Doporučujeme

Nemáte čas zlepšit své procesy? A jak dlouho ještě?

Nemáte čas zlepšit své procesy? A jak dlouho ještě? | foto: OR-CZ spol. s r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Nemáte čas zlepšit své procesy? A jak dlouho ještě?

Hledáte cestu, jak zvýšit potenciál a produktivitu firmy optimalizací procesů? Přemýšlíte, jak snížit zbytečné ničící faktory, provozní náklady v řízení firmy? Jak vyloučit riziko špatných investic do technologií v návaznosti na koncepční provoz firmy, potřebné funkce informačního systému a zdroje?

V době často šokujících změn a potřeb trhu, v neustálém pohybu ekonomiky, která nutí management k rychlým akcím ve snaze adekvátně přizpůsobit řízení, je obtížné nasimulovat zvažované změny v procesech a také je optimalizovat, pokud nejsou vhodným způsobem zdokumentovány a vizualizovány.

Příklady úspěšných japonských automobilek ukazují, jak velmi užitečné je procesy pravidelně (neustále) revidovat a vhodně optimalizovat. Předpokladem úspěchu je zmodelování a popis firemních procesů v digitální formě, například s využitím standardní grafické syntaxe BPMN (Business Process Model & Notation). Zejména tak je možné účinně a metodicky čelit chaosu a rizikům ad hoc změn v řízení podniku.

V OR-CZ se dlouhodobě zabýváme digitálním popisem procesů, které jsou důležité také při výběru a implementaci informačních systémů podniku. Znalost procesů klade správné požadavky na funkcionalitu IS, kdy primární potřebou není systém samotný, ale právě firemní procesy.

Na vině bývají chybné procesy, ne přetížení zaměstnanci

Ing. Roman Gaal, majitel poradenské společnosti G-Tech, připomíná jednu z tezí profesora Deminga: „85 % důvodů, proč neplníme požadavky odběratelů a zákazníků, je dáno chybami procesů, ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je měnit chybné procesy, a nikoliv nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.“

Dobře zvládnuté procesy nejsou doménou jen výrobních firem. Zájemcům z jakéhokoliv oboru nabízíme možnost jejich procesy zdokumentovat, připravit na systematickou optimalizaci a také poradit s digitalizací podniku.

Čím je naše optimalizace procesů jedinečná?

Služba, kterou firmám OR-CZ pomáhá, se jmenuje Procesní & architektonický model podniku (PAMP), ve které jsme unikátně propojili BPMN se syntaxí ArchiMate. Ta představuje otevřený a nezávislý modelovací jazyk podnikové architektury, který skvěle podporuje popis, analýzu a vizualizaci architektury uvnitř a mezi podnikovými oblastmi.

Výsledkem je přehledná, dynamická a digitalizovaná mapa s dokumentací všech podnikových rolí, jejich vazeb (procesy, aplikace, pracovní postupy, normy, ICT systémy…), spřízněností s firemními cíli a v neposlední řadě účinná metodická příručka + školicí materiál pro všechny nováčky, kteří do podniku nastoupí.

Kdo chce tvořit, musí znát – optimalizujte své podnikání pomocí služby PAMP.

Více informací najdete na www.orcz.cz.

  • Nejčtenější

KAY River Lofts je zkolaudován

Kancelářská oáza na pražském Chodově