ZF Jablonec nad Nisou: pět kroků k autonomním automobilům

Komerční sdělení   0:02aktualizováno  0:02 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Od padesátých let dvacátého století byli nejen automobiloví inženýři fascinováni snem o zcela autonomním řízení. V jaké fázi jsme dnes? Kdy se to stane skutečností?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V budoucnosti si cestující spolu mohou povídat, sledovat filmy i spát. Automobilová mobilita zítřka již nepotřebuje lidského řidiče. | foto: Archiv společnosti ZF Jablonec nad Nisou

Představme si, že automobil se sám objeví a dopraví své pasažéry bezpečně městem a po venkovských silničkách i dálnicích. Cestující si spolu mohou při dlouhých cestách povídat, sledovat filmy a dokonce i spát – automobilová mobilita zítřka již nepotřebuje lidského řidiče. To, jak vypadají vývojové úrovně plně automatického automobilu, bylo definováno organizací SAE International v roce 2014.

Úroveň 0Žádná automatizace

Řidič: má úplnou kontrolu
Kdy: minulost

„Neautomatizovaný“ automobil již měl svou příležitost. S úrovní 0 neexistují žádné asistenční systémy, řidič má plnou kontrolu nad vozem. Řidič řídí, zrychluje a brzdí sám. Pro puritány je to stále ztělesnění automobilové svobody. Ale protože lidé dělají chyby, tato forma mobility způsobuje problémy ve společnosti, protože počet vozidel se neustále zvyšuje. Řešení těchto problémů je jedním z cílů autonomního řízení.

Úroveň 1Asistence řidiče

Řidič: podporovaný v konkrétních případech
Kdy: současnost

Řidič je plně zodpovědný za kontrolu, jak fyzicky, tak i právně. Proto musí vždy věnovat pozornost provozu, mít obě ruce na volantu a být připraven brzdit. Pomáhají mu však asistenti, kteří stejně jako pozorný spolujezdec vedle řidiče sledují okolí vozidla. Pomocí akustických, optických nebo hmatových signálů mohou signalizovat chyby nebo nepozornost nebo jim pomáhat předcházet pomocí nastavení vybraných řidičem, která mohou být vždy přepsána. Tyto systémy lze vypnout, a obvykle fungují pouze v určité rychlosti. V případě nepříznivého počasí (znečištěné senzory) mohou také fungovat pouze v omezeném rozsahu nebo také vůbec ne.

Jedním z případů je tempomat, který ovládá rychlost vozidla a v pokročilejší konfiguraci vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Správně použitý systém zabraňuje překročení povolené rychlosti a nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Asistent, který označuje vozidla v mrtvém úhlu při změně jízdního pruhu, pracuje na stejném principu. Ten řidiče varuje, řidič se však sám rozhodne, co udělá.

Úroveň 2Částečná automatizace

Řidič: musí nepřetržitě sledovat systém
Kdy: od roku 2016

První luxusní vozidla s poloviční automatikou vjela do ulic v roce 2016. Tato vozidla zvládnou kompletní boční a podélné ovládání nezávisle na předvídatelném prostředí, jako jsou dálnice, a to i při vysokých rychlostech. Ovšem řidič musí být schopen sledovat systém po celou dobu a okamžitě zasáhnout. To znamená, že čtení novin zůstává tabu.

Nejdůležitější rozdíl oproti asistenčním systémům řidiče úrovně 1: Systém má plný přístup k plynu, brzdám a řízení. Současné špičkové modely prémiových výrobců také monitorují velkou část okolí vozidla pomocí senzorů. Tak mohou tato vozidla automaticky sledovat jízdní pruh nebo vpředu jedoucí vozidlo a rozpoznat změnu povolené rychlosti, stejně tak podle toho přizpůsobit rychlost vozidla v určitých situacích, jako například na dálnici. Na směrově rozdělených silnicích mohou také předjíždět další vozidla a provádět výhybné manévry. V dopravní zácpě automaticky zabrzdí a v určitém časovém intervalu mohou opět odjet. Navzdory těmto četným vlastnostem je řidič, podle definice SAE, zodpovědný za sledování okolního prostředí. Aby byla zajištěna neustálá pozornost řidiče, vozidla úrovně 2 vyžadují, aby se řidič pravidelně dotýkal volantu.

Úroveň 3Podmíněná automatizace

Řidič: může vykonávat jiné činnosti
Kdy: od roku 2020

Od úrovně 3 již nemusí řidič sledovat okolní prostředí, pokud je schopen opětovně převzít volant poté, co má dostatek času na převzetí kontroly.

Od této úrovně k dalším úrovním vozidlo přebírá také úplné sledování okolního prostředí. SAE uvádí, že řidič se může věnovat jiným činnostem. Stále však jedná jako systém zabezpečení proti selhání. Když systémy dosáhnou svých krajních mezí, řidič musí být schopen kdykoliv po výstražné době zasáhnout. Proto stále existují výzvy: Například, jak udržet pozornost člověka ve voze při možné situaci vysoce automatizované mnoho hodin trvající jízdě po dálnici? Vyvstává také otázka, jak lze kdykoliv dosáhnout jednoznačně rozdělených odpovědností. Společnost ZF již předložila přístupy k řešení těchto problémů ve svém Vision Zero vozidle. První vozidla úrovně 3 se dostanou na trh přibližně v roce 2020.

Úroveň 4Vysoká automatizace

Řidič: nemusí monitorovat systém
Kdy: cca od roku 2025

Předpovědí je, že od začátku dvacátých let tohoto století se stane plně automatizované řízení skutečností. Nikdo už nebude muset systém sledovat, protože to dokáže sám o sobě zajištěním „minimálního rizika“, ať už na dálnici, na vedlejších silnicích nebo ve městě.

Řidič může plně věnovat svou pozornost jiným věcem, a pokud systémy fungují, nemusí již sledovat co se děje v provozu a nemusí již být připraven okamžitě zasáhnout. Samotný vůz nyní představuje systém zabezpečení proti selhání: Dokonce i ve výjimečných situacích, jako jsou částečné nebo úplné selhání systému, musí vždy poskytnout vlastní strategii výjezdu, včetně bezpečného zastavení vozidla. Dokud je systém v provozu, zodpovědnost je nepochybně poprvé na výrobci. Mnoho firem již na silnicích testuje vozidla úrovně 4 a očekává se, že tato vozidla budou plnit silnice v sériových objemech v roce 2025. ZF také přispěje k tomuto vývojovému kroku pomocí sofistikovaných bezpečnostních a asistenčních řešení.

Aby však bylo možné plně automatizovat řízení v prostředí s mnoha dalšími uživateli provozu, stále existuje několik překážek, které je třeba překonat v souladu se současným stavem technologií:

Komunikace Car2X a Car2Car

Automobily musí být schopny komunikovat se svým prostředím, s jinými vozidly a ostatními účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté, chodci nebo tramvaje. Teprve poté mohou být doby předběžné výstrahy v provozu na křižovatkách zkráceny na požadovaný stupeň v případě komplikovaných průsečíků, kdy detekce senzory je příliš pomalá. Je také velmi obtížné, aby senzory za určitých okolností detekovaly barvy semaforu, což je nezbytné k ohlášení jejich fází. Pro to vše musí být vytvořena jednotná norma a nezbytná komunikační infrastruktura.

HD mapy / umístění

Relaxační jízda může skončit, když se dostane do kontaktu s obrubníkem. Automatizované automobily proto potřebují znát prostředí, kde řídí, mnohem přesněji než umožňuje aktuální rozlišení GPS a dostupné mapy. Poskytovatelé jako Baidu Maps, Google, Here a TomTom již tvrdě pracují na mapách s vysokým rozlišením s přesností na centimetr, které obsahují také veškeré podrobnosti o infrastruktuře. Je to obrovský úkol, protože k tomu, aby automatizované automobily mohly cestovat po celém světě, musí být měřena každá veřejná komunikace a materiál musí být vždy aktuální. Avšak i nejpřesnější mapa je k ničemu, pokud vozidlo neví, kde přesně se nachází. Zvláště ve městech, ale i v tunelech a dalších problémových oblastech, bude nezbytný spolehlivý referenční systém, který bude poskytovat ještě přesnější GPS informace.

V budoucnosti si cestující spolu mohou povídat, sledovat filmy i spát....

Úroveň 5Úplná automatizace

Řidič: není potřeba
Kdy: ?

Úplné autonomní řízení nakonec přemění vozidlo na „řidiče“. Nejpozději v této fázi se radikálně změní konstrukce interiéru i exteriéru automobilů, protože řidiči nebudou muset řídit a dávat pozor.

Automobily už nebudou potřebovat ani volant, ani plynový nebo brzdový pedál. Podle SAE tak bude dosaženo úrovně 5. Společnost Google experimentuje s těmito vozidly na veřejných komunikacích již od roku 2015, avšak stále existují značná omezení, pokud jde o rychlost, trasy a schopnost provozu za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tradiční výrobci automobilů spolu s novými hráči pokračují ve snaze o dosažení cíle. Jak dlouho bude trvat, než budou takové automobily povoleny, je obtížné předvídat.

Mnoho problémů musí být řešeno dříve, než budou lidé cestovat v plně autonomních vozidlech na všech silnicích. Například:

  • Je třeba vyvinout vysoce výkonný hardware a software, který zajistí zpracování ohromných objemů dat při vyšších jízdních rychlostech nebo v nejasných dopravních situacích
  • Právní rámec musí být odpovídajícím způsobem upraven po celém světě
  • Potřebná 5G síť musí být komplexně dostupná

Jedna věc je dnes jistá: plně autonomní vozidla budou mít za následek výrazné změny ve společnosti. Děti, mládež, starší lidé a lidé se zdravotním postižením budou mít poprvé neomezený přístup k individuální mobilitě. V našich městech se zlepší kvalita života a počet dopravních nehod spolu s emisemi by mohl výrazně klesnout. Dosažení těchto cílů je deklarovaným cílem společnosti ZF jako součásti „Vision Zero“.

Jablonecký závod ZF se podílí na celkové vizi společnosti vývojem a výrobou akčních prvků – tj. předních diskových brzd, mechanických ručních brzd, elektrických parkovacích brzd pro osobní automobily takových značek jako VW, Audi, BMW, Daimler, Ford, Škoda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen a Hyundai.

Součástí závodu je kromě výroby i vývojové centrum, kde se navrhují, počítají a testují brzdové systémy pro osobní automobily z celého světa. V celém závodě pracuje cca 1 200 zaměstnanců. Výroba a vývoj brzd má v Jablonci více než 65-letou tradici. Z původního národního podniku AUTOBRZDY se postupně stal jeden z největších dodavatelů brzd na světě. Spojením ZF a TRW Automotive v roce 2015 vznikla silná globální společnost, jejíž cílem je posouvat hranice v oblasti autonomního řízení automobilů.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Užívejte si oblíbené aplikace bez čerpání dat

Užívejte si oblíbené aplikace bez čerpání dat

Sedíte v dálkovém autobuse z Ostravy do Prahy. Vlak má zase zpoždění. Potřebujete zabavit děti při čekání u lékaře nebo...

Plzeňské překvapení? Ne! Tipéři to vidí na druhou výhru Realu

Plzeňské překvapení? Ne! Tipéři to vidí na druhou výhru Realu

Druhá prohra s Realem, nebo plzeňské překvapení? Největší komunita sázkařů žene za druhou výhrou Real.

Samsung, nebo iPhone, to je oč tu běží

Black friday

Sparta, nebo Slavia? Blondýnky, nebo brunetky? Kančí se šípkovou, nebo se zelím? Svět je plný dilemat, což platí...

Moderní stavební systém spoří čas i peníze

Moderní stavební systém spoří čas i peníze

Sedíte právě nad výpočty a cenami svého budoucího domu či přestavby? Myslete na to, aby se úspora v materiálu...

John Quinn, tvář whiskey Tullamore D.E.W. v Praze

John Quinn, tvář whiskey Tullamore D.E.W. v Praze

Při příležitosti festivalu Whisky Life Prague navštívil Prahu John Quinn, Global Brand Ambassador irské whiskey...

Další z rubriky

I druhá provozovna pohřební služby již dýchá intimní atmosférou

I druhá provozovna pohřební služby MEMORIA Liberec již dýchá intimní atmosférou

Nedlouho poté, co Ladislav Kopal otevřel v centru Liberci již druhou provozovnu své pohřební služby, v Husově ulici,...

Příležitost pro liberecké majitelé umění. Startují poradenské dny Dorothea

Bohuslav Reynek: Návrat / Retour, Pieta s růžemi, suchá jehla s monotypem

Obrazy, kresby, grafiky, ale také starožitné šperky, keramiku, sklo, porcelán či jiné dekorativní předměty. To všechno...

Hasiči z Trojzemí zachraňují napříč hranicemi. Pomáhají peníze z EU

Hasiči Hrádek nad Nisou

Příběh dobrovolných hasičů z Trojzemí ukazuje, že mezi obyčejnými lidmi často fungují velké ideály mnohem snáze než na...

Najdete na iDNES.cz