil tím asi 90 tun CO2 ekvivalentu.

Do projektu REMOBIL se již zapojilo přes 1 200 firem, více než 300 škol, asi 250 obcí či knihoven a několik set jednotlivců. Zapojte se také a pomůžete přírodě i lidem. REMOBIL na www.remobil.cz nabízí jednoduchý způsob, jak dát nepotřebným mobilům opět smysl.

CO SE STANE S VAŠÍM MOBILEM V REMOBILU?

Aby mohl váš mobil dostat druhou šanci, musí být pečlivě otestován. U každého mobilního telefonu se sledují parametry jako nabíjení, volání, audiotest, wi-fi, síla signálu, LCD svítivost, stav baterie, stav krytu, funkčnost tlačítek a tak dále. Každý mobil s operačním systémem určený k opětovnému použití prochází procesem mazání dat, kdy se použije speciální software, který 2x přemaže záznamové zařízení a tím dojde k úplnému a jednoznačnému smazání.

REMOBIL třídí sebrané mobily na čtyři kategorie, přičemž první kategorií je mobil, který je funkční a bez poruchy.

Druhou jsou mobilní telefony k opětovnému použití, které je ovšem nutné opravit. Třetí kategorií jsou mobily určené na opětovné použití náhradních dílů a poslední kategorií jsou mobilní telefony určené k recyklaci.

Projekt REMOBIL spolupracuje v rámci recyklace s kolektivním systémem sběru elektroodpadu ASEKOL, který provozuje v ČR rozsáhlou síť pouličních červených kontejnerů na sběr drobného elektroodpadu.

UŽ DOSLOUŽIL? ŠUP S NÍM DO ČERVENÉHO KONTEJNERU

Pokud jste si jisti, že váš starý mobil zcela dosloužil, můžete ho s klidným srdcem vhodit právě do jednoho ze 4 tisíc červených kontejnerů. Nejbližší najdete na www.cervenekontejnery.cz. „Jedinou cestou k trvalé udržitelnosti s minimálním dopadem na životní prostředí je sběr a následná recyklace elektroodpadu. Recyklace je jedním z pilířů cirkulární ekonomiky a kromě ochrany životního prostředí poskytuje možnost znovu využít použité materiály pro výrobu nových zařízení,“ vysvětluje Daniel Šafář ze společnosti ASEKOL.

Společnost ASEKOL je největší kolektivní systém v České republice a již více než 17 let zpětným odběrem elektrospotřebičů a následným zajištěním jejich recyklace u certifikovaných zpracovatelů výraznou mírou přispívá k ochraně životního prostředí. Za rok 2021 ASEKOL sesbíral rekordních 46,9 tisíce tun elektroodpadu, tedy o 11 tisíc tun více, než tomu bylo v roce 2020. „Takové množství představuje úsporu pro životní prostředí jako roční spotřeba vody 60tisícového města,“ dodává Daniel Šafář. Díky široké sběrné síti, kterou ASEKOL dlouhodobě aktivně buduje a rozšiřuje, se daří sbírat výrazně vyšší množství elektroodpadu, než stanovuje kvóta EU. Tu se přitom nedaří plnit kolektivním systémům ani v mnoha vyspělých evropských zemích.

PLASTY NA PLÁŽI I V MOŘI EKOLOGICKÁ STOPA NERECYKLOVANÝCH ODPADŮ MŮŽE BÝT VIDĚT, ANEBO MŮŽE ZŮSTAT SKRYTÁ.

5 DŮVODŮ, PROČ SE ZAPOJIT DO REMOBILU

1. Pozitivní environmentální dopad recyklace

• Úspora materiálů, které není potřeba znovu vytěžit (vzácné kovy, železo, plast, sklo).

• Odstranění nebezpečných materiálů odbornou recyklací.

2. Práce pro handicapované

• Spolupráce s firmami, které zajišťují následné využití nepotřebných mobilů a zaměstnávají handicapované a na pracovním trhu znevýhodněné pracovníky.

3. Podpora potřebných

• Příspěvek 10 Kč potřebným za každý zrecyklovaný mobilní telefon, který projekt REMOBIL věnuje například Jedličkovu ústavu a školám, Mobilnímu hospici Ondrášek, Nadaci České pošty a jiným dobročinným spolkům. REMOBIL už věnoval více než 500 tisíc Kč.

4. Soutěž o špičkový repasovaný mobilní telefon

• Za 5 let REMOBIL odměnil 10 výherců.

5. Zbavíte se pohodlně nepotřebné věci

zpět na článek