Stěhování z hlediska energetiky

  16:45 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Stěhování, pronájem, koupě či prodej nemovitosti nebo pozůstalostní řízení jsou samy o sobě dost významnou životní změnou. A neodmyslitelně k nim patří i takzvaný přepis energií.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Přepis energií| foto: Centropol

Každé odběrné místo je definováno adresou a unikátním kódem – EAN u elektřiny a EIC u plynu. Dodavatelé energií uzavírají smlouvu na dodávku elektřiny nebo zemního plynu s majitelem, případně uživatelem odběrného místa. Pokud se tedy z některého z výše uvedených důvodů tato osoba mění, je potřeba původní smlouvu ukončit a uzavřít novou. U Centropolu je možné uzavřít smlouvu elektronicky a samozřejmě se postaráme i o přepis.

Na co si dát pozor při odchodu

Jestliže jste to vy, kdo nemovitost opouští, ať už kvůli stěhování, prodeji nebo pronájmu, rozhodně se spojte se svým dodavatelem energií. Stačí mu jen dodat potřebné dokumenty a celá administrativa s přepisem pro něj bude hračka. A určitě pro vás rád zajistí dodávku i v novém odběrném místě, jako to děláme v Centropolu. Hlavně ale řádně ukončíte smlouvu na původní adrese a s konečným vyúčtováním budete mít jistotu, že po vás nezůstaly dluhy, a nestane se ani to, že byste platili za toho, kdo se nastěhuje po vás.

Přepis energií

Pro konečné vyúčtování je vhodné provést samoodečet. Výpočet tak bude vycházet ze skutečných čísel a spotřeba nebude stanovena odhadem, jak se to dělá, když vyúčtování probíhá mimo pravidelné zúčtovaní období. Při konečném vyúčtování také dojde k vypořádání všech plateb a vy se můžete spolehnout, že odcházíte s čistým stolem a nečeká vás v budoucnu ve spojení se starým odběrným místem žádné nepříjemné překvapení. Jen si musíte ohlídat trvalé platební příkazy nebo jiný způsob úhrady záloh a patřičně je změnit.

V případě, že potřebujete přepis kvůli vypořádání dědického řízení, je skutečně namístě požádat o pomoc dodavatele energií. A to buď vašeho nebo toho, který má v péči dané odběrné místo. Ti seriózní vyřídí celý proces za vás, abyste se mohli s náročnou životní situací snáze vypořádat.

Čeho si všímat na nové adrese

Stěhování do nového domova je jedinečná událost, která se v životě neopakuje příliš často. Pár týdnů i měsíců před dnem D je všechno vzhůru nohama, člověk musí myslet na tisíc a jednu věc a je skoro pravidlem, že na něco zapomene. Na co se tedy zaměřit z hlediska energetiky ještě před tím, než opravdu dojde na stěhování?

1. Stav nemovitosti

Je samozřejmě rozdíl, jestli se jedná o byt nebo dům, o starší objekt nebo novostavbu. Následující charakteristiky ale zůstávají pro spotřebu energií vždy zásadní a jde jen o to, zda ve vašem konkrétním případě jsou již vyřešené, nebo to bude čekat na vás.

Největší položku v nákladech na bydlení obvykle hraje vytápění. Rozhodnutí o způsobu vytápění je tedy zcela klíčové. Ať už se jedná o dálkové vytápění nebo lokální zdroj, vždy byste měli mít jasno v tom, jak a čím budete topit, abyste si mohli udělat představu, kolik budete platit.

Z důvodu rostoucích cen energií zaznamenáváme odklon od vytápění zemním plynem a návrat k tuhým palivům, na popularitě získávají také tepelná čerpadla. Ta se ale zdaleka nehodí všude, efektivní jsou v podstatě pouze u nízkoenergetických novostaveb nebo u velmi dobře zateplených domů s podlahovým topením. Zateplení a těsnící okna a vchodové dveře jsou další nezbytné předpoklady pro úsporu nákladů na vytápění.

2. Distribuční sazba a pásmo spotřeby

Distribuční sazbu v daném odběrném místě stanovuje distributor podle vybavení domácnosti a způsobu využití elektřiny nebo zemního plynu. Od distribuční sazby a pásma spotřeby se odvíjí výše distribučních poplatků. Nejběžnější jsou u domácností v České republice takzvané jednotarifové sazby D02d, u nízkých spotřeb D01d, kdy po celých 24 hodin každého dne je za distribuci elektřiny účtován vysoký tarif. Takové domácnosti mají běžné elektrospotřebiče včetně například myček či elektrických sporáků a indukčních varných desek.

Přepis energií

Tam, kde elektřina slouží kromě toho i pro ohřev teplé vody, se na základě předložené revizní zprávy o instalaci bojleru přiděluje dvoutarifová distribuční sazba D25d. Po několik hodin z každého dne, právě když se automaticky s využitím hromadného dálkového ovládání spouští bojler, se za distribuci elektřiny účtuje nízký tarif. Zbytek dne běží vysoký tarif. Podobně je to u distribuční sazby D27d, která se přiděluje na dobíjení elektromobilu, nebo u distribuční sazby D57d (dříve D35d nebo D45d) pro vytápění elektřinou.

Vždy si ověřte, že přidělená distribuční sazba odpovídá vašemu vybavení domácnosti a nakládání s elektřinou. Může se stát, že historicky byla odběrnému místu přidělena třeba sazba D01d pro nízkou spotřebu, která má vyšší distribuční poplatky. Pro běžnou domácnost s obvyklou spotřebou je nevhodná, a navíc byste zbytečně platili dražší distribuční poplatky.

Analogická je situace u dodávek plynu, kdy jsou distribuční poplatky odstupňované podle pásma spotřeby. Pro vaření slouží pásmo potřeby do 1,89 MWh ročně, pokud se plyn používá i pro ohřev teplé vody či vytápění bytu, je to pásmo od 1,89 do 7,56 MWh ročně, při vytápění a ohřevu vody v době je to od 7,56 do 15 MWh, u větších objektů interval od 15 do 25 MWh, resp. od 25 do 45 MWh ročně.

3. Rezervovaný výkon

Výši distribučních poplatků ovlivňuje také rezervovaný příkon, lidově nazývaný platba za jistič. Skutečně se totiž liší podle velikosti hlavního jističe v odběrném místě. A ten se vyplatí zkontrolovat, protože se nezřídka stává, že je předimenzovaný a poplatky jsou kvůli tomu příliš vysoké. Zkušený elektrikář dokáže kapacitu jističe kvalifikovaně posoudit.

4. Odhad budoucí spotřeby

Ideální je získat informace o roční spotřebě elektřiny, případně plynu od předchozího uživatele odběrného místa, nejlépe včetně velikosti původní domácnosti, jejího vybavení spotřebiči a využití energií, abyste měli alespoň základní představu. U novostavby by přinejmenším hrubý odhad spotřeby energií měl být součástí projektu podle základních parametrů elektroinstalace a předpokládaného využití zemního plynu.

5. Smlouva na dodávku energií

Při nastěhování, nejlépe ještě před ním, budete muset uzavřít novou smlouvu na dodávku energií. Tedy pokud se nejedná o podnájem, kde má smlouvu uzavřenou majitel a náklady vám bude přeúčtovávat. Při rozhodování o dodavateli elektřiny a zemního plynu se rozhodujte nejen podle ceny dodávky, ale věnujte pozornost také rozsahu služeb, velikosti firmy a její historii, zda obchodník funguje pouze elektronicky nebo má i kamenné pobočky a podobně. Vhodným zdrojem informací jsou také recenze a zkušenosti zákazníků, které snadno najdete na internetu.

Centropol je nezávislý český dodavatel energií, který na českém trhu působí přes 20 let, má v péči skoro 300 tisíc odběrných míst a pobočky po celé republice. Smlouvu o dodávce energií můžete snadno a rychle uzavřít elektronicky a postaráme se i o přepis. Rádi poradíme i těm, co v naší péči nejsou. Proto nás určitě kontaktujte.

Témata: ks-nalevo