iDNES.cz

Absolventi VŠFS: připraveni na práci v korporacích i vlastní podnikání

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Jaký studijní program je dnes pro mladé lidi atraktivní? Ve své podstatě je velmi těžké něco takového hodnotit. Na VŠFS se zájem v čase mírně mění. Tradičně ovšem táhne Ekonomika a management nebo Marketingová komunikace, a to nejenom v českém, ale i anglickém jazyce.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Nejbezpečnější a nejefektivnější je investice do vzdělání. | foto: VŠFS a.s.

Absolventi těchto studijních programů jsou dobře připraveni jak na práci v korporacích, tak na vlastní podnikání. Tuto dvojici doplňuje program na pomezí práva a ekonomiky. Absolventi studijního programu Právo v podnikání jsou pro své komplexní znalosti velmi vyhledávaní.

Univerzita má akreditované i programy bezpečnostně právní. Programy Kriminalistika a forenzní disciplíny a Bezpečnostně právní studia jsou, jak ukazuje zájem, atraktivní nejen pro mladé. Společnost si stále více uvědomuje, že jak se svět proměňuje, stává se téma bezpečnosti jedním z nejvíce rezonujících nejenom pro současnost, ale i pro budoucnost. VŠFS se také daří získávat v této oblasti smluvní projekty a smlouvy o poskytnutí praxe pro naše studenty s řadou organizací a partnerských firem.

A zapadnout by neměla ani Aplikovaná informatika, kterou má Vysoká škola finanční a správní jako jedna z mála soukromých vysokých škol akreditovanou i v navazujícím magisterském studiu a o kterou je dlouhodobě stabilní zájem.

Celkem univerzita nabízí osm studijních programů, čímž oslovuje velkou část společnosti s nejrůznějším zaměřením a s poselstvím, že chceš-li být v životě úspěšným, měl bys studovat.

Všechny akreditované studijní programy navíc VŠFS v souladu s platnými předpisy evaluuje a inovuje. Stejně tak pravidelně realizuje ankety mezi studenty, absolventy a partnery s cílem identifikovat vazby nabízených studijních programů k praxi a zjistit reálnou uplatnitelnost získaných znalostí, dovedností, schopností a kompetencí na trhu práce. Chce se říci, že je skoro samozřejmostí, že zde učí akademičtí pracovníci, kteří sami ve velké většině mají praktické zkušenosti.

To vše je zárukou, že univerzita nabízí studijní programy vyhledávané praxí. Řada absolventů i proto nachází uplatnění v oboru na významných pozicích - od bankovnictví přes obchod, marketing až po veřejnou správu. Absolventy Vysoké školy finanční a správní provází dobrá pověst a pro personalisty je titul z této školy zárukou.

Přestože v České republice je velké množství soukromých i veřejných VŠ, studenti si Vysokou školu finanční a správní vybírají právě proto, že uznávají její kvalitu a věří, že se po jejím absolvování dobře uplatní na trhu.

zpět na článek