Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Plánujete převody nemovitostí pomocí darovací smlouvy?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Převod nemovitostí je v základní podobě možný buď za úplatu - nejčastěji formou kupní smlouvy na nemovitost za dohodnutou kupní cenu, anebo bezúplatně formou darovací smlouvy na nemovitost, nejčastěji pak mezi příbuznými. V souvislosti s darováním nemovitostí pak může vyvstat celá řada právních otázek.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Převody nemovitostí, darovací smlouva

U darovací smlouvy je nutno vždy zvážit mj. i vzájemné vztahy v rodině při rozhodnutí, zda nemovitost např. na potomky darovat již za života, či ponechat přechod vlastnictví až pro případ dědického řízení. U darování nemovitostí dochází tedy k převodu vlastnického práva ještě za života stávajícího vlastníka, který se může zcela libovolně rozhodnout o pořízení se svým nemovitým majetkem.

Vyplácení sourozenců

Zákonem není stanovena žádná povinnost při darovací smlouvě jak ze strany dárce, tak i ze strany obdarovaného, vyplácet finančně např. ostatní děti dárce – sourozence obdarovaného, ani se nevyžaduje jejich souhlas s převodem.

Darování nezletilému

Darovací smlouvu na nemovitost lze uzavřít i ve prospěch nezletilého dítěte, nicméně takový převod je jednak nutno vždy velmi dobře promyslet a jednak podléhá soudnímu souhlasu.

Darování podílu

Darovat je možno případně také pouze spoluvlastnický podíl na nemovitosti, což bývá často využíváno podle konkrétní situace např. v případech vyšších či společných investic do nemovitosti.

Je třeba upozornit, že v případech, kdy by se dárci rozhodli darovat nemovitost nikoliv výlučně jejich potomkovi, ale taktéž jeho/její manželovi či manželce, že v případě rozvodu manželství by potomek dárců byl povinen tohoto manžela/manželku finančně vyplácet z tržní ceny daného podílu na nemovitosti.

U darování podílu se dále neuplatní tzv. zákonné předkupní právo a není třeba žádat o souhlas s převodem ostatní spoluvlastníky, vyjma případu, kdy by mělo být současně zřízeno věcné břemeno.

Věcné břemeno bydlení a užívání

Pokud se týká možnosti dalšího užívání nemovitostí ze strany dárce po realizaci daru, pak se tato situace právně řeší zřízením tzv. věcného břemene práva doživotního a bezplatného bydlení v části darované nemovitosti, včetně spoluužívání společných prostor a případně také pozemků.

Toto věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí, musí být obdarovanou stranou respektováno a tzv. vázne na darované nemovitosti, tedy nedochází k jeho výmazu či zrušení ani případným dalším převodem nemovitostí, tzn. i každý další nabyvatel nemovitosti jej musí respektovat. Je třeba si dávat značný pozor na přesné formulace a vymezení tohoto věcného břemene.

Darování a zástavní právo

Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, neznamená to ještě samo o sobě, že převod nemovitosti by byl vyloučen. Rozhodně je však vhodné získat souhlas zástavního věřitele, a to především preventivně z pohledu možných sankcí sjednaných v rámci zástavní nebo úvěrové smlouvy.

Darování při dluzích či exekucích vlastníka

Takové darování rozhodně nelze obecně doporučit, neboť taková smlouva může být jednak neplatná, zejména v případech probíhajících exekucí a jednak může být tzv. odporovatelná ze strany věřitelů, a to až do tří let od převodu. Současně může také vyvstat otázka možných trestněprávních důsledků.

Darování a osvobození od darovací daně

Ke dni zpracování článku platí, že od daně darovací je zcela osvobozeno bezúplatné nabytí majetku mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině a takový obdarovaný státu neodvádí žádnou darovací daň.

Není tak třeba zajišťovat ani znalecký posudek na ocenění nemovitostí. I. skupinou jsou přitom příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé, II. skupinou jsou pak zj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, děti a rodiče manžela, manželé rodičů a za podmínek zákona i tzv. osoby spolužijící ve společné domácnosti (např. druh či družka).

S ohledem na to, že u převodů nemovitostí, včetně právě darovací smlouvy na nemovitosti, jde o poměrně vysoké hodnoty, se nedoporučuje svěřovat se pouze do rukou obecného vzoru z internetu, z jiného případu či osoby, která za takovou smlouvu neručí. Málokdo totiž ví, nebo si uvědomuje, že i smlouva, kterou katastrální úřad zavkladuje, může být v budoucnu prohlášena za neplatnou.

Zdaleka tak nejde jen o to, zda smlouvu katastrální úřad tzv. zapíše na první pokus, či nikoliv a riskovat se v těchto případech rozhodně nemusí vyplatit. Ceny za právně kvalitní darovací smlouvy navíc v řadě advokátních kanceláří nemusí být vůbec nikterak vysoké a není třeba se obávat na podmínky převodu dotázat.

Uvedené upozornění o to více platí v případě kupní smlouvy na nemovitosti, kde se kromě toho při nevhodném nebo špatném právním ošetření převodu riskuje jak ztráta nemovitosti, tak i kupní ceny, často znamenající pro danou smluvní stranu celoživotní úspory. Opatrnost a kvalitní právní ošetření takového převodu je proto více než na místě.

Více informací v případě zájmu naleznete např. na webu www.advokat-zlinsko.cz.

Vymáhání pohledávek soudně a exekučně


Autor:

Nejčtenější

Rosnička ozdraví každý domov. Včetně jeskyně

Hyla ozdraví váš domov, ušetří čas strávený uklízením i peníze.

Hyla je latinsky rosnička. Žije v čistém prostředí a umí ho i vytvořit. Na začátku naší Hyly byl příběh milujícího...

Krásně upravená zahrada celé léto. Pomůže AKU pomocník

AKU plotové nůžky Patriot HT56 40V mají kvalitní nože střižné lišty řezané...

Žádný rámus, exhalace ani dolévání drahého benzinu nebo tahání kabelů. Snadné ovládání a jen minimální údržba. To vše...

Výběr školního batohu není věda, ale jen když víte, na co se zaměřit

Výběr školního batohu není věda - ale jen, když víte, na co se zaměřit

Prázdniny pomalu končí a blíží se další školní rok. Rodiče nejen prvňáčků by měli dobře rozmyslet, jaký batoh či...

Korejští dobrovolníci opět pomáhali v regionu

Korejští studenti přijeli pomáhat na Vysočinu

Na dva týdny v srpnu přiletělo dvacet čtyři korejských studentů a deset zaměstnanců korejské firmy KHNP, která je...

Dřevními peletami se dá vytápět pohodlně i levně

Dřevními peletami se dá vytápět pohodlně i levně

Topení dřevním peletami v naší zemi už dávno není exotická záležitost. Několik desítek tisíc domů v ČR je tímto...

Další z rubriky

Energie za velkoobchodní ceny i pro domácnosti

Energie za velkoobchodní ceny i pro domácnosti

Ještě donedávna mohly nakupovat elektřinu a plyn za velkoobchodní ceny pouze firmy. Nyní mohou tuto výhodu využívat i...

Investice do zlata a stříbra se v dnešní době vyplatí

Investice do zlata a stříbra se v dnešní době vyplatí

Přemýšlíte, kam uložit úspory? Vložit do banky, strčit pod matraci, nakoupit akcie či dluhopisy, poohlédnout se po...

Havarijní pojištění za hubičku

Havarijní pojištění za hubičku

Chcete-li zlevnit havarijní pojištění, každý, kdo tomu aspoň trochu rozumí, vám poradí pár základních věcí. Určitě mezi...

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Kurzy.cz Klienti České pošty si stěžují, že pošta není schopna doručit balíky na určenou adresu, přestože klient doručení zaplat...

Najdete na iDNES.cz