Prodáváte tonery do tiskáren? Poradíme vám, jak se nedostat do problémů

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Pokud prodáváte tonery, dávejte si velký pozor na porušení patentů výrobců tiskáren a na chybné značení prodávaných tonerů. V případě prodeje tonerů porušujících patenty vám hrozí řada postihů – náhrada škody držitelům patentů, trestní stíhání, vysoké pokuty, zákaz činnosti.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji tonerů do tiskáren? Poradíme vám, jak se nedostat do obrovských problémů!

Většina prodejců však vůbec netuší, že denně prodává tonery porušující patenty a průmyslové vzory! Jako prodejce kompatibilních či renovovaných tonerů vždy nesete právní odpovědnost z prodeje tonerů porušujících patenty, přičemž většinu kompatibilních tonerů prakticky nelze bez porušení ochrany duševního vlastnictví vyrobit.

Rizik jsou zproštěni pouze koncoví uživatelé, kteří takové tonery používají pro svou potřebu, nikoliv k dalšímu prodeji.

Základní rizika při prodeji tonerů

Každý, kdo prodává nebo uvažuje o prodeji tonerů, by se měl ze všeho nejdříve seznámit s právními riziky, které z takového prodeje plynou.

Většina originálních tonerů výrobců tiskáren je chráněna jedním nebo více patenty týkajících se vzhledu nebo funkčnosti toneru. U takto chráněných tonerů prakticky není možné vyrobit kompatibilní toner bez toho, aniž by došlo k porušení některého z patentů, protože by takový toner musel mít odlišný vzhled, případně odlišnou funkčnost.

Na evropském trhu se smí legálně prodávat pouze tonery, ve kterých nejsou použity žádné patenty (obvykle takové tonery není možné bez porušení patentů vyrobit) a dále tonery, které jsou správně repasované. U správně repasovaných tonerů jsou použity vždy originální součástky chráněné patenty a je z nich odstraněno originální označení výrobce.

Tonery, které porušují patenty tím, že jsou do nich dávány i nově vyrobené části chráněné patenty se vyrábějí v obrovském množství a běžně se prodávají v české velkoobchodní a maloobchodní síti. Řada prodejců vůbec netuší, jakému riziku jsou tím vystaveni. Zde najdete stručné seznámení se základními riziky.

1. Náhrada škody z prodeje tonerů porušujících patenty a průmyslové vzory, odnětí svobody, zákaz činnosti

Zejména v Číně a východoasijských zemích se vyrábějí kopie originálních tonerů porušujících patenty a průmyslové vzory. Ty jsou na českém trhu dále prodávány buď jako originální tonery, nejčastěji však jako kompatibilní tonery pod vlastním obchodním názvem.

V obou případech však prodejem takových tonerů dochází k porušení práv duševního vlastnictví, nekalé konkurenci a trestním i občanskoprávním rizikům.

Držitelé patentů pak často mimosoudně i soudně vymáhají náhradu škody po dovozcích, distributorech a také prodejcích takových tonerů. 

Koncoví prodejci jsou pak velice překvapení, když jim po několika letech úspěšného prodeje přijde výzva k úhradě bezdůvodného obohacení, vyčíslená na stovky tisíc, či miliony korun, případně je na ně podáno trestní oznámení. Z patentových sporů jsou totiž vyjmuti pouze koncoví spotřebitelé, prodejci nesou odpovědnost z prodeje výrobků porušujících patenty*.

Dle údajů ETIRA** se držitelé práv snaží obvykle spory řešit mimosoudním vyrovnáním, až pokud nedojde k dohodě, podávají trestní oznámení. Proto je o takových sporech relativně málo slyšet. Např. v prosinci 2011 ukončili kriminalisté ve Žďáře nad Sázavou vyšetřování prodejce tonerů zasláním spisu s návrhem na podání obžaloby na okresní státní zastupitelství. Prodejci hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Škoda byla vyčíslena na téměř 352 000 Kč. Tento prodejce mezi lety 2010 a 2011 nakupoval tonery v Asii a prodával je prostřednictvím internetového obchodu.

2. Klamavá obchodní praktika s pokutou až do výše 5 milionů korun.

 Dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, §5 je za klamavou obchodní praktiku považováno skladování a prodej výrobků porušujících práva duševního vlastnictví. Za prodej takových výroků hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 5 000 000 Kč*.

Ve snaze vyhnout se zcela evidentnímu porušení patentů prodávají asijští výrobci nově vyrobené tonery jako repasované. U takových tonerů je prodejce odpovědný z prodeje tonerů porušujících patenty stejně jako u kompatibilních a navíc mu hrozí postih dle §5, odstavce 1, bodu a, kde je definována obchodní praktika jako klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj. Dohledovým orgánem v České republice je Česká obchodní inspekce. Za klamavé označování tonerů uděluje pokuty zatím spíše na spodní hraně, nicméně ve Spolkové republice Německo byla soudem udělena pokuta za klamavé označení tonerů ve výši 250 000 Euro (v přepočtu cca. 6 250 000 Kč!).

3. Konfiskace zdravotně závadných tonerů  

Asijští výrobci porušující duševní vlastnictví se obvykle nezabývají ani limity pro obsah zdraví škodlivých látek v tonerech. Asijské tonery s nízkou cenou tak často obsahují zcela zakázané látky a nadlimitní množství zdraví škodlivých látek.

V rámci Evropské unie platí jednotná chemická politika, známá pod zkratkou REACH a řada dalších bezpečnostních zákonů. Následkem porušení takových pravidel může být i konfiskace zdraví škodlivých tonerů.

Tato směrnice dále stanoví povinnost poskytovat spotřebitelům informace o výskytu nebezpečnějších látek zařazených v seznamu nebezpečných látek REACH. Seznam všech látek s jejich obsahem v toneru by prodejci měl deklarovat výrobce či dovozce****.

Problematika rizik plynoucích z prodeje tonerů je výrazně širší, toto je pouze základní definice nejčastějších rizik. Prodejci často žijí v domnění, že odpovědnost nese dovozce či výrobce a prodejce nemusí ověřovat, zda jsou jím nabízené výrobky v pořádku z pohledu použití součástek chráněných patenty, správného označení, ochrany zdraví a bezpečnosti. Ve skutečnosti evropské i české právo vyžaduje, aby každý subjekt v prodejním řetězci nesl odpovědnost z porušení patentů, z klamavé obchodní praktiky i ochrany zdraví a bezpečnosti.

Co inkoustové náplně?

U inkoustových náplní je situace podobná. Výrobci si chrání inkoustové náplně řadou patentů a průmyslových vzorů.

Inkoustová náplň je však konstrukčně podstatně jednodušší než toner a tak je možné vyrábět řadu nových kompatibilních inkoustových náplní i bez toho, aby docházelo k porušení patentů. Takové náplně se pak mohou mírně lišit ve způsobu uchycení v tiskové hlavě, rozměrem, řešením kanálků pro přístup vzduchu do inkoustové cartirdge. Tiskové náplně obsahující tiskovou hlavu jsou obvykle patenty chráněny více, proto je u takových inkoustových náplní častější renovace.

Jaké je řešení, pokud chci obchodovat s tonery?

Na tonery a inkoustové cartridge se vztahují tisíce patentů a nové neustále přibývají. Pro absolutní jistotu byste museli procházet jednotlivé registry a vyhledávat související patenty, což je časově i znalostně extrémně náročné. Další výraznou komplikací je, že platnost patentu začíná běžet prvním dnem podání žádosti o registraci patentu, tedy je potřeba kontrolovat i tyto žádosti.

Existuje několik zásad, jak riziko omezit na minimum

  1. Vyberte si zboží výrobce se sídlem v Evropské unii. Díky vymahatelnosti práva v rámci Evropské unie výrobci sídlící v zemích EU s vysokou pravděpodobností nebudou produkovat tonery, které by porušovaly patenty či obsahovaly zdraví škodlivé látky.
  2. Většina tonerů z nabídky výrobce bude renovovaných, nikoliv nově vyrobených -  kompatibilních. Nově vyrobené budou pouze takzvané tonerové cartridge – jednoduché obaly obsahující tonerový prášek, bez složitějších mechanických součástí.
  3. Z renovovaného toneru budou odstraněny identifikační znaky původního výrobce. Na toneru nebude nikde logo originálního výrobce, u některých značek bude patrné vybroušení místa s vyraženým logem výrobce tiskárny
  4.  Inkoustové náplně obsahující tiskovou hlavu budou v nabídce výrobce převážně renovované, nikoliv nově vyrobené.
  5.  U inkoustových náplní bude výrobce upozorňovat na možnost odlišného konstrukčního a designového řešení.
  6. Ověřte si výrobce u sdružení ETIRA   info@etira.org (obchodní asociace evropských výrobců tonerů a inkoustových cartridgí, která sdružující více než 1 000 evropských výrobců). 

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji tonerů do tiskáren? Poradíme vám, jak se

Správně renovovaný toner: z toneru je odstraněno logo originálního výrobce

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji tonerů do tiskáren? Poradíme vám, jak se

Správně renovovaný toner: z toneru je odstraněno logo originálního výrobce

Berou evropští výrobci tonerů patenty vážně?

Jedním z největších výrobců alternativních tonerů v Evropě je společnost KMP Bürotechnik, sídlící a vyrábějící v České republice.  Na otázky odpovídala jednatelka společnosti, Ing. Petra Turková.

Jak důležité jsou pro vás patenty držené výrobci originálních tonerů?
Velice. Technologicky by bylo snazší vyrobit toner zcela nový, tím bychom však porušili patenty a průmyslové vzory. Veškerá naše výroba je řízena třemi pravidly:

  1. výrobky ani samotná výroba nebudou v rozporu s platnou legislativou, výrobky nebudou porušovat patenty a průmyslové vzory, výrobky ani samotná výroba nebude představovat pro spotřebitele ani zaměstnance zdravotní riziko,
  2. výrobky budou minimálně stejně kvalitní jako originální spotřební materiál,
  3. výroba bude maximálně efektivní, abychom byli kupujícím schopni nabídnout zajímavou cenu.

Cena je až na třetím místě?

Ano, cena nikdy nejde na úkor kvality výrobku či zdraví spotřebitele. Naším konkurentem v podstatě nejsou asijské výrobky provdávané pod různými názvy, ale výrobci originálních tonerů. Kvalitu našich výrobků poměřujeme k originálním tonerům.

Máte při takové strategii dostatek zákazníků?
Letošní výrobní plán je zhruba 5 milionů kusů výrobků. Z toho tak 4 miliony kusů inkoustů, více než půl milionu kusů tonerů, zbytek jsou barvící pásky a termotransferové fólie. Většina výrobků jde na export. Takže si myslím, že naše výrobky si svůj okruh zákazníku našly.

Souvisí takto velké prodeje na zahraničních trzích s patenty?
Na to není jednoznačná odpověď. Spíše si myslím, že zákazníci na trzích, kde jsme extrémně úspěšní, nehledají tonery s nejnižší cenou, ale hledají nejlepší poměr ceny k výkonu. S našimi tonery ví, že vytisknou stejné množství a ve stejné kvalitě jako s originály a neriskují poškození tiskárny. 

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji tonerů do tiskáren? Poradíme vám, jak se

Správně renovovaný toner: původní je prakticky pouze vnější plastový obal a patenty chráněné části. Vše ostatní je nově vyrobené, včetně optického válce. Životnost a kvalita tisku je plně srovnatelná s originálním tonerem.

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji tonerů do tiskáren? Poradíme vám, jak se

Správně repasovaný toner: je odstraněno původní označení výrobce. Podle sériového čísla je možné dohledat historii toneru.

Kontaktní informace:
Internetová prezentace:
www.kmp.cz – KMP – výrobce tonerů, inkoustových náplní a barvících pásek
www.kmpshop.cz - internetový obchod KMP – eshop s tonery, inkoustovými náplněmi, barvícími páskami KMP, velkoobchodní a maloobchodní prodej tonerů, inkoustových náplní a barvících pásek

Email: info@kmpshop.cz

_______________________________________________________________ 
* MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. [online]. Poslední revize 21. 01. 2013. <http://www.mpo.cz/dokument6842.html>.
** IAN WINTER. EUROPEAN TONER AND INKJET REMANUFACTURERS ASSOCIATION A.I.S.B.L.. Guide to Clones.[online]. Poslední revize 01. 05. 2012. <http://www.etira.org/wp-content/uploads/2013/03/Guide-to-Clones-English-styled.pdf>.
*** POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – KŘP KRAJE VYSOČINA. Padělky tonerů. [online]. Poslední revize 15. 12. 2011. <http://www.policie.cz/clanek/padelky-toneru.aspx>.
**** EUROPEAN CHEMICAL AGENCI. Porozumět nařízení REACH. [online]. <http://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach>.
**** EUROPEAN CHEMICAL AGENCI. Questions and Answers. [online]. http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/restrictions
 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Tmavší barvy v interiéru? Rezidence Waltrovka inspiruje vzorovým bytem

Ve Waltrovce se v lednu 2019 otevírá nový vzorový byt. O jeho podobu se...

Nový vzorový byt navrhla designérka Beata Haškovcová, která nás pozvala do Rezidence Waltrovka na jeho návštěvu. Nejvíc...

Držitelé karet Mastercard platí v Česku pomocí služby Apple Pay

Držitelé karet Mastercard platí v Česku pomocí služby Apple Pay

Uživatelé platebních karet Mastercard a mobilů Apple mohou od 19. února platit pomocí Apple Pay. K dispozici je...

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

První z fotbalových vrcholů jara je tady! Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha. Souboj prvních dvou klubů tabulky nabídne...

České kluby v jarní části Evropské ligy! Vsaďte si a získejte 150 Kč

České kluby v jarní části Evropské ligy! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma

Náš fotbal má dva zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy! Týmy Slavie a Plzně se utkají v 1. kole play-off s...

Tajemstvím dokonalé cesty jsou štěrkové rohože Nidagravel

Tajemstvím dokonalé cesty jsou štěrkové rohože Nidagravel

Trápí vás terén, do kterého se boří auta, chodci nebo cyklisti? Řešení nabízí štěrkové rohože Nidagravel, které jsou...

Další z rubriky

Jak probíhá konsolidace půjček?

Jak probíhá taková konsolidace půjček?

V současné době si na finančním trhu přijde na své takřka každý zájemce o úvěrový produkt. V posledních letech se v...

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 3.

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 3.

S komoditami dnes díky finančním derivátům může obchodovat každý. Tím spíše ale nestačí jen „věřit komoditě“, je...

Digitální Česko je tady. Ale co bude dál?

Vývojové centrum Siemens čítá již stovku zaměstnanců a stále roste

Premiér a pětice ministrů přivítají v Praze elitu Evropské unie v čele s eurokomisařkami. Na největší událost svého...

Najdete na iDNES.cz