Čtvrtek 22. dubna 2021, svátek má Evženie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 22. dubna 2021 Evženie

Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Čas jsou peníze a v průmyslu to platí obzvlášť. Časové ztráty i v řádu sekund výrazně snižují celkovou denní produkci. S nástupem elektromobility se navíc zvyšují nároky na přesnost opracování, zkracují se inovační cykly výrobků. Měření a řízení výroby pomocí sond si umí s výzvami průmyslu poradit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval | foto: ČTK

Specializované sondy umožňují provádět přímo na CNC obráběcích strojích velmi...

Specializované sondy umožňují provádět přímo na CNC obráběcích strojích velmi rychlé a přesné měření dílce, a to díky unikátní technologii v sondě OSP60.

Ruční nastavování nástrojů, ustavování obrobků a kontrola dílců jsou časově velmi náročné operace, které jsou náchylné na chyby obsluhy. Proto vznikly sondy, aby pomocí technologií rutinu a lidskou chybovost z výrobního procesu odstranily.

„Snižují náklady na seřizovače nástrojů, drahé upínače a na ruční ustavení obrobku číselníkovými úchylkoměry. Snímání sondami je rychlé a spolehlivé, přičemž odchylky stroje lze automaticky upravit,“ shrnuje Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw, která patří mezi světové lídry v oblasti vývoje měřicích systémů pro strojírenství a lékařství. 

Software sondy automaticky kompenzuje délku a průměr nástroje, polohu obrobku a rozměrové chyby. Pomocí srozumitelných softwarových programů se zajišťuje ustavování nástrojů, příprava obrobků a měření, a to včetně CNC strojů. Jednoduchá instalace umožňuje sondy dodatečně namontovat i na již provozované stroje.

Bez sond by moderní průmyslová výroba zkolabovala a stala by se naprosto nekonkurenční. Obráběcí stroje bez sond je totiž možné využívat jen z poloviny: zbytek času představuje čekání na obsluhu, která obrobek ustaví, stroj seřídí či řeší jeho poruchu nebo údržbu. To platí zejména o provozech s vysokou produkční kapacitou, kde by bez sond docházelo k neustálým prodlevám. 

Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval

Čas je proto lepší investovat do produktivního obrábění, nikoli do manuálního ustavování polohy obrobků a následné kontroly. „Sondy tyto prodlevy minimalizují, jsou doslova vakcínou na ztráty času a materiálu. Sondy zkracují výrobní prostoje strojů a snižují zmetkovitost, která je u ručního ustavování a kontroly kvality vysoká,“ dodává Josef Sláma.

„Snižují náklady na seřizovače nástrojů, drahé upínače a na ruční ustavení obrobku číselníkovými úchylkoměry. Snímání sondami je rychlé a spolehlivé, přičemž odchylky stroje lze automaticky upravit,“ shrnuje Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw.

Sondy šetří čas a snižují zmetkovitost

Manuální ustavování obrobků trvá nejen mnohem delší dobu, ale hlavně je náchylné na zmiňovanou chybovost. I drobná nepřesnost v upnutí v řádu setin milimetru může vést k produkci zmetku. Upínání nástrojů při použití sond je o 90 % rychlejší. Ušetřený čas se věnuje obrábění, tedy zvýšení produkce.

Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval

V případě manuálního upínání je nepraktická i závislost na upínacích systémech, které se musí měnit v závislosti na produkovaném výrobku. V praxi to znamená stroj opět přenastavit.

Měření statoru elektromobilu na souřadnicovém měřicím stroji multisenzorovým...

Měření statoru elektromobilu na souřadnicovém měřicím stroji multisenzorovým systémem REVO. Systém lze používat k měření geometrických rozměrů a tvarů dílců s využitím nejrůznějších kontaktních a bezkontaktních snímačů.

„Manuální upínání má navíc vysoké požadavky na kvalifikaci obsluhy. Většinou je musí dělat zkušený pracovník s mnoha lety praxe. Sondu ale může obsluhovat i méně zkušený pracovník, ustavení obrobku není tak náročné. Vysoce kvalifikovaní pracovníci se tak mohou věnovat úkolům s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje Josef Sláma.

Časová úspora se nejvíce projeví v případě ustavování velkých obrobků, které je časově náročné. „Sonda totiž lokalizuje usazení obrobku a jakékoli nesrovnalosti kompenzuje, usazení tak zabere řády minut, a nikoli hodin jako v případě manuálních systémů,“ vysvětluje Josef Sláma.

„V podstatě ve všech provozech se investice vrátí do jednoho roku, životnost kvalitních sond je přitom často deset a více let,“ říká Josef Sláma.

Návratnost sondy se pohybuje v horizontu několika měsíců

Kdy se vyplatí sondu využít, je možné snadno zjistit pomocí jednoduchého propočtu návratnosti, který zohlední využití stroje, jeho produkci, čas potřebný na ustavení výrobku, seřízení a údržbu a míru produkce zmetků z důvodu chyb v ustavení. 

Lze k tomu využít specializovaného kalkulátoru. Z dlouhodobých analýz společnosti Renishaw nicméně vyplývá, že investice do obrobkové sondy se vrátí do devíti měsíců a v případě nástrojové sondy dokonce do pěti měsíců.

„V podstatě ve všech provozech se investice vrátí do jednoho roku, životnost kvalitních sond je přitom často deset a více let. Nevybavit stroj sondou tedy dává smysl snad pouze při malosériové výrobě, anebo v okamžiku přístupu k levné a přitom kvalifikované pracovní síle, což je v dnešní době protimluv,“ dodává Josef Sláma.

Pyramida produktivního procesu v jednotlivých vrstvách ukazuje, jak lze...

Pyramida produktivního procesu v jednotlivých vrstvách ukazuje, jak lze systematicky odstraňovat proměnlivosti z procesu obrábění a zvýšit tak přesnost výroby.

Nejmodernější „doteky“ jsou laserové bezkontaktní

Sondy jsou zakončeny takzvanými doteky, které zprostředkovávají kontakt mezi...

Sondy jsou zakončeny takzvanými doteky, které zprostředkovávají kontakt mezi sondou a součástkou či obrobkem.

Sondy jsou zakončeny takzvanými doteky, které zprostředkovávají kontakt mezi sondou a součástkou či obrobkem. Kontakt je převeden na signál, který umožňuje provedení vlastního měření. Klíčovou vlastností doteku je tuhost doteku a minimální tvarová úchylka kuličky. Některé typy sondy mohou být bezkontaktní.

Laserovými bezkontaktními systémy jsou vybaveny nejnáročnější provozy, kde záleží i na tisícinách milimetru.

Nástrojová sonda Renishaw NC4+ Blue je bezkontaktní nástrojová sonda pro měření...

Nástrojová sonda Renishaw NC4+ Blue je bezkontaktní nástrojová sonda pro měření na stroji. Představuje první průmyslové využití modrého laseru k tomuto účelu.

„Přesnost obrobku při obrábění závisí na řadě faktorů, jako jsou odchylka rozměrů nástroje, házivost nástroje či jeho zlomení při výrobě. Laserové nástroje umějí řídit tyto proměnné, což dovoluje měření řady nástrojů při výrobním posuvu i v otáčkách. Tím se minimalizuje nebezpečí nadměrného opotřebení nebo poškození nástroje, což je u malých a křehkých nástrojů důležitý předpoklad,“ upozorňuje Josef Sláma.

Mezi absolutní špičku patří systémy využívající k měření modrý laser (blue laser). Ve srovnání se systémy s červeným laserem disponuje technologie modrého laseru kratší vlnovou délkou.

„V důsledku lépe vede světlo, netrpí takzvanou difrakcí a má lepší geometrii laserového paprsku. To umožňuje měření i velmi malých nástrojů. Modrý laser také minimalizuje chyby měření mezi jednotlivými nástroji – což je klíčové hledisko při obrábění pomocí široké škály řezných nástrojů,“ vysvětluje Josef Sláma.

Sondy zajistí dokonalý koncert v CNC strojích

Bezkontaktní nástrojová sonda N4C kontroluje ustavení obrobku a nástroj během...

Bezkontaktní nástrojová sonda N4C kontroluje ustavení obrobku a nástroj během výroby.

„Lidský faktor vždy zvyšuje riziko chybovosti. Zejména se sníží doba prostojů potřebných k ustavení obrobku. Sondy finální obrobek přeměří s přesností na setiny milimetru, takže ihned odhalí chyby v nastavení. Zabrání se tak produkci zmetků. Zvýší se tím podstatně produkce i flexibilita výroby,“ dodává Josef Sláma.

Software sondy automaticky kompenzuje délku a průměr nástroje, polohu obrobku a...

Software sondy automaticky kompenzuje délku a průměr nástroje, polohu obrobku a rozměrové chyby. Pomocí jednoduchých programů se zajišťuje ustavování nástrojů, příprava obrobků a měření. Operátoři nemusí tak často zasahovat do výrobního procesu, vše je řízeno dálkově.

Při obrábění v CNC strojích sondy mohou dohlížet na celý obráběcí cyklus bez nutnosti intervence obsluhy a vyjmutí výrobku z pracovního prostoru stroje. Obrobkové sondy jsou proto nenahraditelné v bezobslužných provozech.

Software sondy automaticky kompenzuje délku a průměr nástroje, polohu obrobku a rozměrové chyby. Pomocí jednoduchých programů se zajišťuje ustavování nástrojů, příprava obrobků a měření. Operátoři nemusí tak často zasahovat do výrobního procesu, vše je řízeno dálkově.

„Zajišťují automatickou korekci nastavení kontrolním změřením prvního kusu a dále korigují případné odchylky během celého obráběcího cyklu. Umožňují adaptivní obrábění, které zajišťuje zpětnou vazbu procesu a minimalizaci odchylek,“ vysvětluje Josef Sláma. Použití sond se navíc neomezuje na ustavování obrobku či nastavení nástrojů. Lze je využívat v celém průběhu výroby pro získávání cenných informací, ty pak analyzovat a produkci optimalizovat. „Tajemství konzistentního, automatizovaného a produktivního obrábění je pochopit, kde proměnlivost vzniká, a vypořádat se s ní hned od počátku,“ uzavírá Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw.  

Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval.
Proč sonda? Bez moderních systémů měření by průmysl zkolaboval.


Co je co

  • Co je vlastně sonda? Sondy jsou velmi přesné spínače, které při kontaktu s povrchem obrobku generují spínací signál.

  • Obrobkové sondy jsou určeny zejména pro CNC obráběcí centra a soustruhy. Slouží k identifikaci a ustavení obrobku, průběžné kontrole jeho rozměrů při obrábění, monitorování stavu povrchu a ověření konečných rozměrů hotového dílce před dokončením.

  • Nástrojové sondy slouží k měření velikosti nástroje před začátkem obrábění a ke kontrole poškození nebo zlomení nástroje během obrábění. Umožňují automatizovat a výrazně zvyšovat produktivitu výroby.

  • Sondy jsou vybaveny doteky, které zprostředkovávají kontakt mezi sondou a součástkou či obrobkem. Klíčovou vlastností doteku je tuhost doteku a minimální tvarová úchylka kuličky.


  • Nejčtenější

Stavba prvního českého Domu Ronalda McDonalda byla zahájena

Komerční sdělení V areálu pražské Fakultní nemocnice v Motole byl dne 13. 4. položen základní kámen prvního českého Domu Ronalda...

Piaggio MP3: Když nepotřebuješ řidičák na motorku

Komerční sdělení Největší zkušenosti s výrobou tříkolových vozidel má nepochybně italská značka Piaggio. Ta se jako první odvážila...

Cyklistika je v plném proudu. Jaké oblečení na kolo zvolit?

Komerční sdělení Chystáte se před létem shodit přebytečná kila cyklistickými výlety po krásách Čech? Vybírejte oblečení na kolo, které...

Central Group roste, nakupuje nové pozemky a nabírá další lidi

Komerční sdělení Central Group je největší rezidenční stavitel u nás. Na trhu dlouhodobě prodává nejvíce bytů a nakupuje nejvíce pozemků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak vybrat vhodné horské kolo?

Komerční sdělení Typ kola si vybírejte zejména podle toho, jaký styl jízdy upřednostňujete. Někdo má rád tvrdší jízdu na kole bez...

Jsme inspektoři, ohlásili se agenti do Vrbětic. Později se ozval výbuch

Premium Přijeli do muničních skladů ve Vrběticích a prokázali se jako zaměstnanci ostravské firmy Imex Group. Jednalo se však o...

Muž z Imex Group: Do beden k odeslání by se ve Vrběticích nikdo nedostal

Premium Sklady ve Vrběticích na Zlínsku, které podle českých tajných služeb vyhodili do povětří ruští tajní agenti, měla...

Války budoucnosti mohou probíhat v lidské mysli, říká bezpečnostní analytička

Premium Její znalosti sice využívají vojáci a jeden kolega ji prý s nadsázkou navrhl jmenovat čestnou generálkou britské...

  • Další z rubriky

Jak vybrat turistické boty

Komerční sdělení Turistická obuv je nejdůležitější částí vašeho outfitu. Musí vám zajistit pohodlí, bezpečnost a stabilitu v terénu. Jak...

Kolik ušetříte, když nebudete muset splachovat?

Komerční sdělení Víte, že existují toalety, které mají oproti splachovacím nečekané výhody? A nejedná se jen o sedací, lze pořídit i...

Se Zonerem za EU doménu platit nemusíte

Komerční sdělení EU doména je stále populárnější. Využívají ji jednotlivci i firmy, soukromá či státní sféra a také neziskový sektor. Je...

Letničky do truhlíků na okna i terasy

Komerční sdělení Právě nyní velký výběr balkónovek v té nejlepší kvalitě.

Zlom 3. května. Otevřou se obchody a služby, další žáci se vrátí do škol

Systém PES nahradí šest vln rozvolnění, oznámil ve středu premiér Andrej Babiš. Od 3. května by se mohl vrátit druhý...

Královna se rozloučila s Philipem bílými květinami a vlastnoručním vzkazem

Královna Alžběta II. se rozloučila s mužem, který stál po jejím boku celých 73 let. Posledními vzkazy pro prince...

Hráče vyloučili z turnaje, protože měl příliš vysoko nastavený jas obrazu

Známý streamer Tfue přišel o vítězství v turnaji o dvanáct tisíc dolarů kvůli tomu, že měl příliš vysoko nastavený jas...

Bojím se, že papírové peníze v Česku skončí do pěti let, říká ekonom

Premium Mezinárodní měnový fond již před pár lety poukázal na to, že by papírové bankovky či kovové mince mohly z ekonomiky...

Z Philipova pohřbu odcházeli bratři William a Harry v důvěrném hovoru

Na hradu Windsor byl v sobotu pohřben princ Philip, manžel královny Alžběty II. Velká pozornost se upírala také na...