Doporučujeme

Agenturní zaměstnávání je v dnešní době pro firmy ideální řešení

Agenturní zaměstnávání je v dnešní době pro firmy ideální řešení | foto: Axial

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Agenturní zaměstnávání je v dnešní době pro firmy ideální řešení

Agenturní zaměstnání je výhodné řešení pro firmy, které nedokáží zajistit pro své zaměstnance práci na delší časové období. Typickým příkladem je najímání více pracovních sil pro zvládnutí krátkodobého či střednědobého projektu. Agenturní zaměstnávání s sebou nese především úsporu nákladů a času.

Agenturní zaměstnávání šetří náklady i čas

Dočasné neboli agenturní zaměstnávání je flexibilní využití pracovní síly. Firmy takto řeší situace, kdy nemají jistotu, zda bude z dlouhodobého pohledu pro nové zaměstnance dostatek práce. Agenturní pracovníky může tak firma najímat či uvolňovat přesně dle aktuální situace a potřeby a zároveň je může využívat na různé formy pracovních úvazků, říká majitelka Axial Personnel Agency, JUDr. Kristina Stiefelová.

Pro firmu, která zvažuje, zda bude agenturní zaměstnávání využívat, to znamená především tři základní výhody:

1/ úsporu nákladů za zaměstnance

2/ zjednodušení procesu při nárůstu či poklesu potřeby zaměstnanců

3/ přenesení odpovědnosti za zpracování mzdové agendy na agenturu

Dočasné zaměstnávání je vhodné pro krátkodobé a střednědobé projekty

Mezi typické situace, kdy firma využije dočasné přidělení zaměstnanců, je potřeba více lidské síly, aby se zvládl určitý projekt, zakázka či nadbytek práce. Když vytíženost pracovníků poklesne, je po dohodě s agenturou ukončena jejich činnost. Jednoduché a ekonomické.

Pracovní silou personální agentura zpravidla disponuje a případně ji dokáže operativně zajistit. Klient neboli firma si tyto pracovníky „objedná“ a veškerá agenda s pracovním poměrem spojená leží na agentuře.

Agenturní zaměstnávání je v dnešní době pro firmy ideální řešení

Dočasné přidělení zaměstnanců nevyžaduje žádnou agendu spojenou s pracovním poměrem. | foto: Axial

Administrativu zajistí kompletně agentura

Co se administrativy týče, komplet ji přebírá a vyřizuje agentura. Uzavírá pracovní smlouvu, dohodu o dočasném přidělení, realizuje mzdovou agendu. Úspora pro klienta je následně i v interních nákladech na administrativní práci v interním mzdovém a personálním oddělení.

Kromě výše uvedeného je agentura zodpovědná za správnost veškerých pracovněprávních formalit vůči kontrolním úřadům. V době, kdy se firmy snaží ušetřit finanční prostředky, se proto dočasné přidělení nabízí jako ideální řešení.

Zaměstnanci oceňují flexibilitu a různorodost práce

Nabízí se otázka, zda není takové jednání nespravedlivé vůči zaměstnancům. Není. Výpovědní doba je stejná na obou stranách, srovnatelné pracovní podmínky jsou dodrženy. Dočasně přidělení zaměstnanci jsou chráněni Zákoníkem práce a zároveň mnohým flexibilita i různorodost práce vyhovuje lépe než klasický pracovní poměr.

Více o agenturním zaměstnávání se dozvíte na www.axial.cz