Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Šance na dobré zaměstnání závisí často na kvalitě získaného vzdělání, které se výrazně liší podle vybrané školy. V České republice lze studovat i na kvalitních dvojjazyčných školách, které děti velmi dobře připraví na univerzitní studium jak v České republice, tak v zahraničí, ale za vzdělání pod jejich střechou platí rodič vyšší školné.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích | foto: Canadian International School

Pro bohatší rodiny není školné ničím nepřekonatelným, zvláště když si uvědomují, že nejlepší investicí je vzdělání dětí. Bohužel rodiče s průměrnými či nižšími příjmy však kontaktování takové školy často předem smutně vzdají, neboť si spočítají, že platit školné třeba i několik let je nad jejich finanční možnosti. Často si ani nezjistí, které prestižní školy nabízejí kromě kvalitního vzdělání i zajímavé množství sociálně-akademických stipendií. Mezi školy nabízející takovou možnost patří např. i Sunny Canadian International School, česko-kanadská plně dvojjazyčná škola pod jižním okrajem Prahy, která vzdělává téměř 550 dětí od školky až po maturitu. Na této dvojjazyčné škole mohou studovat děti se stipendiem, když prokáží skvělé akademické výsledky, chuť a talent studovat dvojjazyčně, mají bezproblémové chování a snahu řádně reprezentovat svou školu na různých soutěžích a akcích. Skutečnost, že rodina nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu školného na česko-kanadské škole, není ještě důvodem k nepřijetí nadaného dítěte ke studiu.

Zřizovatelkou školy, která má již více než 15 let své pevné místo mezi dvojjazyčnými školami, je paní Ing. Alice Štunda.

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Jaké je chování českých rodičů při výběru školy pro děti?
A.Š. Řada českých rodičů si dobře uvědomuje důležitost vzdělání a pro své děti hledá to nejlepší. Porovnávají si školy, ale pak často vyberou školu, o jejíž kvalitě nejsou sice zcela přesvědčeni, ale kde jsou finanční náklady nejnižší či vzdálenost od domova nejkratší, aniž by si zjistili možnosti stipendií pro své nadané děti, což je samozřejmě škoda. Pokud dítěti nabídnete kvalitní vzdělání a navíc dvojjazyčné, pak je jeho startovní čára v profesním životě úplně někde jinde než u dětí, které se pohybovaly jen v českém vzdělávacím prostředí a nepoznaly mezinárodní vzdělávání.

To se snadno řekne, ale vždy se vše odvíjí od finančních možností jednotlivých rodin.
A.Š. To ano, ale finance by neměly rozhodovat o šancích šikovného dítěte studovat na kvalitní škole. Je třeba aktivně hledat možnosti, jak dítě vzdělat co nejlépe. Dětství má jen jedno, uteče velmi rychle a pak mnoho rodičů lituje, že se toho jejich děti nenaučily více, že lépe nevyužily období, kdy jsou schopny intenzivně a přirozeně vstřebávat informace i jazyky.

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Pokud mám nadané dítě a vím, že angličtina a vzdělání, které na své škole získává, nejsou na úrovni, kterou očekávám, anebo se ve škole nudí, ale nemohu za vaše školné platit, jak mám tedy postupovat
Samozřejmě v první řadě nás kontaktovat a my se s dítětem rádi seznámíme. Otestujeme jeho akademickou a jazykovou úroveň, projde pohovorem se školním psychologem, ale hlavně si vyzkouší jeden den v naší škole. Nemůžete přece vybírat školu jen podle natištěných brožurek. Je nutné zažít atmosféru školy, vidět, jak se učitelé a děti vzájemně chovají, jak se učí, jaké je vybavení školy, co dělají žáci o přestávkách, zdali mají možnost kvalitního relaxu během dne, jak se ve škole vaří. Pokud zjistíte, že tohle je škola, o které vaše dítě zatím jen snilo, a dítě nás přesvědčí o skvělých výsledcích, pak můžeme jednat o stipendiu. To se dá zařídit kdykoliv v průběhu roku a ještě lépe je přijít na Stipendijní den. Stipendijní den plánujeme letos na 26. 1. 2019, kdy se k nám do Jesenice u Prahy sjedou šikovné děti, které si budou chtít zkusit, co zvládnou a zda se jim podaří stipendium vybojovat na základě testu akademických a jazykových předpokladů a během naplánované únikové hry. Ale určitě se zeptejte spíše našich stipendistů na spokojenost s výběrem školy a na to, co jim stipendium umožnilo.

Žákyně 8. třídy a stipendistka Sunny Canadian již třetím rokem.
Přešla jsem z páté třídy české státní školy a byla jsem velmi překvapena neuvěřitelně pozitivní náladou školy a povzbudivým přístupem učitelů. Od prvního dne mě motivovali k aktivnějšímu přístupu ke studiu. Líbí se mi, že denně nás učí učitelé z celého světa, kteří nám umožňují nahlédnout i do své kultury a zvyků a poskytují nám informace o studiu v zahraničí. Každému žákovi se učitelé velmi věnují a přitom nás vedou k samostatnosti. Jsem s rodiči moc ráda a vděčná, že mi byla tato příležitost díky stipendiu poskytnuta.

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Studentka 3. ročníku gymnázia, je stipendistkou Sunny Canadian již osmým rokem.
Jedna z nejvýraznějších výhod naší školy je individuální a vstřícný přístup učitelů k žákům. Nikdy v životě jsem se nesetkala s tak přátelským vztahem mezi žákem a jeho vyučujícím, který je založen na vzájemném respektu a důvěře. Pokud jde o výuku, rozhodně jsem se velmi posunula v anglickém jazyce. Když jsem přestoupila na tuto školu do páté třídy, troufnu si říct, že i prosté základy mi dělaly potíže. Trvalo dva roky a mnoho hodin extra angličtiny a konečně jsem se připojila do třídy s ostatními. Nyní, po celkem osmi letech, už jsem součástí třídy zabývající se anglickou literaturou, z níž jsem složila tzv. „First Language Exam“, čili zkoušku pro rodilé mluvčí, a připravuji se jako jedna z prvních na mezinárodní maturitu, tzv. „AS Levels“ z angličtiny a matematiky.

Rodiče studenta-stipendisty z 1. ročníku gymnázia.
SCIS jsme si vybrali kvůli kvalitní výuce jazyků a příjemné atmosféře školy. Máme radost z rozvoje našeho dítěte - má vyšší sebevědomí a větší rozhled nejen díky znalosti jazyků. Oceňujeme výuku předmětů v angličtině rodilými mluvčími a rozmanitost výuky, malý počet žáků ve třídách a přípravu žáků ke studiu v zahraničí. Ostatním rodičům bych vzkázala, aby nelitovali peněz a dali svým dětem šanci!

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Názor rodičů žáka-stipendisty z 8. ročníku.
Sunny Canadian International School jsme si vybrali z mnoha podobných škol právě proto, že syn končil první stupeň ZŠ a protože se jevil jako nadaný, hledali jsme pro něho náročnější a kvalitnější školu. Ve SCIS si rychle zvykl a je spokojený s výukou i náročností studia. Jeho nadání se potvrdilo a na škole mu vypracovali individuální vzdělávací plán. Vyučující k němu přistupují individuálně a snaží se podpořit jeho zájmy a využít jeho potenciál. Za velkou výhodu školy považujeme kvalitní výběr učitelů, ať už českých nebo anglických. Prostředí školy a atmosféra přispívají k bonusům a děti tam chodí rádi. Velké plus vidíme i ve vystupování dětí a jejich sebeprezentaci. Děti působí sebejistě a sebevědomě, myslím, že je to díky přístupu učitelů. Sunny Canadian International School bychom doporučili všem dětem a rodičům, kteří vyžadují kvalitní vzdělání v krásném prostředí.

Názor rodičů studenta-stipendisty ze 4. ročníku gymnázia.
Na možnost studia na SCIS nás upozornila učitelka německého jazyka mého syna ze základní školy, kterou náš syn v té době navštěvoval. Ta nám školu pro syna doporučila proto, že je na jazyky talentovaný a dvojjazyčná výuka by mu mohla do života hodně dát. Škola Sunny Canadian nám dala pocit, že jsme se svým synem vzdělávání na SCIS vybrali opravdu dobře a doufáme, že mu zkušenost se studiem na SCIS usnadní vstup na vysokou školu i celkově do dalšího dospěláckého života. Jednou z věcí, která se mi nejvíce na SCIS líbí, je to, že celkově připraví své žáky na prezentaci sama sebe a svých schopností, a to i v cizích jazycích, což je určitě deviza pro další vzdělávání a třeba i při nástupu do zaměstnání. Dále se mi líbí mezinárodní prostředí školy, učitelé jsou ze všech koutů světa a setkání s nimi je vždy obohacující. Škola Sunny Canadian nás od začátku velice mile překvapila svým naprosto vstřícným a osobním přístupem všech zaměstnanců, včetně vedení školy, se kterými jsme se setkali a také budoucích spolužáků našeho syna. I když jsme i se synem zpočátku měli obavy, jak přestup na takovou to školu zvládne, jestli se stačí doučit látku, kterou na původní základní škole probírali trochu jinou, nakonec jsme se rozhodli, že výzvu přijmeme - a nikdy jsme nelitovali. V našem případě jsme zvažovali ještě i dlouhou dobu dojíždění do školy, která bohužel v našem případě byla 1,5 hodiny. [JZ1] Ale i to jsme nakonec akceptovali a zvládli. Dalším podstatným a v zásadě i rozhodujícím faktorem pro nás bylo přidělení prospěchového stipendia, bez kterého bychom si tuto kvalitní školu a výuku nemohli z finančních důvodů dovolit. Pro všechny rodiče, kteří zvažují přihlásit své dítě na SCIS vzkazujeme: jděte do toho, nebudete litovat!

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Názor rodičů studentky-stipendistky ze 4. ročníku gymnázia.
SCIS podle mého představuje výbornou alternativu k mezinárodním školám v Praze.

Kladně hodnotím moderní prostředí, kvalitní učitele a především dvojjazyčné vzdělání a partnerský přístup k žákům. Škola podporuje v dětech a mladých lidech samostatnost, schopnost se rozhodovat a řešit problémy. Doporučuji rodičům hledat školu, která podporuje silné stránky dětí. Dokáže je motivovat a vytváří jim prostor pro jejich rozvoj. Myslím, že Sunny to z mého pohledu splňuje!!

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Také si dáváte první kafe v práci hned po ránu? Tak si běžte k nadřízeným pro pochvalu. Vědci právě prokázali, že jste...

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Pokud se zajímáte o dřevostavby, možná vás bude zajímat, jak vlastně moderní dřevostavba vzniká, a pokud si ji...

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Potíže s neplatiči nájemného a jejich časté střídání v bytě, devastace nemovitosti a s tím související finanční ztráty...

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Krátké a pravidelné pauzy na kafe jsou v mnoha zemích samozřejmostí. Jako třeba „fika“. Švédská pauza na kafe, která je...

Bydlení ve Vochově - venkovský klid a Plzeň na dosah

Bydlení ve Vochově   - venkovský klid a Plzeň na dosah

Plzeň jako čtvrté největší město republiky přináší spoustu pracovních příležitostí a patří k sídlům, která nabízejí...

Další z rubriky

Zahrajte si při třídění odpadu v Příbrami unikátní hru o ceny

Zahrajte si při třídění odpadu v Příbrami unikátní hru o ceny

Chystáte se během června třídit odpady do barevných kontejnerů v Příbrami? Pak můžete v unikátní hře Hledání Kontíků...

Věděli jste, že existují pohovky plněné peřím?

ColosseoIMage

Když se vyrábí luxusní auta, firmy najímají speciálního člověka jen na to, aby vyladil vůni kůže v interiéru...

Jak zvolit vysokou školu, abyste uspěli na trhu práce i po roce 2030?

Jak zvolit vysokou školu, abyste uspěli na trhu práce i po roce 2030?

Jste rodiči středoškoláků a chcete udělat pro své děti to nejlepší? Hledáte cestu, jak vybrat vzdělání, které zajistí...

Najdete na iDNES.cz