Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00
Od září loňského roku realizovala Divize automatizace silniční techniky AŽD Praha pro Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a statutární město Most zakázku IPRM Doprava II - Informační systém veřejné dopravy.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy | foto: AŽD Praha s.r.o.

Jde o první komplexní zakázku tohoto druhu, neboť dosud dodávala divize vždy jen část informačního systému pro některé z měst v ČR nebo v zahraničí.

Hlavními částmi zakázky byly:

- nová komunikační datová síť

- modernizace infrastruktury rádiové sítě vybavením nové rádiové základny na hradě Hněvín a vybavením 47 ks tramvají moderními radiostanicemi

- modernizace dopravního dispečinku novým dispečerským software včetně modernizace vozidlového systému MHD vybavením 47 kusů tramvají moderním palubním systémem a 3 ks LED informačních panelů do tramvají

- instalace zastávkových označníků a informačních zastávkových panelů včetně velkého informačního panelu a informačního kiosku.

Komunikační datová síť

Nová datová síť slouží k datovému propojení centrálního dopravního dispečinku se zákaznickým centrem a předprodejními místy MHD ve městě Most a ke spojení s informačními panely na tramvajových i autobusových zastávkách. Umožňuje také propojení dispečinků v Mostu a Litvínově. Realizována je optickým kabelem zavěšeným na sloupech trolejového vedení v délce cca 9 km, který je ke sloupům přichycen pomocí speciálních háků a kotev.

Optická páteřní síť je vedena z hlavního rozvaděče v serverovně administrativní budovy Dopravního podniku města Mostu a Litvínova (DP), po trolejovém vedení na 2 koncové zastávky tramvajové tratě v Mostu. Je provedena i odbočka směrem na město Litvínov, kde se předpokládá dobudování datového spojení v rámci této komunikační trasy. Hlavní rozvaděč je vybaven zdvojenými servery a centrálními switchi. Celá serverová sestava je zálohována pomocí zdroje UPS na dobu 2 hodin.

Pro možnost odbočení k zastávkovým informačním panelům jsou na sloupech trolejového vedení na zastávkách instalovány optické hrncové spojky. Zastávkové rozvaděče osazené aktivním prvkem byly propojeny do kruhu s centrálním prvkem. Pokud nastane porucha, aktivní prvek bude dostávat data z druhé strany. Spolehlivou funkčnost celé datové sítě navíc zajišťuje zálohování každého rozvaděče.

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy

Radiová síť

Modernizace infrastruktury rádiové sítě a rádiová část dispečerského systému, jejíž dodávku zajišťovala dceřiná společnost AŽD Praha, společnost Radom, zprostředkovává obousměrnou datovou komunikaci mezi servery dispečerského systému a palubními počítači vozidel a přenáší hlasy při hovoru jednotlivých účastníků rádiové sítě.

V rámci datových výměn mezi palubními počítači vozidel a servery dispečerského systému radiová síť nově zajišťuje pravidelnou aktualizaci polohy vozidel, obousměrný přenos širokého počtu stavových hlášení a přenos textových zpráv. Podílí se i na sestavení hovorů dispečerů s vozidly.

Základním požadavkem zadavatele na rádiovou datovou komunikaci bylo především zajištění přenosu informace o poloze až ze 150 vozidel s periodou maximálně deseti vteřin pro každé z nich. To vylučuje možnost standardního řešení v podobě komerčních digitálních radiostanic.

Díky zkušenostem s rádiovými technologiemi a rádiovými sítěmi se pracovníkům společnosti Radom podařilo navrhnout originální koncepci řešení pomocí šesti duplexních datových kanálů.

Použití komunikačních převodníků navíc umožnilo provést komunikaci mezi radiostanicemi a nadřízenými částmi celého systému IP protokolem, čímž se výrazně zjednodušilo propojení dispečerských pracovišť s vlastní rádiovou základnou.

Přenos hlasu v rádiové síti probíhá v digitální formě s využitím standardní služby technologie dPMR (digital private mobile radio).Využití standardizované služby hovoru mimo jiné umožňuje realizovat pomocí sítě i fonickou komunikaci s vozidly, které nejsou vybaveny palubním počítačem (speciální pracovní vozidla) nebo ruční stanicí (mobilní dispečer).

Pro případ většího množství současně probíhajících hovorů systém umožňuje nasazení až tří hovorových kanálů pro běžnou hlasovou komunikaci, další je určen pro mimořádné použití.

Rádiová základna s šesti plně duplexními radiostanicemi včetně příslušných antén je umístěna na hradě Hněvín, jehož poloha a umožňuje dobré pokrytí celé zájmové oblasti rádiovým signálem. Nevýhodou je ale značná vzdálenost od dispečerských pracovišť a nemožnost položení datových kabelů až k rádiové základně. Proto poslední část trasy k rádiové základně zajišťuje mikrovlnný spoj.

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy

Rádiová část ve vozidle je tvořena radiostanicí a komunikačním převodníkem propojeným na palubní počítač ve vozidle. Současně s vestavbou vozidlové výbavy byla instalována na střechu vozidel kombinovaná anténa umožňující radiový provoz v pásmu 450MHz se současným příjmem signálu GPS/Glonass pro palubní počítač.

Dopravní dispečink a vybavení zastávek

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy

Ve městě Most cestující získali nový informační systém veřejné dopravy

Realizace modernizace dopravního dispečinku včetně modernizace vozidlového systému MHD spočívala v osazení 47 kusů tramvají moderním palubním počítačem řady EPIS 4 a vybavení 3 ks oboustranných LED informačních panelů do tramvají ve spolupráci s firmou Herman.Kombinace propojených palubních počítačů s radiostanicemi umožňuje snadnou a rychlou komunikaci vozidla s dispečinkem i mezi vozidly navzájem, včetně on-line sledování polohy tramvají pomocí systému GPS.

Každá tramvaj je doplněna o tři nové reproduktory, ze kterých je cestujícím podávána informace o poloze vozidla v rámci zastávek. Mobilní systém v tramvajích má zabudováno zařízení k hlášení pro nevidomé včetně povelového přijímače.

Nově byl také instalován dispečerský řídicí systém Sprinter 2015, který umožní rychlou orientaci dispečera v dopravě a jeho rychlejší interakci s vozidly při řešení nestandardní dopravních situací. Současně je možnost informovat i cestující na zastávkách a snímat dění ze zastávek pomocí kamerového systému panelů.

Informace o vozidlech jsou dispečerovi zobrazeny na velkoplošném 46 ́ ́ monitoru. Detailní informace a služby pro fonickou komunikaci jsou ovládány z klientského pracoviště. Dispečerský systém umožňuje řadu moderních funkcionalit jako je např. obecná variabilita aplikací, zobrazení vozidel na mapě včetně změny zobrazení výseku (měřítka) mapy, směr jízdy vozidla, vztah vozidla k jízdnímu řádu, údaje o řidiči, zobrazení všech nebo vybraných linek, zasílání automaticky generovaných zpráv apod. Součástí dodávky na dispečink bylo i vybavení místnosti novým nábytkem a vymalování.

Část vozového parku byla také nově vybavena vozidlovými informačními LED panely nové generace, které se vyznačují nízkou spotřebou, výraznou svítivostí a lepší čitelností. Mezi dodanými tably jsou rovněž kombinovaná oboustranná boční tabla (vnější LED/vnitřní širokoúhlé LCD) s vysoce svítivým 37′′ LCD s rozlišením 1920×540 bodů od společnosti Herman.

Na 25 vybraných zastávkách byly instalovány nové typy inteligentních označníků, jejichž nosné konstrukce jsou z nerezového materiálu a jsou osazeny novým typem zastávkových hlav a vitrínou s jízdními řády, včetně osvětlení. Nejvýraznější změnou jsou informační LED panely s 5 nebo 9 řádky, které jsou spojeny vysokorychlostní optickou sítí s řídicím centrem DP. V přední části panelů je zasklený otvor pro kameru, a to včetně prosvětlení pomocí infračervených LED diod. Kamery jsou vybaveny pro věrné snímání obrazu během dne i noci. V panelu je dále také krytý prostor pro vnější reproduktory umožňující hlasově informovat cestující. Na informačních panelech jsou přednostně zobrazovány informace o predikovaných časech odjezdů nejbližších spojů vzhledem k online poloze vozidla.

Nově byl na přednádraží instalován také velkoplošný panel o velikosti 18 textových řádků a 280 LED sloupců. Ten v sobě sdružuje odjezdy z blízkých zastávek, včetně odjezdů partnerských dopravců.

Kiosek zákaznického centra byl instalován v přednádraží města Most pro rychlou orientaci cestujících. Hlavním prvkem informačního kiosku je monitor LCD 17′′ s dotykovou plochou. Díky integrovanému vyhledávači umožní kiosek např. vyhledání spoje i mimo MHD.

Informační systém veřejné dopravy pro Most

Projekt IPRM Doprava II - Informační systém veřejné dopravy se vyznačoval svou komplexností a sloučením různých technologických celků. Dodávané komponenty byly nově vyvinuty a upraveny dle rozsáhlé specifikace dané zadavatelem. Dále zde došlo nově k propojení palubních počítačů EPIS 4 se stávajícími vozidlovými pokladnami pro prodej lístků. Na základě polohy vozidla nastavuje palubní počítač pokladnu pro vydávání jízdenek automaticky.

Dodaný systém a jeho technologie je možné v budoucnu rozšířit o další vozidla a označníky na zastávkách. Jedním z prvotních záměrů bylo zlepšit informační komfort cestujícím a poskytnout účinný a efektivní nástroj pro sledování a řízení dopravy.

Více informací najdete na www.azd.cz.

Autor:

Nejčtenější

Jak vidí sázkaři volby prezidenta? Tipér Sequential míří na 518 000 Kč

Jak vidí sázkaři volby prezidenta? Tipér Sequential míří na 518 000 Kč!

Po pěti letech jsou tady opět volby prezidenta republiky. Hned osm uchazečů se utká v prvním kole a pokud nikdo nezíská...

Třetina Generace Z nespoří

Třetina Generace Z nespoří

Mladí lidé si v převážné většině představují, že budou v penzi žít z úspor a investic. Zároveň ale třetina Generace Z...

Sledujte Australian Open na TV Tipsport živě a vsaďte si!

Sledujte Australian Open na TV Tipsport živě a vsaďte si!

Je tady první sportovní vrchol roku! V Melbourne probíhá 106. ročník Australian Open, který od začátku až po finále...

Hubnutí: malé změny přináší velké výsledky

Hubnutí: malé změny přináší velké výsledky

Zdravý životní styl patří v posledních letech mezi horká témata. Denně vycházejí články o tom, jaký výživový směr je...

Sedm důvodů, proč je dovolená na lodi zajímavější než v hotelu u moře

7 důvodů, proč je dovolená na lodi zajímavější než v hotelu u moře

Stále ještě váháte, je-li pro vás okružní plavba lodí to pravé? Pokud vyznáváte tradiční plážovou dovolenou na jednom...

Další z rubriky

Sedm důvodů, proč je dovolená na lodi zajímavější než v hotelu u moře

7 důvodů, proč je dovolená na lodi zajímavější než v hotelu u moře

Stále ještě váháte, je-li pro vás okružní plavba lodí to pravé? Pokud vyznáváte tradiční plážovou dovolenou na jednom...

Pro kvalitní plynové armatury se obraťte na specialisty

Pro kvalitní plynové armatury se obraťte na specialisty

Na výrobu a servis plynových armatur, ventilů a uzávěrů se již 27. rokem specializuje firma ARMAGAS s. r. o. Její...

Komerční banka radí s platbami na konci roku

Komerční banka radí s platbami na konci roku

V rámci tradičního předvánočního shonu byste neměli zapomenout na běžné úkony, jako jsou například platby faktur za...

Najdete na iDNES.cz