Doporučujeme

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách | foto: Double Strike s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách

Walter představuje technologii s tlumením vibrací Accure·tec.

S Accure·tec představuje Walter tlumicí systém speciálně pro soustružení a frézování s nástroji s dlouhým vyložením. Tlumení vibrací pomocí axiálně a radiálně pružně uloženému tlumicímu prvku je nastavené z výroby. Nástroje jsou tak rovnou připravené k použití bez náročného nastavování.

Se soustružnickými noži A3000 lze vysoce spolehlivě a s velmi dobrou kvalitou povrchu provádět soustružení do 10 × D. Jako příklady lze uvést lícování H7 nebo vnitřní soustružení hřídelí generátorů s Rz 6,3. Rychlovýměnné hlavy QuadFit, které jsou také nové, umožňují rychlou výměnu nástroje a zvyšují přesnost opakování (±2 µm). Při frézování lze upínače Accure·tec AC001 až do 5 × D používat s až třikrát vyššími řeznými parametry než běžné nástroje.

Upínače Accure·tec AC001 jsou optimálně přizpůsobené pro sortiment fréz Walter. To platí zejména pro frézy pro vysoké posuvy, jejichž hlavní řezná síla vede ve směru vřetena. S tím souvisí široká použitelnost systému: například pro součásti s hlubokými kavitami ve výrobě letadel, ale také ve všeobecném strojírenství, leteckém, kosmickém a automobilovém průmyslu. U soustružení je v centru pozornosti energetické odvětví (například ventily pro ropný průmysl) nebo také letecký a kosmický průmysl (například přistávací nohy). Uživatelé budou těžit z výborného tlumení vibrací a malé hlučnosti systému. Accure·tec slibuje delší životnost, vyšší produktivitu a větší spolehlivost a šetří nástroje a vřeteno stroje – i přes vyšší řezné parametry. Walter nabízí Accure·tec AC001 (frézování) a A3000 (soustružení) se všemi běžnými rozhraními pro stroje: Walter Capto™, HSK/HSK-T, SK, MAS-BT a válcová stopka.

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách

  • Nejčtenější

Nutricia dává stopku plastovým brčkům