Mají v Praze vznikat nové stavby a moderní architektura, nebo ne?

Komerční sdělení   12:00aktualizováno  12:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Příklady ze zahraničí ukazují, že pokud se stavebně nerozvíjí metropole, má to velmi negativní dopad na celou zemi. Jsme paralyzováni byrokracií, která mezi vyspělými zeměmi nemá obdoby. Pokud tento rigidní přístup nezměníme, nevyhneme se úpadku a Praha bude atraktivní jen jako kulisa pro turisty.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Sou Fujimoto (Japonsko), Zdeněk Fránek, Pavel Hnilička, Josef Pleskot, Ladisla Lábus, Eva Jiřičná | foto: Sdružení pro architekturu a rozvoj, z.s.

Že je situace opravdu vážná, potvrzují i závěry Summitu architektury a rozvoje, který se ve hvězdném složení konal na konci v března v Obecním domě. V půlročních intervalech ho pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). To je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva, kteří se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu. Mezi zakládajícími členy jsou například architekti Josef Pleskot, Zdeněk Fránek nebo Pavel Hnilička.

Březnového Summitu architektury a rozvoje se zúčastnilo více než 200 klíčových představitelů veřejné i soukromé sféry. Z úst představitelů státu i hlavního města Prahy zde zazněly teze z připravovaných koncepcí a novelizací, jejichž cílem je podpora stavebního rozvoje naší země. Na summitu vystoupily i světové architektonické hvězdy. Svůj pohled na současnou českou i světovou architekturu zde představil i japonský architekt Sou Fujimoto nebo ikona britské architektury Ian Ritchie.

Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat?

Česko je zcela paralyzováno byrokracií, v mezinárodním srovnání se propadá stále níže a nedaří se povolovat ani veřejně prospěšné stavby.

Žijeme v moderní digitální době, ale naše země je stále ještě zcela paralyzována neskutečnou papírovou byrokracií. A na zaostávání stavebního rozvoje je to snad vidět nejvíce. Například doba vyřízení stavebního povolení na běžný bytový dům v Praze se za poslední roky protáhla v průměru až na 10 let! A situace se nelepší! Naopak. V mezinárodním srovnání Světové banky v délce povolování nových staveb jsme se za poslední rok propadli  z nelichotivého 127. místa až na katastrofické 156. místo za mnoha rozvojovými zeměmi. Naproti tomu například Polsko, kde komplexní rekodifikaci stavebního práva provedli před několika lety, se vypracovalo na 40. místo žebříčku. A to má samozřejmě velký vliv na ekonomiku a konkurenceschopnost země i na ceny bytů a nájmů.

Jediným východiskem je celková a progresivní rekodifikace stavebního práva a digitalizace povolování

Česká republika se postupně dostala do vlastní legislativní pasti, kdy se nedaří povolovat nejen soukromé, ale ani veřejné, obecně prospěšné stavby, na které tak nemůžeme čerpat peníze z evropských fondů. A to poškozuje celou zemi. Jediným východiskem ze současné paralýzy je celková progresivní rekodifikace českého stavebního práva, kterou zahájilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na dílčí věci může být mezi odborníky různý názor, ale jako celek je to určitě cesta správným směrem.

Cílem nového stavebního zákona je také větší předvídatelnost rozhodnutí a omezení byrokracie

Principem rekodifikace je zjednodušení a zrychlení celého procesu pro občany, firmy i veřejnou správu. Cílem má být jedno podání, s jednou dokumentací, u jednoho úřadu, který sám obstará všechna potřebná stanoviska a věc projedná. Výsledkem má být jedno rozhodnutí – to znamená jedno kulaté razítko. Dalším cílem nové legislativy je vytvoření nezávislé soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, která bude oddělena od samosprávy. V praxi to bude znamenat, že zaměstnanci stavebních úřadů už nebudou placeni starostou, a nebudou tak moci být obviňováni z podjatosti. Zamezí se tak politickým tlakům na jejich odborné rozhodování. Budou mít také jednotnou metodiku pro výklad legislativy a své rozhodování.

Mají podle vás v Praze vznikat nové stavby a moderní architektura?

celkem hlasů: 466

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 0:00 úterý 16. dubna 2019. Anketa je uzavřena.

ANO 316
NE 145
NEVÍM 5

Nutná komplexní rekodifikace musí přinést změnu desítek provázaných zákonů a je třeba k ní přistupovat jako k celku, jen tak může platit již za dva roky

Harmonogram rekodifikace je velmi ambiciózní a nová legislativa by měla platit již v roce 2021. Aby tento harmonogram mohl být dodržen a aby se celá rekodifikace neokleštila a stala se tak nefunkční kvůli dílčím zájmům některých orgánů zapojených do schvalovacího procesu prosazujících změny nebo výjimky pro svůj obor, je potřeba ke změně legislativy přistupovat jako k celku. Pro rekodifikaci je velmi správné, že na ní spolu s ministerstvem spolupracují odborníci a právníci ze soukromé praxe. To je jediná možnost pro přípravu skutečně funkčních zákonů pro omezení byrokracie a zrychlení a zjednodušení schvalovacího procesu a také jediná možnost, aby nové zákony mohly platit už za dva roky. Spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru se už dříve velmi osvědčila mimo jiné při přípravě nového občanského zákoníku.

Velmi přínosné jsou novely o společném řízení a fikci souhlasu, ale od ministerstva zatím chybí vyhláška zjednodušující dokumentaci pro povolování

Dobrou zprávou je to, že už v letošním roce by se mohl projevit pozitivní efekt již platné novely zavádějící společné územní a stavební řízení, což může ušetřit v povolování až 3 roky. Stavební úřady se k tomu zpočátku stavěly rezervovaně, ostatně jako ke každé novince, ale nyní se již prokázala funkčnost a praktičnost společného povolení. Úřady už to vnímají jako usnadnění a urychlení jejich práce a největší developeři s tím pracují už i u svých rozsáhlých projektů. Další urychlení schvalovacího procesu by měla přinést novela zavádějící takzvanou fikci souhlasu, která by mohla platit už od září. Nedodržování předepsaných termínů ze strany úřadů a dotčených orgánů bez jakékoliv sankce je zásadním problémem povolovacího procesu, který schvalování prodlužuje často o roky. Fikce souhlasu zavádí to, že pokud se dotčený orgán do 60 dnů nevyjádří, má se za to, že souhlasí. Ještě před schválením celkové rekodifikace stavebního práva by mělo ministerstvo připravit novou vyhlášku zásadně zjednodušující rozsah a obsah dokumentace potřebné pro schvalovací proces. To je také nezbytné pro plánovanou digitalizaci povolování. Detailní technická projektová dokumentace by pak byla potřebná až pro vlastní realizaci stavby a její kolaudaci.

Nové vedení Prahy se vyjadřuje zatím prorozvojově, ale na konkrétní kroky k lepšímu metropole stále čeká a byla by škoda promarnit další čtyři volební roky

Co se týká Prahy, na podzim se poskládala nová koalice, která vydala poměrně prorozvojové, ale velmi nekonkrétní programové prohlášení. Od té doby se některé věci daří posouvat dopředu, ale jiné se neřeší. Pozitivní je určitě velký akcent na digitalizaci včetně přípravy evidenčního systému umožňujícího sledování průběhu stavebních a územních řízení, a tím pádem i sledování dodržování správních lhůt. Kladné body získává nové vedení Prahy také za svou snahu podpořit výstavbu školských zařízení v nových rozvojových lokalitách, kde mají vznikat nové byty. Určitě pozitivní je vyhlášený plán investic Prahy pro letošní rok, který je nejvyšší za posledních 20 let. Na dopravní stavby by mělo jít téměř 6 miliard a konečně by se tak mohla rozhýbat například další výstavba metra a dostavba městského okruhu. Z hlediska Prahy je ale zatím problémem, že se nepodařilo nastavit efektivní komunikaci vedení města s odbornou veřejností a investory o řešení problémů a koncepci stavebního rozvoje metropole. V minulosti, s příchodem nového politického vedení, bylo fungování Prahy většinou dlouhodobě paralyzováno různými revizemi, analýzami, audity a zpochybňováním mnoha dříve rozhodnutých věcí. Současné nové vedení města by se mělo hlavně dívat dopředu, pokud má zájem změnit věci k lepšímu a pomoci stavebnímu rozvoji. A přínosné věci pro fungování a rozvoj metropole (jako je například zřízení centrálního stavebního úřadu) by měla podpořit i opozice.

Zásadním problémem vedení Prahy je neschopnost se domluvit na zřízení centrálního stavebního úřadu, který by řešil celoměstsky významné stavby

Vedle některých pozitivních kroků nového vedení Prahy je ale zatím zásadním problémem neschopnost domluvit se na vytvoření centrálního stavebního úřadu v hlavním městě. Ten by mohl zásadně pomoci schvalovacím procesům u speciálních a větších staveb. Praha musí fungovat jako jednotná a sebevědomá metropole a určitá centralizace je nezbytná pro prosazení celoměstské koncepce. Dnes ale metropole připomíná spíše slabou konfederaci spolu často bojujících 57 městských částí s 22 zcela rozdílně rozhodujícími stavebními úřady. Pražský centrální stavební úřad by bylo možné snadno vytvořit pouhou změnou statutu hlavního města Prahy a mohl by začít fungovat maximálně do 12 měsíců.

V Praze je absolutně nezbytné provádět změny územního plánu zejména na brownfieldech a ty, které řeší problémy dopravy a dostupnosti bydlení, by měly mít jednoznačnou prioritu

Praha pracuje na Metropolitním územním plánu, ale ten by měl platit až od roku 2023. Do té doby je klíčové provádět potřebné změny stávajícího zastaralého územního plánu, a to především na brownfieldech a s efektivní hustotou zástavby. A změny řešící problémy dopravy a dostupnosti bydlení pro konkrétní připravené projekty by měly mít jednoznačnou prioritu. Velkou brzdou rozvoje jsou také často nadbytečné stavební uzávěry paralyzující rozvoj některých lokalit často už i 20 let.


Připravované plány vedení Prahy pro novou bytovou politiku a zřízení městské investorské organizace se nesmí stát „černou dírou“ na veřejné peníze

Bytová politika a vlastní výstavba městem jsou voličsky velmi vděčná témata, proto je mají politici tak rádi. Dostupné bydlení pro střední třídu však zajistí jedině dostatečná nabídka bytů na trhu (tedy dostatek pozemků pro jejich výstavbu a rychlejší a jednodušší povolování výstavby) a zdravá konkurence developerů a hypotečních bank. Stát a obce se samozřejmě musí postarat  o sociálně potřebné, ale rozsáhlejší vlastní výstavba veřejnou správou se snadno může stát „černou dírou“ na veřejné peníze.

Architektonická soutěž na moderní koncertní budovu je pro Prahu obrovskou příležitostí přivést do metropole skutečné špičky světové architektury

Zklamáním z nečinnosti nového vedení Prahy je zatím příprava vyhlášení velké mezinárodní architektonické soutěže na novou koncertní budovu. Unikátní moderní stavby v Praze zoufale chybějí. A vybraná lokalita pro novou filharmonii v Praze 7 u stanice metra Vltavská má velký potenciál přirozeně rozšířit centrum města. Tuto unikátní budovu by bylo vhodné umístit nejlépe přímo na nábřeží a vytvořit tak novodobou obdobu Národního divadla, které kdysi tak posílilo národní hrdost a bylo vybudováno také na dominantním místě na nábřeží. Budova nové filharmonie by mohla být obrovskou příležitostí pro hlavní město přivést sem skutečné špičky světové architektury a dokázat, že Praha nežije jen ze své slavné minulosti, ale že je moderní a dynamickou metropolí.

Kvalitní architektura a transparentní prezentace připravovaných projektů mohou zásadně pomoci pozitivnímu vnímání potřeby stavebního rozvoje

Zvýšení úrovně architektury u nás by velmi pomohlo, kdyby probíhaly architektonické soutěže nebo workshopy nejen na všechny veřejné, ale i na větší soukromé stavby, aby investor mohl vždy vybírat z více kvalitních návrhů. V rámci velmi progresivního Institutu plánování a rozvoje (IPR) by pak měli všichni developeři, kteří působí v Praze, veřejně a transparentně prezentovat všechny své větší připravované projekty. A to přehlednou formou včetně videa a s jednoznačným pojmenováním toho, čím připravovaný projekt ovlivní své okolí a jaké jsou jeho přínosy. Tato transparentnost by určitě pomohla obecnému vnímání toho, že stavební rozvoj naší země je pro společnost jednoznačně pozitivní a potřebný.

Stavební rozvoj je také ve velkém ekonomickém zájmu země, například za každý prodaný byt v Praze stát získává na daních kolem 1 milionu korun

Stát má na urychlení a zjednodušení povolování nových staveb velký ekonomický zájem. Například za každý nový prodaný byt v Praze stát nyní získává na DPH a dalších daních částku kolem 1 milionu korun. Při prodeji zhruba 5 000 bytů minulý rok pak stát získal do rozpočtu kolem 5 miliard. A to jenom z nových bytů a jenom v Praze! Celkově tak nová výstavba státu přináší na daních mnoho desítek miliard korun ročně a při zrychlení a zjednodušení povolování nových staveb to může být podstatně více.

Stáhněte si kompletní dokument „Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat“

Co na Summitu architektury a rozvoje zaznělo?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora a radní HMP pro územní rozvoj a územní plán

Například Polsko se v rámci stavebního rozvoje proměňuje a má ambici stát se významným hegemonem severovýchodního regionu. A na základě tohoto paradigmatu buduje svá města, rekodifikovalo stavební právo a má úplně jiný přístup k výstavbě než my. Nejprve tedy musíme změnit myšlení a pak teprve hledat nástroje.

Hana Marvanová, radní HMP pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Připravili jsme změnu Statutu hlavního města Prahy, která by umožnila zřídit jeden centrální stavební úřad, který by řešil stavby celoměstského významu, jež představují velkou odbornou náročnost a navíc se musí posoudit v souladu se strategickým plánem Prahy.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha)

Myšlenkově se pohybujeme v zaběhnutých desetiletých strukturách. Buď počkáme, že se to přežene, nebo se pokusíme myšlení změnit. Globální tlak je takový, že to nebude bez následků. Zamíříme na periferii a ty důsledky nebudou pěkné. Když nebudeme nic měnit, pokračujeme v závodu ke dnu.

Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group, člen SAR

V roce 2030 by mohlo chybět 100 tisíc bytů. Tedy bydlení pro zhruba 200 tisíc lidí. Přitom v přípravě je 96 tisíc bytů a z toho dvě třetiny na brownfieldech. Projekty se ale kvůli extrémně dlouhému povolovaní nedaří dostávat na trh,
a to je zásadní důvod růstu cen bytů.

Eva Jiřičná, česko-britská architektka

Když někdo přijede do Prahy a zeptá se mě, jaká je tady moderní nebo současná architektura, tak člověk řekne Tančící dům, Tančící dům a možná ještě Tančící dům. Těch dalších staveb je opravdu velice málo, a to je velká škoda.

Sou Fujimoto, japonský architekt

Jsem přesvědčen, že i tak krásné historické město, jako je Praha, dokáže najít dialog mezi historickými stavbami a moderní současnou architekturou, která by zcela jistě vnesla do Prahy mnohem více života.

Josef Pleskot, architekt, člen SAR

V druhé polovině 19. století znamenalo Národní divadlo rozkvět centra města. Koncertní síň na Vltavské by to samé mohla udělat pro dnešek. Divadlo těžilo z těsné blízkosti řeky a panoramatu, i to by se mohlo zhmotnit na Vltavské. Stavba se musí stát předmětem mezinárodní soutěže, podle mého je ale hrozně důležité, aby kontaktovala Vltavu, aby se stala předmostím Hlávkova mostu, aby aktivovala stavební činnost, která zcela jistě ovlivní i podobu brownfieldu Bubny.

Web sdružení

Na přehledném webu sdružení najdete podrobně rozpracovaný dokument »10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR«, a také další materiály a aktuální videa. Na webu dále najdete průběžně aktualizované všechny novinky a konference sdružení, přehled všech plánovaných odborných akcí a také výběr zajímavostí z oboru. www.arch-rozvoj.cz

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Také si dáváte první kafe v práci hned po ránu? Tak si běžte k nadřízeným pro pochvalu. Vědci právě prokázali, že jste...

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Pokud se zajímáte o dřevostavby, možná vás bude zajímat, jak vlastně moderní dřevostavba vzniká, a pokud si ji...

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Potíže s neplatiči nájemného a jejich časté střídání v bytě, devastace nemovitosti a s tím související finanční ztráty...

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Krátké a pravidelné pauzy na kafe jsou v mnoha zemích samozřejmostí. Jako třeba „fika“. Švédská pauza na kafe, která je...

Bydlení ve Vochově - venkovský klid a Plzeň na dosah

Bydlení ve Vochově   - venkovský klid a Plzeň na dosah

Plzeň jako čtvrté největší město republiky přináší spoustu pracovních příležitostí a patří k sídlům, která nabízejí...

Další z rubriky

Stavte hlavou s produkty Sika a vyhrajte až 1 000 000 Kč a jiné odměny

Stavte hlavou s produkty Sika a vyhrajte až 1 000 000 Kč a jiné odměny

Při stavbě nebo rekonstrukci chceme mít možnost vybrat si ze široké nabídky takové systémy, které vydrží celý život. Co...

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Také si dáváte první kafe v práci hned po ránu? Tak si běžte k nadřízeným pro pochvalu. Vědci právě prokázali, že jste...

První intuitivní Click&Touch klávesnice na světě bude uvedena v srpnu

První intuitivní Click&Touch klávesnice na světě bude uvedena v srpnu

Startup Clevetura LLC dokončil vývoj systému intuitivní klávesnice, která kombinuje klávesnici, touchpad a myš. Senzory...

Najdete na iDNES.cz