Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vlhkost je tichý zloděj tepla a peněz. Vše vyřeší funkční hydroizolace

Komerční sdělení   14:56aktualizováno  14:56 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
S programem "Zelená úsporám" přišla i vlna stavebních úprav spojených se snižováním spotřeby tepla pro vytápění objektů. Pokud chcete ušetřit na spotřebě tepla, je velice důležité, aby byla v daném objektu funkční hydroizolace.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Podřezávání cihelného zdiva řetězovou pilou | foto: AQUA SANING spol. s.r.o. Opava

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, program "Zelená úsporám" nastartoval vlnu stavebních úprav spojených se snižováním spotřeby tepla pro vytápění objektů.

Tepelné audity založené na  výpočtech ztrát obvodových konstrukcí, honba za co nejnižším součinitelem prostupu tepla otvorových výplní, volba materiálu s vysokým tepelně izolačním odporem pro stropní a podlahové konstrukce nás odvedla od problému, který svou závažností přesahuje důležitost výpočtů tloušťky zateplovacího systému.

Problém, který je u starých objektů přehlížen je funkčnost hydroizolace obvodového zdiva a nepodsklepených podlah. Vždyť tepelně izolační vlastnosti jakéhokoliv tepelného izolantu jsou nepřímo úměrné obsahu vodní páry v něm obsaženém.

Běžný stavební materiál s vlhkostí kolem 4 % má sníženou tepelně izolační schopnost na pouhých 50 %. Takovýto obsah vlhkosti však běžnému pozorovateli uniká, protože viditelné vlhkostní mapy jsou pouhým okem pozorovatelné až od 5,5 % hmotnostní vlhkosti a  výše, dle druhu stavebního materiálu.

Zarážení nerez desek

Zarážení nerez desek

Při posuzování zateplovacího systému však povinnost na ověření vlhkosti stávajícího zdiva není zahrnuta do přípravného procesu. Stává se tedy, že objekt je zateplen obvykle kontaktním systémem bez zcela funkční hydroizolace. Povrchové úpravy tenkovrstvých šlechtěných omítek mají relativně vysoký difúzní odpor a vlhkost, která vstupuje do konstrukce není dostatečným způsobem odváděna do atmosféry.

Tato vlhkost ve formě vodní páry postupně kondenzuje a hromadí se jak ve vlastním zdivu, tak v tepelném izolantu a výrazným způsobem snižuje kýženou tepelně izolační schopnost obvodového pláště. Investované prostředky do zateplení následně nemohou přinést úspory za energii nutnou pro vytápění objektu s degradovanou tepelně izolační schopností zdiva.

Jak dál?

Nejúčinnějším a nejméně nákladným postupem je obnova defektní hydroizolace v předstihu před prováděním zateplení. Ideální je podřezat zdivo dva roky před zateplováním. Proces vysychání zdiva u obvodové konstrukce tloušťky 450 mm trvá 1,6 let. Když už nejsme schopni splnit tuto lhůtu, tak je lepší provést podřezání těsně před zateplováním, dokud je konstrukce z obou stran přístupná.

Provedením podřezání a vložením nové fóliové hydroizolace a napojením na vodorovné izolace podlah získáme spolehlivou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a difundující vodní páře, případně i radonu. Tato činnost se nejsnáze realizuje při celkové rekonstrukci objektu, kdy je přístup ke zdivu nejsnadnější a rovinu řezu lze volit v úrovni hydroizolace podlahy.

Současné technologie umožňují řezat libovolné zdivo do tloušťky cca 120 cm. Kamenná zdiva, smíšená nebo kde není průchozí ložná spára se řežou pomocí diamantového lana. Zdiva s průchozí spárou je možné řezat pomocí řetězové pily. Obě tyto technologie vyžadují přístup ke zdivu z obou stran.

Pro případ jednostranného přístupu je možné použít zarážení nerez desek do ložné průchozí spáry. Toto jsou postupy s nejvyšší účinností a velmi dlouhou dobou životnosti, která převyšuje sto let.

Samozřejmě, že na objektu se vyskytují detaily, které není možno technicky zvládnout popsanými postupy. Za tímto účelem se používají různé chemické injektážní metody. Je celá řada přípravků na nejrůznějších chemických bázích a nejrůznějších aplikačních postupů.

V naši firemní praxi se nám osvědčily preparáty na bázi silikonů, které mají vysokou účinnost. Využíváme preparáty, které nepotřebují pro aplikaci tlaková zařízení. V jednoduchosti aplikace je vyšší míra spolehlivosti. Ke komplexním způsobům sanace samozřejmě patří sanační omítky, vzduchoizolační systémy a systémy vodotěsných úprav.

tabulka 3

Jak řešit dodatečné hydroizolace zateplených objektů?

Hned v úvodu je nutno poznamenat, že je to obtížné a vykoupené nejedním kompromisem. Klasický způsob podřezání není možný, protože rovina řezu ve většině případů zasahuje do zateplovacího systému, někdy přímo do zakládacího profilu.

Další limitující okolnost je, že interiér bývá po nákladné rekonstrukci a stavební činnost v takovýchto prostorách je nemyslitelná. Možnost obnovy formou nové foliové hydroizolace tedy není možná. Ve výjimečných případech je možné těsně pod zateplovací systém zarazit nerez desky. Podmínkou je však průchozí maltová ložná spára, která dovolí zaražení (protlačení) nerez desky pneumatickým kladivem přes celý průřez zdiva.

V ostatních případech se nabízí možnost mikroinjektáže silikonovými prostředky ve formě krémovité konzistence. Vrtací práce se provádí z vnitřní strany zdiva směrem k zateplovacímu systému. Řada vrtů  je situována těsně u podlahy. Průměr vrtů je pouze 12 mm a vyvrtaný materiál je možno odsávat průmyslovým vysavačem. Za těchto podmínek lze tuto práci provádět i v užívaném bytu.

Nutno pouze hlídat kolizi s funkčními instalacemi, aby nedošlo k jejich poškození. Vrty se plní pomocí speciální vytlačovací pistole krémem, který nevytéká a je tudíž omezená možnost potřísnění podlah. Silikonový krém se postupně vstřebává do okolí vrtu a hydrofobizuje zdivo.

V průběhu čtrnácti dnů vznikne souvislá zóna, která brání pronikání vzlínající vlhkosti u této chemicky vytvořené hydroizolace. Tento prostředek nezapáchá, je hygienicky nezávadný a je tedy možné jej použít i do nejnáročnějšího prostředí.

Jaká je životnost a účinnost hydroizolace?

Silikony se začaly používat ve stavebnictví na hydroizolace po druhé světové válce. Zkušenosti s jejich aplikacemi jsou už léty ověřeny. Jejich další vývoj jim umožnil aplikace v nejrůznějších formách a pro širokou škálu použití nejen ve stavebnictví. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují jejich chemickou stálost a tím i životnost. Ta se pohybuje kolem 40-ti let, což je pro daný účel zcela vyhovující. Další výhodou je možnost opětovné aplikace po ztrátě účinnosti do původních vrtů.

V laboratorních podmínkách je účinnost těchto preparátů na hydroizolace velmi vysoká. Dosažení této účinnosti v praxi je odvislé od zkušeností firmy, která tuto činnost poskytuje. Snadná realizovatelnost a dostupnost mechanizačních prostředků svádí k diletantství a mnohdy ke zklamání z  dosaženého efektu.

Stavební společnost AQUA SANING spol. s r.o. Opava má v této oblasti velmi bohaté zkušenosti jak v oblasti aplikací tří druhů silikonových preparátů, tak je také současně výrobcem dvou přípravků, SANIPOL, SANINFUSIL, které vznikly na základě vlastního know-how. Rovněž ojedinělá technologie s předsoušením vrtů TERMOINFUSIL je výsledek výzkumu a letitých zkušeností z praxe.

Závěr

Pokud chceme šetřit energiemi, je zapotřebí komplexního přístupu k celkovému řešení. Upřednostňování některých činností a technologický nesoulad v postupu prací vede ke zbytečným ztrátám z neplánovaných nákladů. Před započetím jakékoliv činnosti je zapotřebí zmapovat situaci a pokud nejsme v daném oboru zběhlí, přivolat odborníka pro danou oblast.

Stavební společnost AQUA SANING, spol. s r.o. Opava provádí komplexní práce jak v oboru obnovy hydroizolací, průzkum, projekt, realizace, tak je odbornou dodavatelskou firmou pro kontaktní zateplovací systémy registrovanou v systému "Zelená úsporám". Dokáže řešit každou situaci. Řídí se totiž Baťovým heslem: Říkáš-li, že to nejde, znamená, že to neumíš!

tabulka 1,2
Autor:

Nejčtenější

Rosnička ozdraví každý domov. Včetně jeskyně

Hyla ozdraví váš domov, ušetří čas strávený uklízením i peníze.

Hyla je latinsky rosnička. Žije v čistém prostředí a umí ho i vytvořit. Na začátku naší Hyly byl příběh milujícího...

I vy jste je milovali: kultovní nafukovací zvířátka z Fatry

I vy jste je milovali: kultovní nafukovací zvířátka z Fatry

Ačkoli mnozí rodiče jsou po příchodu do promáčené koupelny mírně rozpačití, nelze dětem tyto vodní bitvy odepřít. Když...

Krásně upravená zahrada celé léto. Pomůže AKU pomocník

AKU plotové nůžky Patriot HT56 40V mají kvalitní nože střižné lišty řezané...

Žádný rámus, exhalace ani dolévání drahého benzinu nebo tahání kabelů. Snadné ovládání a jen minimální údržba. To vše...

Korejští dobrovolníci opět pomáhali v regionu

Korejští studenti přijeli pomáhat na Vysočinu

Na dva týdny v srpnu přiletělo dvacet čtyři korejských studentů a deset zaměstnanců korejské firmy KHNP, která je...

Balená voda od Pražských vodovodů a kanalizací dobývá metropoli

šéf projektu balené vody PVK Miroslav Vavroušek se starostou Městské části...

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nabízejí unikátní zdroj náhradního zásobování – balenou vodu v sáčcích. Obsahuje...

Další z rubriky

Operativní leasing BARTH Operák je jednoduchá cesta k novému vozu

Operativní leasing BARTH Operák je jednoduchá cesta k novému vozu

BARTH Operák je operativní leasing, který nabízí více než 100 modelů vozů značek Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT, Kia a...

Znáte nerezová šroubení Push-In a Push-On od Schwer Fittings?

Znáte nerezová šroubení Push-In a Push-On od Schwer Fittings?

Představujeme vám kvalitní nerezová šroubení Push-In a Push-On od společnosti Schwer Fittings.

Korejští dobrovolníci opět pomáhali v regionu

Korejští studenti přijeli pomáhat na Vysočinu

Na dva týdny v srpnu přiletělo dvacet čtyři korejských studentů a deset zaměstnanců korejské firmy KHNP, která je...

Najdete na iDNES.cz