Doporučujeme

Podílejte se na ochraně životního prostředí s produktem PREekoproud

Podílejte se na ochraně životního prostředí s produktem PREekoproud | foto: Pražská energetika a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Podílejte se na ochraně životního prostředí s produktem PREekoproud

Myslíte ekologicky, třídíte odpad a není vám lhostejné životní prostředí? Pokud jste nyní zbystřili, tak by vás mohla zaujmout nabídka od Pražské energetiky, která již čtvrtým rokem vychází vstříc přírodě s nabídkou 100% zelené elektřiny PREekoproud.

Produkt je vhodný nejen pro běžné domácnosti, ale i pro velkoodběratele, kteří svým environmentálním přístupem chtějí přispět k lepší budoucnosti naší planety.

Za zelenou elektřinu označujeme elektrickou energii, kterou získáme z obnovitelných zdrojů. Většina elektřiny v rámci produktu PREekoproud tak pochází z lokálních bioplynových stanic (69 %) a vodních elektráren (28 %), malé zastoupení pak mají i fotovoltaické elektrárny. Průběh dodávky této elektřiny i její celkovou bilanci každoročně Pražské energetice certifikuje společnost TÜV NORD Czech.

Podílejte se na ochraně životního prostředí s produktem PREekoproud

Každý, kdo se chce šetrně chovat k přírodě a využívat PREekoproud, může navštívit webové stránky www.pre.cz/preekoproud a spočítat si, jak konkrétně může díky odběru zelené elektřiny šetřit životní prostředí. Běžná čtyřčlenná rodina s průměrnou roční spotřebou elektřiny 2,4 MWh snadno zjistí, že s produktem PREekoproud bude platit o pouhých 15 Kč měsíčně navíc oproti standardnímu ceníku PRE. Díky tomu však ročně uleví přírodě o zplodiny ze spálení 2,2 tuny uhlí. Za navýšením ceny silové elektřiny ale stojí pozitivní dopad na životní prostředí, což je hodnota, která se nedá vyčíslit penězi. A navíc ten cenový rozdíl je zanedbatelný a pohybuje se v řádu korun za měsíc.

Podílejte se na ochraně životního prostředí s produktem PREekoproud

Počet spokojených zákazníků s odběrem PREekoproudu stále roste. Přidejte se i vy. Chovat se k přírodě šetrně nebylo nikdy snazší.

Více informací o produktu a jeho sjednání na www.pre.cz/preekoproud.