Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pusťte se do podnikání v sociálních službách – kde začít?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00
Jednotné kontaktní místo pro Středočeský kraj poskytuje nejen obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP nebo informace z oblasti ochrany spotřebitele a mimosoudního řešení sporů, ale i informace vztahující se třeba k zahájení podnikání v sociálních službách.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Pusťte se do podnikání v sociálních službách – kde začít? | foto: MĚSTO ČERNOŠICE

I když podnikání dle živnostenského zákona patří k nejrozšířenějšímu druhu podnikání, někteří podnikatelé mohou podnikat dle jiných zákonů například v zemědělské výrobě, advokacii, lékařství nebo také v sociálních službách.

Jak je podnikání v sociálních službách definováno?

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb. Znamená to, že pokud zabezpečují podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci či jiné blízké osoby, nepovažuje se tato činnost za poskytování sociální služby. Stejně tak se nepovažuje za sociální službu činnost, kterou poskytuje osobě subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Sociální službu mohou poskytovat pouze ty subjekty – fyzické a právnické osoby – které získaly oprávnění k poskytování, tj. jsou registrováni.

Zákon o sociálních službách definuje různé formy poskytování sociálních služeb:

 • Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní
 • Pobytové služby - služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
 • Ambulantní služby - služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování
 • Terénní služby - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí

Služby sociální péče

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Pusťte se do podnikání v sociálních službách – kde začít?

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Služby sociální péče jsou vyjmenovány v díle 3 zákona o sociálních službách. Patří sem:

 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Tísňová péče
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Podpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Pokud byste rádi podnikali v sociálních službách, kterých již teď je na trhu nedostatek, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo pro Středočeský kraj, které vám poskytne informace o krocích, potřebných k podnikání v sociálních službách.

Postup vyřízení

1. Žádost o schválení provozního řádu sociálních služeb

Zájemce o poskytování těchto služeb musí nejprve požádat o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb. Příslušný orgán rozhodující o schválení může provést místní šetření v objektu určeném k provozování služby. Žádost nemá předepsánu formu ani náležitosti.

Tato žádost se podává na místně příslušný orgán veřejného zdraví. V případě sociálních služeb je tímto orgánem místně příslušná Krajská hygienická stanice, v Praze pak Hygienická stanice hlavního města Prahy.

K žádosti se přikládá zpracovaný provozní řád zařízení. Podle ustanovení §15 zákona o ochraně veřejného zdraví, musí provozní řád obsahovat:

 • Hygienická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz
 • Protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz

2. Registrace u odboru sociálních věcí

Podmínkou provozování sociálních služeb je registrace u odboru sociálních věcí krajského úřadu, v Praze pak u Magistrátu hlavního města Prahy. Ten o ní rozhoduje na základě písemné žádosti. V průběhu jejího schvalování může krajský úřad provést místní šetření.

Žádost o registraci sociálních služeb musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

 • Identifikační údaje o žadateli
 • název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb
 • druhy poskytovaných sociálních služeb
 • okruh osob, pro které je sociální služba určena
 • popis realizace poskytování sociálních služeb
 • popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 • časový rozsah poskytování sociálních služeb
 • kapacita poskytovaných sociálních služeb
 • finanční rozvaha k zajištění provozu
 • způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování pobytových služeb sociální péče
 • doklady o bezúhonnosti a odborné způsobilosti osob, které budou přímo poskytovat sociální službu
 • potvrzení o schválení hygienických podmínek v zařízení sociálních služeb
 • doklady o vztahu k nemovitostem, kde bude služba poskytována (právnická osoba kopie zakladatelských dokumentů organizace)
 • doklady o bezdlužnosti v oblasti daní, pojistných systémů a dalších povinných odvodů
 • čestné prohlášení o tom, že na majetek žadatele není prohlášen konkurs
Pusťte se do podnikání v sociálních službách – kde začít?

Nejdůležitější částí žádosti o registraci je ta, která popisuje podmínky a způsob poskytování sociální služby. K jednotlivým druhům sociální služby neexistuje jakási „univerzální matrice“, proto je důležité, aby každý žadatel přesně vymezil především cílovou skupinu uživatelů, časový a kapacitní rozsah služby a především způsob, jak bude služba realizována včetně personálního zajištění. Tyto údaje jsou z věcného hlediska rozhodující pro udělení oprávnění poskytovat sociální služby. Taktéž jsou rozhodující pro smluvní vztahy mezi poskytovatelem a uživateli sociální služby.

3. Pojištění profesní odpovědnosti

K provozování této služby je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti.

Jednotné kontaktní místo nejen poradí s registrací, ale žádost o oprávnění předá příslušnému správnímu orgánu.

Způsob komunikace s Jednotným kontaktním místem

Samozřejmě můžete jednotné kontaktní místo navštívit osobně, nejlepší je ale položit dotazy telefonem nebo e-mailem. Po zjištění potřebných informací pracovníci Jednotného kontaktního místa nejpozději do týdne zpracují odpověď na váš dotaz, případně se domluvíte na další spolupráci.

Jednotné kontaktní místo najdete na adrese Podskalská 19, Praha 2, pro více informací navštivte www.mestocernosice.cz.

Jednotné kontaktní místo Černošice
Autor:

Nejčtenější

U O2 lítají tisícovky oknem. Ustojí to největší operátor?

U O2 lítají tisícovky oknem. Ustojí to největší operátor?

Všichni cpeme operátorům po celý rok nekřesťanské peníze. Nyní máte šanci si to od nich vybrat zpět! Vytáhnout z nich...

Nejsme tak bohatí, abychom mohli silnice opravovat levným materiálem

Nejsme tak bohatí, abychom mohli silnice opravovat levným materiálem.

Neodborné opravy výtluků, použití nekvalitních materiálů a obecně nezájem o udržování vozovek. To jsou podle Ing....

Do měst a obcí míří miliony proti suchu a povodním

Do měst a obcí míří miliony proti suchu a povodním.

Chránit obyvatele před následky sucha i extrémů počasí pomohou starostům nové dotace z fondů EU. Rezort životního...

Jak vybrat vánoční stromek a jak se o něj starat

Jak vybrat vánoční stromek a jak se o něj starat

Jen málokdo v ČR nemá na Štědrý den ozdobený stromeček. Většina lidí a určitě všechny rodiny s dětmi pak chtějí vánoční...

Uspějí české týmy v Evropské lize? Tipér makula80 míří na 676 700 Kč

Uspějí české týmy v Evropské lize? Tipér makula80 míří na 676 700 Kč

Po Lize mistrů i o postup do play off zahrají i tři české týmy v Evropské lize. Plzni a Slavii tipéři věří, naopak Zlín...

Další z rubriky

Osmý ročník největšího veletrhu konopí a léčivých bylin na světě - Cannafest

Osmý ročník největšího veletrhu konopí a léčivých bylin na světě - Cannafest.

Už se nám to blíží! V pátek 10. listopadu se po roce znovu otevřou brány veletrhu Cannafest. Letos se koná už osmý...

Co se stane, když každý z nás vytřídí jednu skleničku navíc?

Co se stane, když každý z nás vytřídí jednu skleničku navíc?

V třídění skla jsme se za uplynulých 10 let zlepšili o více než 50 %. To je dobré skóre. Celkem ho tak vytřídíme do...

Bychl Auto připravil pro vaše BMW neodolatelné zimní nabídky

Bychl Auto připravil pro vaše BMW neodolatelné zimní nabídky.

Připravte svůj vůz značky BMW na nadcházející tuhou zimu. Hravě tak projedete přes všechny nepřízně počasí. Společnost...

Najdete na iDNES.cz