Doporučujeme

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzně AMESIDE už získal EIA

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzně AMESIDE už získal EIA | foto: AMÁDEUS REAL, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzně AMESIDE už získal EIA

Za ambiciózním záměrem výstavby městské čtvrti u historického centra Plzně v hodnotě přes 5 miliard korun stojí stejnojmenná dceřiná společnost developera Amádeus Real – AMESIDE a.s. Krajský úřad Plzeňského kraje již vydal souhlasné vyjádření v rámci posouzení jeho vlivů na životní prostředí (EIA).

Předpokládanou podobu i funkcionalitu jednotlivých bloků umístěných v prostoru mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží (poblíž hlavního vlakového nádraží v Plzni) investor již opakovaně prezentoval plzeňské veřejnosti. Vydání kladného stanoviska v rámci posuzování jeho vlivů na životní prostředí předcházelo déle než rok trvající řízení i veřejné projednávání této věci v září letošního roku. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje pak na konci roku 2020 potvrdil, že se společnost AMESIDE v projektu vypořádala s připomínkami účastníků řízení, které v rámci procesu EIA vznesli především Krajská hygienická stanice a také někteří aktivisté.

Nová plzeňská čtvrť bude multifunkční. Investice přesáhne 5 miliard korun

Připravovaná nová městská čtvrť v centru Plzně zahrnuje bytové domy s celkem více než 120 byty, přes 21 000 m² administrativních ploch, dále hotel přibližně se 110 pokoji a okolo 100 obchodů. Čtvrtina ploch je potom určena pro občanskou vybavenost, tj. pro sport, volný čas a zábavu. Parkování je v souladu s územní studií umístěno v podzemí části. Investice do jejího vybudování přesahuje 5 miliard korun a svojí výší se řadí k nejvýznamnějším podobným projektům v ČR.

„Krajský úřad sice stanovil i řadu podmínek, které budeme muset jako investor v dalších stupních projektové dokumentace splnit, my ale předpokládáme, že všechny dokážeme bezezbytku naplnit. Aktuálně je vzhledem k teprve jejich nedávnému vydání podrobně analyzujeme,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE a.s.

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzně AMESIDE už získal EIA

Stavět se má začít v roce 2022

Získání souhlasného stanoviska EIA je první částí z třífázového povolovacího procesu. Následovat budou územní a stavební řízení. Podklady pro ně chce AMESIDE předat stavebnímu úřadu v Plzni a dalším příslušným úřadům v první polovině roku 2021.

„Učinili jsme významný krok v přípravné etapě tohoto pro Plzeň tak významného projektu. I přes zpoždění ve vydání stanoviska EIA, způsobené omezeními kvůli šíření nemoci Covid 19, počítáme i nadále se zahájením stavby v průběhu roku 2022. K dokončení stavebních prací by tak mohlo dojít v roce 2026,“ doplnil Jícha.

Soulad s platným územním plánem i studií města

Celý nově vypracovaný projekt byl hned od počátku připravován v souladu s územním plánem i územní studií města Plzeň. „Dostali jsme od města platný územní plán a schválenou územní studii a také ujištění, že oba dokumenty jsou v souladu s výsledky referenda. V těchto mantinelech se bezezbytku pohybujeme,“ zopakoval již dříve uváděný fakt Tomáš Jícha.

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzně AMESIDE už získal EIA

Sympatie plzeňské veřejnosti

Společnost AMESIDE prezentovala už před rokem veřejnosti první architektonické návrhy, jak by mělo v současnosti zanedbané území naproti hlavnímu vlakovému nádraží v budoucnu vypadat. Jsou dílem architektů londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project.

Plzeňané, kteří projekci s výstavou návrhů tehdy navštívili, se k nim vyjadřovali veskrze kladně. Preferovali především, aby už se konečně začalo na tomto místě něco nového stavět a zmizela už „díra“ po někdejším domu kultury i neutěšený a nevábný stav celého okolí.

---------------------------------------

Kdo je Amádeus Real

Plzeňský projekt developerská skupina Amádeus Real (jejíž součástí je i AMESIDE a.s.) připravuje již několik let. S výjimkou Plzně má ale nyní veškeré své podnikatelské aktivity soustředěny v Praze. V hlavním městě v současnosti vlastní a provozuje např. kancelářské a obytné prostory ve Vlastině ulici (Praha 6) či v Rybné ulici (Praha 1). Rekonstruuje zde i svůj objekt paláce Bristol (původně z konce 19.století) v Dlouhé ulici, připravuje modernizaci obchodního domu Máj či další především bytové projekty na Jarově a ve Stodůlkách. Vlastníkem Amádeus Real je rodina Klánů.

  • Nejčtenější

Unikátní bydlení Braník Residences