Čtvrtek 21. ledna 2021, svátek má Běla
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 21. ledna 2021 Běla

Na EXPO 2020 v Dubaji nelze nebýt, říká generální komisař

  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Česká republika veze do hlavního města Emirátů technologický zázrak a designový um. Prvním je inovativní systém S.A.W.E.R., který umí extrahovat vodu z pouštního vzduchu, druhým je práce sklářské skupiny Lasvit, vysvětluje generální komisař české účasti Jiří František Potužník.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Na EXPO 2020 v Dubaji nelze nebýt, říká generální komisař | foto: ČTK

Světová výstava EXPO 2020 se bude konat poprvé v muslimské zemi, konkrétně ve Spojených arabských emirátech. Proč právě tam?

Protože se po Evropě, Americe a Asii ozvala další skupina národů, která se hlásí k projektu světových výstav se 150letou tradicí. Nezastavilo ho ani 21. století a globální internetové propojení. Ukazuje se, že nadále existuje jak dostatek zemí, které chtějí světovou výstavu pořádat, tak více než 150 států, které chtějí na EXPO jet.

V případě Dubaje jde o region, který se tomuto projektu teprve otevírá. Nicméně Spojené arabské emiráty jsou už nyní geopoliticky, hospodářsky a strategicky důležitým partnerem západní civilizace. Fungují jako dobrý průsečík mezi Západem a Východem nejen ve smyslu dopravy a leteckých spojů, ale také komunikace. Pro mnohé země je velkým lákadlem, aby u toho mohly být. Včetně účasti na EXPO.

Pro Českou republiku platí to samé?

Ano. Musíme si vždy říci, zda můžeme u takové akce chybět, a odpověď zněla NE. Česká republika se rozhodla zapojit v roce 2017, tedy dva roky po skončení předchozí světové výstavy v Miláně. Bylo vypsáno výběrové řízení na koncepci, kterou jsem vyhrál s projektem Czech Spring. Jeho smyslem je prezentovat Česko jako zemi inovativních technologií a dobrého vkusu. Vláda následně schválila rozpočet pro tuto akci a od září 2017 se na tomto konceptu pracuje. Během dalšího roku jsme vysoutěžili pavilon, který se staví. Oslovili jsme všechny možné asociace, resorty a sdružení s tím, že se otevírá prostor i pro soukromé společnosti, regiony a oborové svazy. Čili pro ně. Vycházím ze zkušeností z Milána – postavit pavilon na zajímavém místě, aby byl přitažlivý jako exponát sám o sobě, a otevřít ho soukromému sektoru a partnerům, kteří si za účast zaplatí. Rozhodně by to neměl být jenom stát, kdo hradí všechny náklady.

Tématem nadcházejí výstavy je „Connecting Minds, Creating the Feature”, neboli „Dejme hlavy dohromady a vytvořme budoucnost”. Nakolik je toto motto pro účastníky EXPO závazné?

Zcela. Souhlas pořadatelské země s účastí toho či onoho vystavovatele se dokonce odvíjí od toho, zda respektuje a naplňuje dané téma. Zadání jsou ovšem dost obecná a poskytují prostor pro to, aby si státy mohly vymyslet vlastní interpretaci. Podmínkou je rovněž zachování poměru mezi komerční a expoziční částí pavilonu, koeficient je 1:4.

Jenže upřímně: má-li pořadatelská země vážit mezi zamítnutím potenciálního vystavovatele z důvodu, že se třeba úplně neblíží tématu, nebo že je jeho expoziční plocha ve srovnání s tou komerční menší, hledají se kompromisy. Bylo tomu tak v Šanghaji, Miláně a bude tomu tak i v Dubaji.

S českým přístupem bylo vše v pořádku?

Bylo. Projekt Czech Spring vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo zahraničních věcí, poté vláda schválila rozpočet, a my jsme dostáli za úkol ucházet se o vhodný pozemek. Podmínkou pro jeho získání bylo právě přijetí tematické koncepce, což organizátoři EXPO udělali ještě v roce 2017.

Co je vhodný pozemek na světové výstavě v Dubaji?

Je to takový, který předně odpovídá síle dané mise a penězům, které na ni ta či ona země má. A zároveň by mělo jít o takový, který bude na očích a bude přitahovat pozornost.

Vy takový máte?

Řekl bych, že ano. Jsme ve vyšší střední kategorii, máme přidělenu plochu o výměře 2,5 tisíce metrů čtverečních, na níž můžeme postavit pavilon o ploše až 1 500 m². Nejmenší pozemky jsou kolem 1 000 m², ty největší se blíží ke 4 000 m².

Pokud jde o to druhé kritérium, požádali jsme o první pozemek v zóně Sustainability (Udržitelnosti), který je hned u vchodu z největšího parkoviště.

Vzhledem k tomu, že jsme ho dostali poměrně rychle, si troufám tvrdit, že jsme pořadatele zaujali, a oni nám vyšli vstříc. Protože mají právo přidělovat plochu i podle toho, jak uznají za vhodné.

Co je obsahem konceptu Czech Spring?

Vycházíme ze skutečnosti, že Česká republika je pomyslným pramenem (Spring) v rámci Evropy. Jsme jejím rozvodím. Zároveň je v názvu obsaženo slovo jaro (opět Spring). Jsme končinou, která je krásná v květu. Další ambicí je, aby exponáty v pavilonu vytvořili funkční celek. A zároveň jsem přesvědčen, že jsme zemí, kde vyráží (Spring do třetice) a přináší ovoce lidský potenciál, vědecký a umělecký. Mojí ambicí bylo, aby se exponáty propojily a vytvořily funkční celek.

Mimo to platí, že Spojené arabské emiráty jsou územím, které je z 97 procent pokryté pouští. Řeší tedy nedostatek vody. S ohledem a důrazem na český inovativní potenciál v řadě oblastí jsem navrhl řešení, které stojí na technologických a biologických poznatcích a dokáže získat molekuly vody takřka z ničeho.

Z ničeho?

Konkrétně ze vzduchu. Naše zařízení dokáže s pomocí solární energie vyrábět vodu, která by byla použitelná jako závlahová, nebo jako pitelná.

Kdo je autorem této myšlenky?

Stojí na několika patentech ČVUT a Akademie věd a seznámil jsme se s ní v Miláně, kde jsem byl rovněž komisařem. Požádal jsme o konzultace specializovaná oddělení na této vysoké škole a na Akademii, cílem bylo zjistit, zda se dá z těch dílčích patentů sestavit fungující systém.

Odpověď zněla ANO, do výběrového řízení jsem tudíž předložil návrh, že v systému S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource) budeme hybridními solárními panely vyrábět elektřinu a teplo. A poté jsme chtěli s využitím nanosítí extrahovat ze zahřátého a vysoce stlačeného vzduchu molekuly vody.

Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT ale nalezli lepší způsob: nakonec bude vodu ze vzduchu adsorbovat desikant. Pak ji upraví mineralizační jednotka na pitnou, nebo fotobioreaktor na závlahovou - to abychom mohli zalévat podpovrchové kultury v písku.

Jaké podpovrchové kultury?

Jde o houby, které rostou v písku a zadržují vodu a živiny pro normální a užitkové rostliny. Jsou to v podstatě symbionti, kteří cizopasí na kořenech hostitele cizopasí jen do té míry, aby ho zcela nevyčerpali. A v hubených časech ho naopak udržují při životě. V něčem se prostě chovají chytřeji než lidé.

V českém pavilonu bude tedy možné pozorovat, jak se dá získat voda z pouštního vzduchu?

Ano, a to přímo v podobě funkčního systému S.A.W.E.R. vystaveného v budově – chtěli jsme, aby prvním exponátem byl už pavilon sám o sobě, když stojí na mimořádně viditelném místě, a aby byl S.A.W.E.R. jeho integrovanou součástí – podle toho jsme nastavili i pravidla výběrového řízení.

Stavba bude symbolem Czech Spring. Využívá kapilár, které vypadají z dálky jako malé prameny a prostupují dovnitř do budovy. Tato změť vlásečnic má přivábit návštěvníky. Když přijdou, uvidí, jak udržujeme v okolních zahradách různé rostliny. A umožníme jim nahlédnout i pod povrch.

Docent Tomáš Matuška, který koordinuje jednotlivé části systému, z tohoto důvodu pozměnil význam zkratky S.A.W.E.R. na Solar (Slunce), Air (Vzduch), Water (Voda), Earth (Země) a Resources (Zdroje). Udělal dobře.

Takže celá expozice je vlastně tvořena jednotlivými prvky S.A.W.E.R., přičemž pavilon je S.A.W.E.R. sám o sobě?

Dá se tak říci, a jako celek to funguje. Pouze chci zdůraznit, že nenabízíme recept, jak získávat v Dubaji pitnou vodu, ta se dá pořídit levněji metodou odsolování. Ukazujeme české technologie a patenty, které mohou společně představovat řešení pro místa, kde se voda jinak než ze vzduchu získat nedá. Nemusí jít o zdroj vody pro vesnici a obce, nýbrž třeba pro menší oázu, která vysychá. Aby se v ní udržela rovnováha potřebná pro přežití rostlin, stačí jí několik desítek litrů denně.

S.A.W.E.R. má jakou výrobní kapacitu?

Mobilní verze – tedy dva lodní kontejnery – umí v poušti vyrobit přes 100 litrů vody denně. A vypadá to, že tento výkon budeme ještě schopni zlepšit. V pavilonu bude množství vody ze vzduchu pětinásobné.

Co ještě najdou příchozí v českém pavilonu?

Ve dvoraně bude umístěna instalace sklářské společnosti LASVIT. Má dostatečnou uměleckou a výrobní a investiční kapacitu, v Dubaji je dobře zapsaná a mám tam úspěch. Už v koncepci Czech Spring jsem navrhl jako základ expozice systém S.A.W.E.R. a umělecké sklo LASVIT jako technologický a designový zázrak.

Jinak řečeno, aby se vyhovělo všem příchozím?

Může být. Světové výstavy jsou takto koncipovány od samého počátku. Země by se měly ukázat v tom nejlepším světle a je na nich, co si za své přednosti - samozřejmě s ohledem na zadání - vybere. Ale v našich pavilonech na EXPO měly vedle objevů a vynálezů své místo vždy i kultura či restaurace. Nevezeme do Dubaje skanzen, snažíme se o naplnění původního smyslu výstav. Doufám, že jdeme správným směrem.

Jiří František Potužník

Jiří František Potužník

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Od roku 1993 pracoval v zahraničním oddělení zpravodajství ČT. Od roku 2002 působil jako stálý zpravodaj ČT při EU v Bruselu. Po návratu do Prahy točil pro ČT publicistické pořady. V listopadu 2008 se stal mluvčím předsednictví České republiky v Radě EU, v červnu 2009 mluvčím české účasti na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. V letech 2011 až 2012 byl výkonným ředitelem dokumentární a mediální agentury IAM Prolog. V prosinci 2012 byla na základě vítězství ve výběrovém řízení jmenován vládou ČR generálním komisařem národní účasti na světové výstavě EXPO v Miláně 2015, nyní vede českou účast na EXPO 2020 v Dubaji.

  • Nejčtenější

UFC na TV Tipsport! Muradov a Dvořák tipují proti sobě

Komerční sdělení Po měsíční pauze se v sobotu vrací UFC. Vsaďte si a sledujte zápasy živě na TV Tipsport! Na zápasnickém ostrově v Abú...

Porucha v jihovýchodní Evropě dodávky elektřiny v ČR neohrozila

Komerční sdělení V pátek 8. ledna ve 14:05 se krátkodobě rozdělila propojená evropská přenosová síť na dvě části. Na příčinu, závažnost...

Start NHL ve velkém stylu: Tipovačka zdarma, speciální nabídka!

Komerční sdělení Ve středu 13. ledna se rozjela nejslavnější hokejová liga světa. U Tipsportu, který je oficiálním partnerem NHL, můžete...

Čistá energie ze Slunce – využijte poslední rok aktuálních dotací

Komerční sdělení Chcete být nezávislí na cenách elektrické energie? Chcete být částečně energeticky soběstační? Záleží vám na životním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

České hlavičky vyřešily zákaz prodeje mentolových cigaret

Komerční sdělení V roce 2020 byl v Evropské unii zakázán prodej mentolových cigaret a miliony zákazníků zůstalo bez svých oblíbených...

Kdo staví vilu na Babě? Muž s vazbami na sponzory Zemanovy kampaně

Premium Nová prosklená vila na vrchu Baba v Praze budí zájem místních i turistů. Dům patří firmě Luboše Paška, který je...

Ano, Češi byli nejlepší! říká zámořský expert o časech, kdy i Kanada žárlila

Premium Omlouvá se při vzpomínce na nezdar Pavla Patery v Dallasu. Zápasy proti Buffalu s Dominikem Haškem v brance přirovnává...

TEST olejů: nejhorší je kokosový, zdravější je i sádlo

Premium Na smažení a fritování, do salátů, omáček i dresinků... Do velkého srovnání olejů a tuků jsme vybrali dvacet výrobků....

  • Další z rubriky

Dubaj testuje model „postavme to a oni přijdou”

Komerční sdělení Dubaj je město, které dlouho odpovídá na otázku „Proč?” hlasitým „Proč ne!”. Jako ekonomický zázrak Blízkého východu se...

Z nuly expertem na poli plynových krbů – jsem inovatér a provokatér

Komerční sdělení Introvertní workoholický extrovert – tak se popisuje majitel české rodinné firmy s dlouholetou historií Hetvoor...

Ambasador kvality ČR – kdo získal prestižní ocenění?

Komerční sdělení Kdo získal za rok 2020 ocenění Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, CSR Guru, nebo Quality...

Jana E. Goldscheidová posiluje investiční tým pražské pobočky Savills

Komerční sdělení Do pražské pobočky mezinárodní realitní poradenské společnosti Savills nastupuje od února 2021 Jana Etrych...

Vytetovaná sexuální instrukce zaráží i mého gynekologa, líčila dívka

Nesedí k ní, ale onen vulgární sexuální povel má na podbřišku opravdu vytetovaný. Vznikl jako rozpustilá, hrdá,...

Analytik: Evropa byla od blackoutu setiny. Bez ČR by to Rakousko nezvládlo

8. leden 2021 se mohl stát skutečným „černým dnem”. Evropě totiž hrozil blackout, tedy masivní výpadek dodávek...

Dalibor Janda leží ve vážném stavu v nemocnici na koronární jednotce

Dalibor Janda (67) byl hospitalizován v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zpěvák leží ve vážném stavu na...

PŘEHLEDNĚ: Od ledna kartou online postaru nezaplatíte. Jaké podmínky má vaše banka?

Otisk prstu či scan obličeje při placení kartou na internetu již dávno není sci-fi. Možná je po vás vaše banka chce...

Bezplatné jezdění po dálnici? Elektronické známky téměř nikdo nehlídá

Premium Druhý týden platí na českých dálnicích novinka v­ podobě elektronické dálniční známky. Zatímco lidé takzvané viněty...