Doporučujeme

Studenti středních škol se v současné době rozhodují zda jít na vysokou školu, nebo vyšší odbornou školu | foto: Varnsdorfská Vyšší odborná škola

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Je nejvyšší čas se rozhodnout, kam půjdete po střední škole

Varnsdorfská Vyšší odborná škola nabízí deset vzdělávacích programů.

Maturity letos jinak

Letošní maturity se budou konat kvůli epidemii koronaviru v červnu. Didaktické testy napíší studenti 1. a 2. června, rozšiřující z matematiky pak 3. června. Profilová část maturit má začít od 10. června. Studenty posledních ročníků poté ještě čeká rozhodnutí, zda se po absolvování střední školy zapojí do pracovního procesu, nebo půjdou studovat na některou z vysokých či vyšších odborných škol. Nabídka studijních oborů je každoročně široká, kapacita studentů je ale omezená.

Na vyšších odborných školách mají studenti více praxe

Ti, kteří se rozhodnou studovat na některé z vyšších odborných škol, odejdou po tříletém studiu s titulem DiS, tedy diplomovaný specialista. Tříleté vzdělávací akreditované programy nabízí ve Šluknovském výběžku Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Programy mohou uchazeči studovat dálkově, kombinovaně, nebo je možná i denní forma studia. Absolventi této vyšší odborné školy mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce díky souvislým půlročním praxím s vazbou na podnikatelskou sféru. Jednoduše řečeno: praxe mají studenti opravdu požehnaně. Většina učitelů jsou odborníci z oboru a přednášená teorie je tak podložená praxí. Výhodou také je, že škola není tak velká a pokud chodí studenti na přednášky, učitelé si je pamatují. Je tedy větší možnost individuálního přístupu v době konzultačních hodin.

Absolventi při přebírání diplomů

Absolventi při přebírání diplomů

Bez přijímaček

Přijímací řízení probíhá formou pohovorů bez přijímacích zkoušek a testů. Uchazeči jsou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení a za podmínky doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávacího programu. Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je 31. května 2020, přihlášky do druhého kola se mohou podat do konce července, v případě nenaplnění se vypisují další kola přijímacího řízení.

Deset akreditovaných programů

V současné době mohou studenti Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu studovat již deset akreditovaných vzdělávacích programů, a to technických i netechnických. Odborné znalosti získají například v oblastech „Veřejnoprávní činnosti“, „Cestovní ruch“, „Bezpečnostně právní činnosti“ nebo „Informační technologie“ a „Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií“. Celý seznam studijních programů najdou zájemci na www.skolavdf.cz. Některé vzdělávací programy vyšší odborné školy navazují na obory, které tato škola nabízí v rámci středního vzdělávání.

Jedna ze studentek při zkoušce na VOŠ Varnsdorf

Jedna ze studentek při zkoušce na VOŠ Varnsdorf

Nové vzdělávací programy Produktový design a Diplomovaná všeobecná sestra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo od 1. září 2020 akreditaci dvěma novým programům této vyšší odborné škole. Jedním z nich je Produktový design a Diplomovaná všeobecná sestra. Jak název oboru Produktový design naznačuje, jedná se o umělecký obor s denní i dálkovou formou vzdělávání, který má připravit odborníky v oblasti designu a uměleckořemeslné tvorby. Absolventi by se mohli uplatnit jako návrháři, technologové, designéři a techničtí pracovníci u výrobních a obchodních firem.

Druhým je Diplomovaná všeobecná sestra. Tento program vznikl díky úzké spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií Rumburk. Nejprve byl posvěcen ministerstvem zdravotnictví, poté i ministerstvem školství. Je určen všem zájemcům o studium bez ohledu na obor předchozího studia na střední škole. Cílem vzdělávání je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči. V příštích letech připravuje škola i zkrácené studium (tzv. 4 + 1) pro absolventy maturitních oborů zdravotnických škol.

Absolventi v roce 2019

Absolventi v roce 2019

Bakalářské studium poté trvá pouze rok

Po absolutoriu na této škole pak vybrané vysoké školy nabízejí absolventům jednoleté studium k získání bakalářského vzdělání a další možnost magisterského studia. Více na www.skolavdf.cz v sekci Vzdělávací programy VOŠ. Partnerskými školami je Fakultní škola Technické univerzity Liberec a Evropské centrum jazykových zkoušek.

Levnější než soukromá VŠ

Další velkou výhodou studia na vyšší odborné škole jsou určitě finance. Za soukromou vysokou školu může studující za jeden jediný semestr utratit opravdu velkou sumu peněz. Vyšší odborná škola je levnější a i přesto má některé výše zmíněné výhody oproti vysoké škole. Ať už si student vybere jakékoli studium, je dobře se vzdělávat, protože, jak už řekl učitel národů Jan Ámos Komenský:  „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“.

Je nejvyšší čas se rozhodnout, kam po střední škole