Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Řízení projektů a zakázek: přečtěte si, jak ušetřit čas i peníze

Komerční sdělení   7:12aktualizováno  7:12
Řízení projektů a zakázek jsou v dnešní době stále častěji skloňované pojmy. V silně konkurenčním prostředí je nutné být lepší než ostatní, což ale znamená budovat svou práci na pevných a spolehlivých základech.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Projektové řízení | foto: Vision Praha

Tím máme na mysli dobré plánování, včasné předání jednotlivých etap projektů, dodržování termínů předání, vhodné sestavení lidských zdrojů a operativní zastupitelnost, či dostatečná časová i finanční rezerva.

Rovněž stanovení jasných a pevných cílů projektů s daným finančním rozpočtem patří mezi základní požadavky dobře zvládnuté a odvedené práce, spojené s budováním dobrých obchodních vztahů. Ať už se jedná o výrobní, obchodní, či služby poskytující firmu, cíl je vždy společný. Nebýt ve ztrátě a neztratit klienta. Co ale přesně znamená řízení projektů a zakázek, pro koho je vhodné a kdy má společnost uvažovat o této činnosti si povíme v následujícím článku.

Řízení bez systému je cestou ke ztrátě klienta

Dnešní zákazník je velmi náročný, možná si řeknete zhýčkaný a požaduje odvedenou práci v co nejkratším termínu, garanci ceny, eliminaci vlastních investovaných nákladů a sankce za případné nedodržení termínů předání etapy či díla jako takového. Klient, kterého jednou zklamete ať prodloužením termínu dodání či prodražením projektu ztratí důvěru, která se jen těžko vrací zpět. Proto je dobré těmto kritickým událostem předcházet a ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. Řízení projektů a zakázek se zpravidla skládá z mnoha činností a úkolů, které běží paralelně vedle sebe, či na sebe navazují. 

Mezi ně patří zejména stanovení a dodržení cílů projektu, rozplánování a rozdělení na etapy a termíny předání jednotlivých etap, vyčlenění lidských zdrojů, rozpočet projektu, sledování rentability atd. Jak je patrné, řízení projektů a zakázek je natolik náročnou záležitostí, že je nutné mít tým lidí s jasně rozdělenými a definovanými úkoly, nebo projektového manažera a systém, který zajistí černou práci a hlavně ušetří čas a náklady na lidské zdroje. Uvolní ruce a zajistí klidný spánek řídícím pracovníkům, kteří tak nemusejí v hlavě nosit veškeré informace o průběhu a dění okolo projektů a zakázek.

Výhody řízení projektů a zakázek v ERP systému

Stále je mnoho firem, které používají separátní systém na řízení projektů a zakázek, kdy je tento stav dán historií, nadstandardními požadavky, či pořizovací cenou. Oproti tomu je využíván ERP systém na ostatní agendy typu účetnictví, mzdy, CRM atd. Toto řešení je poměrně nešťastné hned z několika důvodů. Kromě nutnosti znát ovládání a vnitřní logiku dvou systémů a to nejen na úrovni uživatelské, ale i administrátorské, je hlavní problém v nedostatečném propojení a sdílení informací oddělených systémů. 

Komunikace zpravidla probíhá přes tzv. importní můstky, což je poměrně nákladné a na míru vytvořené propojení systému s výměnou nezbytně nutných dat. Firmy mají většinou vyšší požadavky na výměnu dat, nicméně díky vysoké ceně programování můstků se musí spokojit se základními informacemi. Dalším aspektem, který celé řešení prodražuje je údržba. Jelikož o sobě oba systémy neví, stává se poměrně často, že po upgrade na vyšší verzi jednoho ze systémů přestane propojení fungovat a musí se opět za nemalé náklady přizpůsobit.

Výhody integrace projektového řízení a zakázek v ERP systému tedy spočívají zejména v ušetření práce obsluhy, jednotnosti struktury dat a plného propojení na ostatní agendy systému jako je účetnictví, kdy je možné rovnou fakturovat a účtovat projekt či jeho část, mzdy kdy je možné jednotlivé výkony na projektech započítat do mzdového listu, nebo napojení na výrobní agendy. Kromě ekonomické části máte přehled o rentabilitě projektů či zakázek, okamžitý přehled porovnání plánu a reálného plnění, či v rámci agendy CRM možnost sledovat práci na projektech a zakázkách včetně přehledu volných kapacit. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení je i jeden dodavatel, se kterým řešíte Vaše požadavky a provoz systému.  

Porovnání plánu a reality

Většinou má řízení projektů a zakázek dvě hlavní funkce. Slouží pro řízení interních projektů (například zavedení IS ve společnosti, různé marketingové akce a podobně) a pro řízení externích zakázek. Projektové řízení je pak navrženo jako nástroj pro řízení zakázky. Pro snadné první naplánování struktury projektu slouží tabulka velmi podobná způsobu pořízení projektu v MS Project (obrázek č.1).

Obr. č 1: Ganttův diagram v ERP systému Vision32

Ganttův diagram v ERP systému Vision32

Z obrázku je patrné, že snadno a přehledně vytvoříte strukturu projektu a nastavíte hlavní vazby jednotlivých prvků (nebo též etap, částí, úkolů a podobně) projektu. Každý prvek lze zjednodušeně považovat za projekt uvnitř hlavního projektu a takto se i chová. Co je velice důležité, že se nejedná o pasivní grafický výstup, ale o aktivní prvky. Můžete tak pomocí myší posouvat projekt či projekty na časové ose a měnit tak datum realizace, kdy se v závislosti na posunutém termínu dynamicky mění i navázané lidské zdroje. Kdykoliv je možné kliknout na projekt či etapu a z grafické části se dostat do klasického zobrazení prohlížeče systému (obrázek č. 2).

Obr.č.2: naplánované fáze projektu včetně stavů v ERP systému Vision32

Obr.č.2: naplánované fáze projektu včetně stavů v ERP systému Vision32

Počet úrovní je neomezen. Každý prvek obsahuje všechny důležité informace včetně názvu a čísla prvku, termíny, soupis dílčích prvků, dokumentaci s možností vkládání příloh (textové dokumenty, pdf, xls, obrázky, výkresy, maily a podobně), odpovědné osoby, soupis zdrojů včetně jejich kapacitního vytížení, plán materiálu, výkonů, subdodávek, skutečnou spotřebu materiálu, výkonů a subdodávek. Každý prvek zároveň obsahuje nastavení fakturace. Systém umožňuje projekt fakturovat buď podle skutečnosti, nebo podle předem naplánovaných částek. Obě metody lze kombinovat a doplnit o fakturaci víceprací či tvorbu zálohových faktur. Přehledně na jednom místě můžete porovnávat plán vůči realitě a včas přijmout opatření pokud ukazatele projektu indikují, že se projekt či jeho etapa nedá realizovat v termínu či za předpokládaného rozpočtu.

Hlídání nákladů, režie a celkové rentability

řízení projektů a zakázek je velice důležité ekonomické hledisko, tedy kalkulace a celkový rozpočet. Z jednoho místa tak lze sledovat, zdali je některá část projektu prodělečná a co překročení rozpočtu způsobilo (obrázek č.3)

Obr. č.3: rozpočet projektu v ERP systému Vision32

Obr. č.3: rozpočet projektu v ERP systému Vision32

Podstatnou část nákladů na jednotlivých projektech a zakázkách tvoří mzda pracovníků, kteří realizují jednotlivé etapy. Proto je velmi důležité dobré zaplánování a využití lidských zdrojů. Zdrojem přitom může být například profese (opravář, programátor a podobně) nebo konkrétní pracovník. Namísto lidského zdroje může být použit stroj nebo nástroj. Plánování probíhá plně automaticky a na vás zůstane jen vyřešení konfliktů v kapacitním plánu. Vytížení zdroje je znázorněno v procentech a barevně (obrázek č.4).

Obr.č.4: plánování zdrojů za využití kalendářů v ERP systému Vision32

Obr.č.4: plánování zdrojů za využití kalendářů v ERP systému Vision32

Chcete-li se dozvědět více o řízení projektů a zakázek, navštivte stránku www.vision.cz. Projektové řízení není věda, ale je dobré být připraven, protože jak již bylo zmíněno, štěstí přeje připraveným.

Ladislav Vaníček

obchodní manažer Vision Praha s.r.o.

Autor:

Nejčtenější

Nejsme tak bohatí, abychom mohli silnice opravovat levným materiálem

Nejsme tak bohatí, abychom mohli silnice opravovat levným materiálem.

Neodborné opravy výtluků, použití nekvalitních materiálů a obecně nezájem o udržování vozovek. To jsou podle Ing....

Podlehněte kráse českých stříbrných šperků, které dobyly Japonsko

Kapky rosy na kvítcích třešňových stromů připomíná náhrdelník Pearl Blossom.

„Můžete být nádherná ve třiceti, okouzlující ve čtyřiceti a neodolatelná po zbytek svého života,“ řekla Coco Chanel....

Užívat vůz v pronájmu, nebo vlastnit?

Užívat vůz v pronájmu, nebo vlastnit?

I pořízení vozu může být rychlé a jednoduché. Pokud máte vybrané auto, stačí najít toho pravého prodejce a nakonec...

Nechtěné a podceněné akcie jsou zajímavou investiční příležitostí

Nechtěné a podceněné akcie jsou zajímavou investiční příležitostí.

Co není výnosné dnes, může být výnosné zítra. Tuto strategii bezezbytku využívají některé fondy.

Vyhrajte inteligentní osvětlení Philips Hue

Vyhrajte inteligentní osvětlení Philips Hue.

Dnešní svět nejmodernějších technologií otvírá nové možnosti v použití domácího osvětlení. Philips Hue je světlo, které...

Další z rubriky

Aukce European Arts nabídne vrcholný obraz Jindřicha Štyrského

UTONULÁ / ŠTYRSKÝ Jindřich

V neděli 19. listopadu 2017 jde do aukce společnosti European Arts vrcholný artificielistický obraz Jindřicha Štyrského...

Nechtěné a podceněné akcie jsou zajímavou investiční příležitostí

Nechtěné a podceněné akcie jsou zajímavou investiční příležitostí.

Co není výnosné dnes, může být výnosné zítra. Tuto strategii bezezbytku využívají některé fondy.

Mohou být investice a výnosy garantované? Ano, mohou

Mohou být investice a výnosy garantované? Ano, mohou.

Finančním produktem, který v posledních měsících zaznamenává zvýšený zájem klientů, je investiční životní pojištění.

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.