Doporučujeme

PRECHEZA čeká na absolventy

PRECHEZA čeká na absolventy | foto: PRECHEZA as

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

PRECHEZA čeká na absolventy

Někteří absolventi pociťují svoji zdánlivou nepolíbenost praxí jako hendikep. Situace je dnes však jiná než dříve. Spolupráce škol s firmami udělala v poslední době velké pokroky. Bez ní není možné zajistit mladým lidem správné profesní nasměrování, kvalifikační výbavu a firmám zase potřebné odborné pracovníky.

Zájem je oboustranný, propojenost a nutnost spolupráce v této oblasti je nepopiratelná.

V rámci této spolupráce si studenti můžou v PRECHEZE krátkodobě vyzkoušet své budoucí povolání na vlastní kůži. Studenti chemie u nás chodí do laboratoří, budoucí elektrikáři chodí na útvar Energetiky a studenti technologie během praxe vidí skutečné chemické technologické procesy. Potom takový absolvent, který u nás v Precheze byl na praxi, je přesně to, co potřebujeme. Jakási tabula rasa dokonale připravená pro naše zkušené pracovníky - mentory, aby z něj postupně „vymodelovali“ odborníka na míru. 

A jak takové „modelování“ vypadá? Absolventi, kteří si už u nás během praxí prošli výrobnami, mají určitou výhodu. Především v tom, že vědí, jak to u nás vypadá, a setkají se tu často s pracovníky, kteří se jim věnovali i během praxí. Po nástupu dostává každý absolvent rozvojový plán. Jeho cílem je seznámit absolventa nejen s prací samotnou, ale i se sociálním zázemím, aby věděl, kdo ve firmě má co na starosti a na koho se obracet s tím či oním problémem. Zaškolovacím procesem procházejí u nás absolventi na všech pozicích. Zatímco u méně náročných pracovních pozic může zaškolení trvat třeba měsíc, u vysoce odborných pozic v technologii nebo výzkumu může takový rozvojový proces trvat i roky. Je to i díky tomu, že naše firma je jediným českým výrobcem anorganických pigmentů a technologické procesy jsou zde v rámci naší země unikátní.

Absolventi! Začínající zámečníci, elektrikáři, mechanici měření a regulace, chemici, projektanti, strojaři, jste u nás vítáni. Naši zaměstnanci jsou připraveni vás zasvětit do pracovního procesu a podělit se s vámi o cenné praktické zkušenosti. Navíc jsme otevřeni novým myšlenkám, které nám zase můžete přinést vy.

Kontakt a více informací najdete na www.precheza.cz/cz/kariera.