Představujeme vám řešení požární odolnosti pod značkou Knauf

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Žádnou paniku, je tam Knauf! Firma Knauf představuje zcela novou značku pro svá řešení požární odolnosti pod názvem Knauf Firewin. Ta bude zastřešovat nejen již zavedená řešení na bázi sádrových desek, ale především nové komplexní řešení požární ochrany, které sádrové desky daleko přesahují.

Představujeme vám řešení požární odolnosti pod značkou Knauf | foto: KNAUF Praha, spol. s r. o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Mezi prvky pasivní požární ochrany patří všechny produkty, které chrání konstrukce před působením požáru. Tedy nejen výrobky z oblasti suché výstavby, jako jsou speciální protipožární desky, ale také protipožární omítky.

Firewin

Firewin

Pod značkou Firewin naleznete tedy navíc nové desky a systémy Knauf Vermiboard a protipožární omítky Knauf Vermiplaster a Knauf Sibaterm.

Nová protipožární deska a systémy Knauf Vermiboard

Knauf Vermiboard systémy jsou založené na lehce zpracovatelné, žáru odolné a nehořlavé vermikulitové desce vyvinuté pro náročné aplikace v pasivní požární ochraně.

Systémy zahrnují požární ochranu především:

• Karbonových lamel pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí (například při rekonstrukcích). Pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonu slouží technologie lepení karbonových (uhlíkových) lamel na taženou stranu železobetonových konstrukcí. Velmi jednoduché, kvalitní a prostorově úsporné s jediným háčkem. Lamely jsou velmi citlivé na teplo a při požáru. Již při teplotách okolo 700 °C by velmi rychle ztratily svojí funkci. Z těchto důvodů je potřeba je obložit. Ideálním teplotně odolným a zároveň izolujícím materiálem je právě Vermiboard.

• Potrubí pro odvod tepla a kouře zabraňující “Flashover efektu” způsobujícího v místnosti náhlé hoření všech materiálů bez ohledu na styk s ohněm vlivem vysoké teploty shromážděného kouře. Hořením vznikající kouřové zplodiny a především teplo hromadící se pod stropem místnosti, kde po dosažení cca 600 °C dojde k tzv. flashover efektu. Neboli vlivem nahromaděného tepla dochází k výbuchu, kdy hoří vše bez ohledu na to, je-li to s ohněm v kontaktu, či nikoli. Tento stav je již neslučitelný se životem, a proto je nutné tento okamžik zcela vyloučit či alespoň oddálit. K tomu slouží potrubí pro odvod tepla a kouře, které nahromaděné horké zplodiny odvádí mimo objekt a umožňuje tak únik osob z objektu i zásah hasičského záchranného sboru.

• Instalačních kabelových kanálů či šachty chránící funkci těchto kabelů před účinky požáru a naopak při jejich vznícení rozšíření požáru mimo šachtu. Toto řešení má umožnit funkčnost těchto vedení po definovanou dobu i při požáru a popřípadě zabránit rozšíření požáru mimo prostor instalací.

• Vzduchotechnického potrubí bez nutnosti vnitřního plechu zabraňující rozšíření požáru potrubím mimo jiné z jednoho požárního úseku do druhého (tj. například z bytů do společných prostor domu, z bytů do technických místností apod.). Vzduchotechnikou je možné rozšířit požár přes jednotlivé požární úseky. Cílem svislého i vodorovného vzduchotechnického potrubí z Vermiboardu je zabránění vniknutí ohně z vnějšku potrubí dovnitř a z vnitřku ven, resp. zabránit i tomu, že pokud oheň do potrubí vedoucí přes více úseků výustkou vnikne, zůstane „uvězněn“ v sousedním úseku uvnitř potrubí.

Desky Vermiboard s příslušenstvím vynikají především kombinací snadné zpracovatelnosti a vysoké požární odolnosti.Jejich hlavní předností kromě samotných požárních vlastností je jejich velmi snadné zpracování a absence jakýchkoli pro dýchání škodlivých látek.Ve spárách se lepí lepidlem Vermiboardkleber a v hranách i ploše se vzájemně sponkují. Povrchově je leze přetmelit Knauf Uniflottem, ale jejich vzhled ve většině použití tuto úpravu nevyžaduje.

Snadné zpracování desek Knauf Vermiboard

Snadné zpracování desek Knauf Vermiboard

Snadné zpracování desek Knauf Vermiboard

Spojování desek Knauf Vermiboard

Spojování desek Knauf Vermiboard

Konstrukce pro požární ochranu z desek Knauf Vermiboard

Kabelový kanál

Kabelový kanál

Obklad uhlíkových lamel

Obklad uhlíkových lamel

Prostup potrubí pro odvod tepla a kouře

Prostup potrubí pro odvod tepla a kouře

Úprava spáry svislého vzduchotechnického potrubí

Úprava spáry svislého vzduchotechnického potrubí

Protipožární omítky – požární bezpečnost na prvním místě

Deskové materiály Firewin doplňuje již známá protipožární sádrová omítka Knauf Vermiplaster. Ta je určena pro rychlou a snadnou ochranu jednoduchých i tvarově složitých železobetonových, ocelových a ocelobetonových konstrukcí (kombinace trapézového plechu zalitého betonem) v interiéru.

Omítka má za úkol v případě požáru zajistit po určitou dobu nosnost konstrukčních prvků. Rozsah požárních odolností se pohybuje od 30 do 120 minut pro ocelové a ocelobetonové spřažené konstrukce a do 180 minut pro železobetonové konstrukce. Mezi výhody omítky Vermiplaster patří schopnost ochrany tvarově složitých konstrukcí, malá hmotnost, vysoká vydatnost a rychlost nanášení a funkčnost po dobu životnosti stavby bez obnovy.

Vermiplaster perfektně přilne k oceli i betonu a materiál po nanesení nepodléhá degradaci. Jeho životnost je stanovena dle Evropského technického schválení na maximálně možnou definovanou mez, tj. minimálně na 25 let, je tedy prakticky neomezená. Nanáší se jednoduše dostupným omítacím strojem PFT G4 se šnekem D4-3. Jediným limitem pro tuto sádrovou protipožární omítku je její použití ve vlhkostech vzduchu vyšších než 85 %.

Patrně nejlogičtějším použitím jsou průmyslové provozy, které je třeba co nejefektivněji zajistit proti požáru a kde hrubý povrch omítky nikoho neruší. Vedlejším vítaným efektem je snížení odrazivosti ploch opatřených omítkou Vermiplaster, a tedy výrazné zkrácení doby dozvuku (ozvěny) v prostoru. Vermiplaster také nachází uplatnění při rekonstrukcích budov všeho druhu včetně bytových domů, kde je třeba změnou užívaní buď zvyšovat únosnost stávajících stropů dodatečnými ocelovými prvky, nebo zvýšit požární odolnost stávajících železobetonových stropů.

Další častou aplikací jsou obecně veřejné stavby, například administrativní budovy, sportovní stavby nebo letiště, kde se nabízí efektivní protipožární ochrana díky kombinaci omítky Vermiplaster a jednoduchého nepožárního podhledu. Velmi zajímavou aplikací je zesilování zděných či betonových sloupů pomocí spřažené jeklové konstrukce. Zatímco samostatné tenkostěnné profily by vzhledem ke svému vysokému O/A nebyly omítkou Vermiplaster ochranitelné, u spřažených zděných či betonových sloupů je lze ochránit bez problémů. Požárem jsou totiž namáhány nikoli ze čtyř, ale pouze ze dvou stran a obvod k ohřívané ploše tak není nijak vysoký.

V současnosti Knauf Praha dodává protipožární omítku Vermiplaster po celé Evropě, což je nejlepším důkazem kvality české výroby.

Bezproblémová ochrana i tvarově složitějších konstrukcí. Letiště Polsko

Bezproblémová ochrana i tvarově složitějších konstrukcí. Letiště Polsko

Hojný výskyt ocelových prvků a jejich křížení je pro stříkanou omítku...

Hojný výskyt ocelových prvků a jejich křížení je pro stříkanou omítku Vermiplaster prostě rájem

Sibaterm - vlhkost vzduchu zde nehraje žádnou roli

Pro prostory s vysokou vlhkostí (nad 85 %) a pro exteriér nabízí Knauf novou protipožární omítku na bázi cementu Knauf Sibaterm. Cementová báze ho předurčuje navázat tam, kde již sádrový Vermiplaster být nemůže. Tedy v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí, chráněném i nechráněném exteriéru. K tomuto použití byly i směřovány zkoušky v rámci ETAG 018 (Evropské technické schválení resp. jeho nástupce EAD). Sibaterm byl tak postupně podroben náročným cyklickým zkouškám na vysokou vzdušnou vlhkost, déšť, na změny teplot a namáhání kombinace mrazem a deštěm. Vše zakončeno zkouškami na UV stabilitu. Sibaterm ve všech těchto testech úspěšně obstál.

Cementová lehčená omítka Sibaterm je tedy určena pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí v rozsahu 15 – 180 minut (nebo 30 až 240 minut). Aplikuje se na ocelovou konstrukci (sloupy nebo nosníky) opatřenou již od výrobce oceli nebo dodatečně alkydovým nátěrem. Přilnavost k ostatním nátěrovým bázím je třeba vždy vyzkoušet předem. Neslučitelné jsou nátěry na bázi olejů či uvolňující pigmenty.

Před aplikací samotné omítky Sibaterm se na ocelový prvek nanese povinný penetrační nátěr Sibatermgrund a na něj po jeho zaschnutí v časovém rozmezí 2 - 24 hodin nastříká vlastní Sibaterm. V případě aplikace ve vnějším prostředí či na konstrukcích, kde jsou předpokládané vibrace, nebo při tloušťkách nad 40 mm, se nosník či sloup opatří nerezovým pletivem 0,8 mm o velikosti ok 12 x 12 mm. Po aplikaci schne omítka rychlostí 10 mm/14 dní.

Protipožární omítka Sibaterm se dále povrchově neupravuje, její povrch zůstává hrubý. Pro vnější úpravu se na omítku nanese fasádní akrylátová barva Knauf.Hlavní výhodou této protipožární omítky je rychlost její aplikace (a tím i cena) a absence nutnosti obnovy.Z výše popsaného vychází i použití omítky Sibaterm. Je jím oprava již provedených nástřiků omítkou Sibaterm, protipožární ochrana v bazénech či průmyslových provozech, výrobě, rafineriích, garážích atd. Pro jeho aplikaci je třeba alespoň základních znalostí práce s omítačkou PFT G4. Omítka je strojně zpracovatelná běžné dostupnou kombinací horizontální míchačky Knauf PFT Multimix a omítačky PFT Swing.

Použití protipožární omítky Knauf Sibaterm v exteriéru a otevřeném interiéru...
Použití protipožární omítky Knauf Sibaterm v exteriéru a otevřeném interiéru...

Použití protipožární omítky Knauf Sibaterm v exteriéru a otevřeném interiéru parkovacího domu

Řešení požární odolnosti Knauf Firewin pro vaši bezpečnost

Řešení požární odolnosti firmy Knauf pod značkou Firewin tak získala zcela novou a hlavně komplexnější dimenzi vyhovující současným požadavkům staveb i zákazníků, neboť Firewin je kombinací osvědčené kvality, testování a přísných požadavků na pasivní požární ochranu. Díky produktům Firewin se mohou majitelé budov a obyvatelé cítit v bezpečí.

Centrála Knauf Praha spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9

info@knauf.cz

KNAUF Praha, spol. s r. o.

Prodejní místa: www.knauf.cz

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Nové datovky. Komunikujte se státní správou zdarma i z mobilu

Nové datovky. Komunikujte se státní správou zdarma i z mobilu

Vlastní datovou schránku mají jen dva ze sta Čechů. Nepatříte mezi ně? Pak byste s jejím založením neměli dlouho váhat....

Přivýdělek na rodičovské dovolené: Jak najít časově flexibilní práci?

Přivýdělek na rodičovské dovolené: Jak najít časově flexibilní práci?

Na mateřské a rodičovské dovolené se hodí každá koruna. A tak není divu, že spousta rodičů hledá přivýdělek, který by...

Zedník sobě – nezateplený dům z Ytongu

Zedník sobě – nezateplený dům z Ytongu

Z čeho postavit a jak? Co takhle se zeptat člověka, kterému stavební materiál prochází denně rukama? Majitel rodinného...

Tmavší barvy v interiéru? Rezidence Waltrovka inspiruje vzorovým bytem

Ve Waltrovce se v lednu 2019 otevírá nový vzorový byt. O jeho podobu se...

Nový vzorový byt navrhla designérka Beata Haškovcová, která nás pozvala do Rezidence Waltrovka na jeho návštěvu. Nejvíc...

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

První z fotbalových vrcholů jara je tady! Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha. Souboj prvních dvou klubů tabulky nabídne...

Další z rubriky

Česká republika bude moci využít až 20 miliard eur z fondů EU

Česká republika bude moci využít až 20 miliard eur z fondů EU

Peníze z evropských fondů bude v období 2021–2027 čerpat osm národních operačních programů, jejichž cílem je...

ŠKODA AUTO Vysoká škola radí: Vydělávejte během studia praxí v oboru

ŠKODA AUTO Vysoká škola radí: Vydělávejte během studia praxí v oboru

ŠKODA AUTO Vysoká škola nově nabízí svým studentům program STUDY&WORK, který jim umožní práci v oboru během studia i se...

Kalamita byla výzvou, sezona jede naplno

Skiareál Klínovec

Krušnohorský Skiareál Klínovec se chystá na další vrchol sezony. Napříč republikou totiž začínají dětem jarní prázdniny...

Najdete na iDNES.cz