iDNES.cz

První dotace pro podniky přijdou v únoru 2022: co zatím víme

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) přivede do vývoje českých podniků v dotačním období 2021–⁠2027 více než 80 miliard Kč. Třeba na mzdy vývojářů a konstruktérů, výrobní stroje a technologie nebo energetické úspory a efektivní vodní hospodářství.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

První dotace pro podniky přijdou v únoru 2022: co zatím víme | foto: Enovation s.r.o.

První výzvy měly původně startovat na podzim roku 2021, ale stále se ladí legislativní detaily a chystá se nový systém příjmu žádostí MS 2021+. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) se tak pravděpodobně spustí v únoru 2022. Ministerstvo průmyslu a obchodu však připravuje v listopadu tzv. avíza výzev, takže se podnikatelé dozví všechny důležité podmínky a termíny včas.

Zřejmě nejvýraznější změnou v programu je velké omezení podpory velkých podniků. Ty budou bez limitů čerpat pouze v oblastech energetiky, vysokorychlostního internetu nebo spolupráce na vývoji s malými a středními podniky.

„Menší velké“ podniky nad 250 zaměstnanců však nemusí zoufat. Vzniká totiž nová kategorie s názvem small mid-caps, kam spadají společnosti od 250 do 500 zaměstnanců. Pro ně bude část dotačních výzev otevřená za stejných podmínek jako pro malé a střední podniky do 249 zaměstnanců.

Zaměření všech dotačních programů OPTAK a rozdělení financí naleznete zde.

Součástí programů OPTAK budou podle vládních představitelů také finanční nástroje (úvěry nebo záruky). Ty budou přidělovány ve spolupráci se státní Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

V současnosti se čeká na zářijové schválení programu OPTAK vládou. Pak už nebude nic bránit představení informativních avíz pro podnikatele a na začátku roku po schválení Evropskou komisí se programy spustí naostro.

Dotace přejí připraveným a po dlouhé odmlce je mezi podniky očekáván velký zájem. “Mnoho podniků už nyní využívá čas k důkladným dotačním auditům a při otevření dotací budou připravení své projekty podat a zvýšit tak šanci na brzké připsání financí na účet”, komentuje situaci na českém trhu Jiří Kvíz, ředitel enovation s.r.o.

zpět na článek