Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Úspory energie: čas tlačí české firmy do kouta

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Úspory energie jsou stále významnou příležitostí pro zvýšení ekonomické efektivity průmyslových podniků. Snížení energetické náročnosti při zachování či navýšení objemu výroby nemusí znamenat pouze zvýšení ekonomické efektivnosti výroby, ale i zefektivnění a optimalizaci energetického systému.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Úspory energie: Čas tlačí české firmy do kouta | foto: TÜV SÜD CZECH S.R.O.

To vede v konečném důsledku k vyšší konkurenceschopnosti a omezení nepředvídatelných negativních vlivů spojených s aktuální obtížnou predikovatelností vývoje energetických trhů.

Česká republika v současné době vytváří v tomto směru významné motivační prostředí kombinací implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a s ní souvisejících povinností a příležitostí pro využití finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Implementace směrnice o energetické účinnosti

Tato směrnice je u nás v kontextu energetické náročnosti průmyslu primárně implementována pomocí Zákona č. 406/2000 Sb., resp. jeho poslední novelizací z první poloviny roku 2015, která nabude účinnosti 1. července 2015. Nejvýznamnější změnou je rozšíření povinnosti provádění energetických auditů, nebo implementace a certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 (dále jen EnMS) nebo dle ČSN EN ISO 14001 zahrnuje-li systém provádění energetických auditů.

Povinnost zpracovávat energetický audit v tomto zákoně již existovala, ale vztahovala se na podniky, které svou spotřebou přesahovaly stanovené limity. Nově se bude tato povinnost vztahovat na veškeré velké podniky dle definice v Doporučení Komise č. 2003/361/ES.

Výsledkem jistě bude identifikace významného potenciálu pro snížení energetické náročnosti u velkých podniků, které svou spotřebou nedosahovaly hodnot definovaných v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu.

Problém, který je dle Tomáše Chadima z TÜV SÜD Czech s implementací výše uvedené směrnice spojen, spočívá v čase, který je podnikům pro provedení zákonem nařizovaných kroků k dispozici. Novela zákona nabude účinnosti 1. července 2015 a všechny podniky, kterých se týká, musejí své povinnosti splnit do 5. 12. 2015.

Problémem může být zvyšující se vytížení kvalitních energetických specialistů, resp. společností, které disponují energetickými a dalšími specialisty a jsou schopny provádět energetické audity velkých průmyslových podniků.

Z hlediska implementace je EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2012 s disponibilním časem již významně komplikovanější. Kompletní zavedení systému totiž obnáší implementační fázi, testovací provoz a samotnou certifikaci. Vzhledem k obecným časovým požadavkům na jednotlivé fáze je patrné, že již není mnoho času na odklad rozhodnutí, zdali se touto cestou vydat.

Energetický audit

Energetický audit je v české legislativě definován Zákonem č. 406/2000 Sb. a následně vyhláškou č. 480/2012 Sb. Jeho výsledkem je zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický audit lze tedy považovat za jednorázové posouzení stavu energetického systému, zařízení, budovy atd., přičemž při uskutečnění změny v předmětu auditu je v případě potřeby relevantních informací nutné audit aktualizovat. Jeho velmi užitečným výstupem je zhodnocení potenciálu pro úspory energie a návrh úsporných opatření. Na mnohá úsporná opatření lze následně požádat o investiční dotaci.

Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 (EnMS)

EnMS je narozdíl od „jednorázového“ energetického auditu nástroj určený ke kontinuálnímu sledování a řízení všech procesů spojených s výrobou, nákupem, distribucí a spotřebou energií. Jeho cílem je motivace k chování, které vede k systematickému snižování energetické náročnosti a zefektivňování procesů spojených s užitím energie.

Výhoda spojená s implementací EnMS je generování, zpracovávání a uchovávání informací souvisejících s energetickými procesy, které jsou srozumitelné nejen pro energetiky nebo technickohospodářské pracovníky, ale i pro vrcholový management, který je na jejich základě schopen činit potřebná rozhodnutí.

V konečném důsledku implementace tohoto systému s vysokou pravděpodobností znamená snížení spotřeby energie i finančních nákladů za jejich nákup či výrobu.

Příležitost pro získání dotací

Česká republika ke snížení energetické náročnosti disponuje také motivačními nástroji v podobě dotací na energeticky úsporné projekty. Nejvýznamnější příležitostí v segmentu průmyslových podniků je zřejmě Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program Úspory energie. Nezbytnou součástí žádosti o dotaci zcela jistě bude energetický audit nebo posudek.

Minimálně v období udržitelnosti bude potřeba pečlivě sledovat a vykazovat dosahování předpokládaných úspor energie. U energeticky úsporných projektů můžete dosáhnout úspor aplikovanou technologií a chováním uživatelů/zaměstnanců. Ke sledování dosažení úspory se zavádí efektivní energetický management, optimálně dle ČSN EN ISO 50001.

Úspory energie: Jak systematicky postupovat?

Na konečné spotřebitele energie, její výrobce nebo distributory nejsou kladeny pouze legislativní požadavky, ale jejich aplikace může vést i k identifikaci projektů pro snížení energetické náročnosti. Na ty lze získat dotaci pro zvýšení jejich ekonomické efektivnosti a dojde také ke snížení spotřeby energie i souvisejících nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Důležité je již od počátku zvolit správný postup a uvědomit si předpokládaný cíl. Jednou z cest může být prosté splnění požadavků zákona za co nejnižší cenu a s co nejnižší pracností či zatížením. Tento postup ale pro podnik nemívá žádný pozitivní přínos.

Pokud ovšem budete mít skutečně zájem snížit spotřebu energie, prostředky vložené do energetického auditu či implementace a certifikace EnMS se určitě vrátí v podobě úspor.

Z hlediska postupu v podobě absolvování energetického auditu nebo zavedení EnMS lze za optimální považovat následující postup:

Úspory energie: Čas tlačí české firmy do kouta

Velmi důležitý je též správně zvolený postup při identifikaci potenciálu energetických úspor a samotné realizaci energeticky úsporných projektů. Optimálně se začíná od konečných spotřebičů energie. Nesnižuje se tak jen samotná spotřeba energie, ale i potřebný instalovaný výkon. Změnou energetického zákona se již část plateb za dodávku elektrické energie nebude kalkulovat dle spotřebované energie, ale dle rezervovaného výkonu/kapacity.

Všechny tyto nástroje mohou společně vést ke snížení energetické náročnosti. Je vhodné je optimálně využít. „Zejména z hlediska příležitostí v podobě možnosti získání finančních prostředků lze předpokládat, že příznivější období, než je to aktuální do roku 2020, se již velmi pravděpodobně opakovat nebude,“ říká Tomáš Chadim.

Více informací najdete na www.tuv-sud.cz.

Autor:

Nejčtenější

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Chcete mít zahradu před zimou uklizenou stejně dobře jako obývací pokoj v neděli odpoledne? Poradíme vám, jak si s tím...

Dá se při zařizování interiéru spolehnout na jediného partnera?

Luxusní prémiová kuchyně a sestava skříní HANÁK FOTO: HANÁK NÁBYTEK

A kde ho najít? Vyhněte se stresu, ztrátě času i špatným rozhodnutím a najměte jednoho spolehlivého dodavatele. Obraťte...

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Tipsport extraliga se už zase blíží! 14 týmů, 52 kol, 364 zápasů v základní části a elektrizující bitvy v play off....

Rybářství Třeboň: Staráme se o klenoty v české krajině

Rybářství Třeboň: Staráme se o klenoty v české krajině

Na Třeboňsku je přibližně 500 rybníků, které tvoří geniálně důmyslný systém propojený desítkami kilometrů vodních...

Objevte krásy přírody a pohádkového světa se značkou PANDORA

Objevte krásy přírody a pohádkového světa se značkou PANDORA

Šperkařský dům PANDORA letos na podzim představuje hned dvě nové kolekce šperků s názvy Zrnka života a Královské...

Další z rubriky

Státní hypotéky byly i po týdnu k mání. Mladí lidé o ně nemají zájem

Státní hypotéky byly i po týdnu k mání. Mladí lidé o ně nemají zájem.

O státní hypotéky nebyl takový zájem, se kterým se počítalo. Před prvním dnem podání žádostí se někteří nezdráhali...

Moderní catering je i o zážitcích

Moderní catering je i o zážitcích

Svatby, teambuildingy, firemní večírky, kongresy a konference, meetingy. Tam všude je zapotřebí dobrého jídla....

Jak zvýšit energetickou soběstačnost rodinných domů?

Jak zvýšit energetickou soběstačnost rodinných domů?

Malá solární elektrárna na střeše rodinných domů je jedním z nejsilnějších trendů poslední doby. Díky změně podmínek...

Najdete na iDNES.cz