Doporučujeme

Přihlaste výrobek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje

Přihlaste výrobek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje | foto: Agrární komora Olomouckého kraje

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Přihlaste výrobek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje

Jedenáctý ročník soutěže Regionální potravina, určený pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, je v plném proudu. Výrobky mohou producenti z Olomouckého kraje přihlašovat do 24. července.

Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky (kromě Prahy) a celorepublikově tak tuto „pečeť kvality“ získá zhruba pouze stovka výrobků. Ocenění, platné na dobu čtyř let, je zárukou původu surovin, kvality a poctivé výroby.

Soutěží se v devíti kategoriích:

  1. Masné výrobky tepelně opracované.
  2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy.
  3. Sýry včetně tvarohu.
  4. Mléčné výrobky ostatní.
  5. Pekařské výrobky včetně těstovin.
  6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
  7. Alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína z hroznu révy vinné.
  8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě.
  9.  Ostatní. 
Přihlaste výrobek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje

Přihlášený výrobek musí navíc splňovat několik požadavků. Klíčové je, aby byl vyrobený na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a tvořilo ho minimálně 70 % surovin z dané oblasti. V současné době se značkou Regionální potravina pyšní 410 oceněných produktů od 314 výrobců.

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské podniky a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina jsou oproti běžné produkci na trhu jedinečné. Ať už jde o způsob výroby, tradiční původní recepturu nebo využití specifické regionální suroviny. Nákupem takto označených potravin získává zákazník záruku kvality a chuti, ale také podpoří místní produkci a producenty a tím i celý kraj. 

Přihlaste výrobek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Na území Olomouckého kraje tuto soutěž organizuje Agrární komora Olomouckého kraje. 

Příjem přihlášek do soutěže: do 24. 7. 2020

Více informací o Regionální potravině a postup, jak se přihlásit najdete na www.regionalnipotravina.cznebo u krajského koordinátora na tel: 605 056 387 a emailu: oaksumperk@seznam.cz.