Doporučujeme

Čeká nás promoření koronavirem. Pomůže nám Chytrá houba?

Čeká nás promoření koronavirem. Pomůže nám Chytrá houba? | foto: BIOPREPARÁTY, spol. s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Čeká nás promoření koronavirem.

Většina populace se setká s COVID 19, měli bychom být připraveni. Chytrá houba Pythium Oligandrum dokáže tlumit vznik bakterií a pozitivně působí i proti původcům virových onemocnění. Její účinek při ničení virů se aktuálně testuje.

V článku o desinfikování domovů jsme snižovali počet nežádoucích mikroorganismů v ovzduší našich domovů i na pracovištích, aby náš imunitní systém nebyl zaneprázdněn jejich potlačováním a mohl se věnovat závažnějším zdravotním problémům.

Vstupní branou pro každou infekci jsou dýchací cesty – hlavně nos a ústa. Orální mikrobiom obsahuje více než 700 druhů bakterií, plísní, kvasinek a i virů. Náš imunitní systém musí v dutině ústní udržovat mezi mikroorganismy rovnováhu, jinak by propukla infekce. Ta pak může podporovat systémová onemocnění, jako jsou cukrovka, onemocnění srdce, zápal plic, rakovinu a další, které již imunitní systém plně zaměstnají.

Významným bezpečným pomocníkem v udržování mikrobiální rovnováhy v dutině ústní je celosvětově patentovaný mikroorganismus Pythium oligandrum lidově nazývaný chytrá houba.

3D animace Pythium oligandrum

Chytrá houba Pythium oligandrum potlačuje bezpečným způsobem bez vedlejších účinků růst plísní, kvasinek a tlumí propagaci bakterií. K tomu rozbourává biofilm například na zubech, takže se mikroorganismy nemají kde schovat, a tím se omezuje tvorba zubního kamene,“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš a dodává: „Což máme patentováno například v USA.“

Přípravky s Pythium oligandrum prodávají lékárny pro orální použití pod názvy Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus ve formě ústní vody. Jsou to přípravky v suchém stavu, které se rozdělávají do vody.

Čeká nás promoření koronavirem. Pomůže nám Chytrá houba?
Čeká nás promoření koronavirem. Pomůže nám Chytrá houba?

Na výzkumu firmy Bio Agens Research and Development – BARD spolupracují například AV ČR, UK a další vědecká pracoviště včetně výzkumných ústavů a akreditovaných laboratoří a nemocnic nejen z České republiky.

„V současnosti podrobujeme Pythium oligandrum řadou testů na ničení virů, proti významným původcům virových onemocnění. Výsledky laboratorních i externích testů z ČR, Itálie, Číny, Indonésie, Libanonu, Kypru či dalších států očekáváme v nejbližších dnech,“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš.

Zapojili jsme se do pomoci v domovech pro seniory, kam zdarma posíláme formou daru přípravky ústní hygieny, abychom pomohli našim rodičům, prarodičům a pracovníkům, kteří se o ně starají, překonat dnešní vypjatou dobu,“ potvrzuje Radim Klimeš a vybízí: „Pokud vedete domov seniorů a ještě jsme vás neoslovili, oslovte vy nás. Budeme se snažit i vám darovat přípravky pro ústní hygienu.“

Přípravek BioPlus a Chytrá houba Pythie Bio Plus® s Chytrou houbou Pythium oligandrum dostanete ve své lékárně nebo na https://eshop.pythium.cz/cs/pece-o-ustni-dutinu-2/.

Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202, e–mail: pythium@pythium.cz
Více informací naleznete též na: www.chytrahouba.cz

  • Nejčtenější