Doporučujeme

Interplex v Písku

Interplex v Písku | foto: Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Přechod na elektrický pohon otevírá příležitosti i domácím výrobcům

Elektřinou poháněná vozidla se rychle stávají realitou všech rozvinutých zemí. Jejich vývoj a především výroba jsou ale stále na počátku. Již nyní se však rozhoduje o tom, kdo udrží tempo a kdo zůstane stát mimo hlavní proud.

Elektrifikace je nutnost, nikoliv volba

Po relativně dlouhém váhání nasadila Evropa v oblasti elektrifikace dopravy strhující tempo. Aktuálně je po Evropě rozestavěno nejméně dvacet továren na autobaterie, skupina Volkswagen vyhlásila útok na pozici světové jedničky v produkci elektrických vozidel a jednotlivé státy se předhánějí v tom, kdo dříve zakáže prodej aut se spalovacími motory. Ponechme nyní stranou otázku, zda jde o rozumnou strategii, podpořenou zájmem spotřebitelů a solidními ekonomickými čísly. Evropa se tak rozhodla, velcí hráči masivně investují, nezbývá než se přizpůsobit.

Durr EcoClean – mytí dílů k zajištění úrovně technické čistoty až 200 mikrometrů (µm)

Dodavatele čekají velké změny

Přechod od spalovacích motorů k elektrickým vyvolává zásadní změny ve struktuře dodávek a skladbě dodavatelů v celém výrobním řetězci. Elektropohon je sice v principu jednodušší, avšak vyžaduje specifické komponenty. „Jednotlivé prvky elektrického pohonu jsou spojovány speciálními vodiči, vyráběnými technologií progresivního lisování z měděných slitin, velice často zalisovanými do plastu. Navíc jsou zde řídicí a transformační jednotky uložené v lisovaných hliníkových boxech, chladicí komponenty nebo třeba ochranné obaly bateriových článků,“ říká Michal Jahodka, provozní ředitel společnosti Interplex, která je lídrem v oblasti progresivního lisování. „Jedná se o náročné aplikace, kde hlavní roli hraje preciznost výroby a stále častěji i požadavky na velmi vysokou čistotu dodávaných komponent,“ dodává Michal Jahodka.

Čistá zóna pro zajištění úrovně technické čistoty až 300 mikrometrů (µm) při balení produktu.

Za úspěšným vstupem Interplexu do oblasti „New Energy Cars“ stojí bohaté technologické zkušenosti místních pracovníků, díky nimž získala firma nejen nové zakázky, ale i silnou podporu singapurských vlastníků. V současné době tak Interplex dokončuje akvizici další výrobní haly, kde bude umístěna produkce těchto inovativních produktů, a chystá se na související investice do strojního vybavení. „Založením závodu Interplex NEO (New Energy Components) vznikne jednotka, která bude schopna dodávat vysoce přesné komponenty jak výrobcům jednotlivých podsestav, tak i přímo finálním zákazníkům. Zároveň Interplex vytvoří v Písku více než padesát nových pracovních míst,“ uvádí Petr Martínek, generální ředitel společnosti.

Návštěva singapurského prezidenta v Písku v roce 2017

Každý má šanci

Na příkladu Interplexu je vidět, že i tak tradiční strojírenský obor, jakým lisování beze sporu je, dokáže při správně nastavené strategii nalézt své uplatnění v nejmodernějších, technologicky nejvyspělejších produktech dnešního automobilového světa. Pokud se naplní současné prognózy, pak by měla firma do tří let zdvojnásobit svůj roční obrat na hodnotu kolem dvou a půl miliardy korun a zaměstnávat více než 500 pracovníků.

Interplex Precission Engineering

Společnost působí v Česku již od roku 2000, je součástí nadnárodní skupiny Interplex Holding se sídlem v Singapuru.

Hlavní činností je progresivní lisování, firma provozuje desítky lisů o síle od padesáti až do osmi set tun, mezi hlavní technologie patří i robotické svařování, vstřikování plastů či automatizované montážní operace.

Velice důležitou technologií pro budoucí aplikace je rovněž zařízení na dosahování vysoké technické čistoty. Interplex provozuje širokou škálu pracovišť pro čištění dílů, disponuje rovněž speciální čistou balicí zónou. Písecký závod se zaměřuje zejména na oblast automotive, elektrotechnický průmysl a speciální technické aplikace. V současnosti zaměstnává 430 pracovníků a dosahuje ročních tržeb okolo 1,3 miliardy korun.