Doporučujeme

Unikátní studium MBA GDPR v praxi a odborné semináře se ziskem certifikátu na...

Unikátní studium MBA GDPR v praxi a odborné semináře se ziskem certifikátu na ÚPPV. | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

GDPR 2019: pomůže studium MBA i seminář

Problematika zpracování a ochrany osobních údajů se stala hlavní otázkou fungování mnoha organizací. Nedostatečná ochrana osobních dat může vést ke škodám, které mohou být v extrémním případě likvidační. Proto detailní a aktuální znalosti oblasti GDPR potřebuje v podstatě každá firma a instituce.

Unikátní studium programu MBA GDPR v praxi, jež je určeno manažerům a specialistům ve firmách, nemocnicích, školách i veřejných institucích, nabízí pražský Ústav práva a právní vědy. Na detailní znalosti GDPR se musí zaměřit všichni, kdo vedou osobní údaje o zaměstnancích, klientech, pacientech či studentech. Studium MBA je tak vhodné zejména pro pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR a odpovědné manažery, kterým pomůže k úspěšnému zvládnutí všech procesů, eliminaci rizik a chyb i úsporu nákladů. Aktuální stav ochrany osobních údajů v ČR ukazuje, že problematika GDPR musí být zodpovědností všech pracovníků firmy – nejen pověřenců a IT specialistů, ale i manažerů, všech uživatelů i externích spolupracovníků.

Studium MBA GDPR v praxi

Cílem programu MBA je předat absolventům potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby byli schopni u svého zaměstnavatele řídit veškeré procesy v oblasti GDPR tak, aby byly v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 i dalšími právními předpisy.

Absolventi jsou díky studiu schopni vytvářet strategické plány a podrobnou plánovací dokumentaci pro komplexní ochranu své firmy v oblasti GDPR, přičemž zvládnou kvalifikovaně odlišit zbytné a nezbytné úkony pro daný typ organizace a tím i ušetřit nemalé prostředky.

Programy MBA lze studovat klasickou formou i 100% online.

Programy MBA lze studovat klasickou formou i 100% online.

Studium programu probíhá klasickou kombinovanou formou s účastí na tematických setkáních s profesionálními lektory nebo 100% online, kdy posluchači studia získávají zpětnou vazbu a odevzdávají seminární práce elektronickou formou.

V každém studijním předmětu posluchač věnuje stanovený čas analýze studijních textů, promyslí si aplikaci získaných znalostí a vypracuje seminární práci podle svého zaměření. Po absolvování všech 11 předmětů student vypracuje disertační práci, kterou obhájí před zkušební komisí. Kromě titulu MBA získá absolvent i mezinárodně uznávaný certifikát IES. Studium je koncipováno jako třísemestrální, v obvyklé délce trvání 12 až 14 měsíců.

Seminář GDPR: získejte certifikát

Kromě uceleného studijního programu MBA pořádá Ústav práva a právní vědy aktuální seminář na téma Novinky 2019 v GDRP. Jde o dopolední setkání nabité těmi nejaktuálnějšími informacemi.

Zkušená lektorka a specialistka JUDr. Marilla Kokešová díky svým dlouhodobým praktickým zkušenostem z oblasti práva, GDPR a ochrany osobních údajů prohloubí znalosti účastníků a předá jim ty nejaktuálnější výklady a poznatky. Seminář Novinky 2019 v GDPR se koná 24. července 2019 a přihlásit se lze jednoduše online. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování semináře. 

Prestižní studium MBA trvá 12 až 14 měsíců. K diplomu absolventi obdrží i...

Prestižní studium MBA trvá 12 až 14 měsíců. K diplomu absolventi obdrží i certifikát IES.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.