Sobota 4. července 2020, svátek má Prokop
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 4. července 2020 Prokop

Kladno směřuje k energetické soběstačnosti a bezuhlíkovému městu

  7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Pomůže evropský projekt SPARCS. Město s nízkými emisemi skleníkových plynů. Alespoň jeden energeticky soběstačný, a dokonce plusový komplex či čtvrť, aktivní zapojení kladenských obyvatel do energetické strategie nebo zvyšování podílu obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Kladno směřuje k energetické soběstačnosti a bezuhlíkovému městu | foto: Statutární město Kladno

Tedy chytrý a zároveň udržitelný rozvoj do roku 2050. K těmto cílům bude v následujících letech směřovat Kladno, které jako jediné z českých měst uspělo v letošní výzvě Evropské komise zaměřené na Smart Cities&Communities a účastní se spolu s hlavním partnerem – Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT – prestižního mezinárodního projektu SPARCS. Specifikem Kladna pak bude hledání možností šetrného, ale efektivního využití velkého podzemního vodního rezervoáru v rámci tepelného hospodářství.

Kladno jako jedno z prvních měst z České republiky získalo možnost podílet se na pětiletém mezinárodním projektu SPARCS, zaměřeném na budoucí ekonomicky udržitelný rozvoj evropských měst, který bude zároveň šetrný k přírodě i lidem. Zahájen byl letos v říjnu. „Projekt nám umožní navázat úzkou spolupráci s českými i zahraničními vědci, na kterou bychom jinak jen těžko dosáhli, a vědecké sféře zase ověřit si její poznatky v praxi, tedy v provozu města. Pro Kladno tak může projektový tým vymyslet i řešení, která ještě nejsou v tuzemsku vyzkoušená. SPARCS podporuje účastnická města ve společné vizi zvyšování životního standardu, šetrné energetické politice, zlepšení kvality ovzduší, elektromobilitě a digitalizaci,“ vysvětluje zaměření projektu kladenský primátor Dan Jiránek.

Kladno směřuje k energetické soběstačnosti a bezuhlíkovému městu

„Hlavní myšlenkou je, aby města byla aktivním přispěvatelem do energetické bilance, aby tedy jen neodebírala elektřinu a tepelnou energii z nadřazené energetické sítě, ale elektrický proud a teplo také sama produkovala. V Kladně by postupně měla vzniknout oblast či čtvrť, která vyrobí během roku více, než spotřebuje, a přebytek bude dodávat do sítě. Tak je možné například vykrývat nečekané výkyvy odběru v nadřazené síti. Město může postupně dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality, kdy produkování skleníkových plynů z primárních zdrojů město kompenzuje vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů,“ podotkl Michal Kuzmič z týmu ČVUT UCEEB.

Pětiletý projekt, který je součástí většího evropského programu Evropské komise na podporu vědy a výzkumu HORIZON 2020 a spadá pod oblast Společenských výzev, sdružuje v jedno společné konsorcium celkem 31 partnerských organizací ze sedmi evropských měst. „Jeho hlavní devízou bude kromě spolupráce municipalit s vědeckými inovátory systematické vedení k vizi a sdílení informací a zkušeností se všemi partnery,“ dodal kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Kladno si spolu s dalšími zapojenými městy – Maiou z Portugalska, Kifissií z Řecka, Reykjavíkem z Islandu a Lvovem z Ukrajiny – vytvoří během pěti let vlastní vizi, šitou na míru lokálním potřebám. „Pokud bude naše vize vypracovaná v rámci projektu vyhodnocena jako nejlepší, máme možnost v dalších letech získat prostředky od EU, které by měly pomoci při jejím uvedení v život,“ informoval Lukáš Hanes.

Kromě hlavního partnera ČVUT UCEEB pomohou Kladnu s mapováním výchozího stavu, stanovením konkrétních ambiciózních cílů a cesty k jejich dosažení, přípravou podmínek pro uskutečnění a hledáním financování také tzv. vedoucí města – Espoo z Finska a Lipsko z Německa. Ta mají jako lídři se zkušenostmi z oblasti udržitelné energetiky vytvoření vizí za sebou a investice hodné 21. století již realizují. Například město Espoo, které je považováno za nejudržitelnější město Evropy, energeticky plusovou čtvrť právě tvoří.

O energetickou soběstačnost se může zasloužit i veřejnost

Jednou z priorit Kladna je vytvořit zhruba do dvou let standardizovaný plán pro bezuhlíkové a energeticky efektivní město, tzv. SECAP (SustainableEnergy and ClimateActionPlan), který v České republice má či na něm pracuje zatím třináct měst. V něm se mimo jiné zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 %, a to především u skleníkových plynů.

Mezi první úkoly v projektu SPARCS bude také v nadcházejících měsících patřit mapování Kladna v oblasti strategického plánování včetně plánování územního, dále provedení širšího energetického auditu města a vytvoření jeho výchozího profilu jako základu pro stanovení Vize 2050, do níž se promítne Plán udržitelné mobility, který už město má. Vizi by Kladno mohlo představit veřejnosti již na konci příštího roku. „Následně bychom chtěli přímo s občany i místními firmami či investory nad dokumentem diskutovat a zapojit je do procesu rozhodování o reálných cílech a jejich naplnění. Rádi bychom docílili toho, aby lidé měli zájem na tom, jak město energeticky funguje. Každý totiž může zodpovědně přispět k rozšíření alternativních zdrojů energie na úkor fosilních Pouze s pomocí samotných obyvatel totiž můžeme zásadně snížit emise skleníkových plynů, posílit energetickou soběstačnost a dosáhnout skutečné, nikoli předstírané udržitelnosti provozu města pro další generace,“ konstatoval Dan Jiránek s tím, že know-how může přinést rovněž zapojení ministerstev, univerzit či evropského Paktu starostů a primátorů a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), kam se Kladno hodlá v dohledné době jako jedno z mála českých měst přidružit.

Podle Tomáše Váchy z ČVUT UCEEB je zapojení obyvatel do energetické „plusovosti“ města technicky možné, a to díky jejich spoluúčasti na budování a provozu lokálních energetických systémů, například fotovoltaických a fototermických systémů, tepelných čerpadel aj. „Jsou ale i jiné způsoby, například že domácnosti výměnou za zvýhodněné podmínky od dodavatele energie flexibilně reagují na potřeby sítě. Třeba tím, že spotřebič zapnou v určitou hodinu, kdy lokální zdroje vyrábějí nejvíce. Pokud je takových domácností hodně, může tato flexibilita kompenzovat třeba okamžitou nadprodukci energie v síti. Tento proces je možné postupně automatizovat,“ nastínil možnou budoucnost evropských udržitelných měst vedoucí týmu sociálních vědců ČVUT UCEEB Vácha.

Vzniknou termosnímky celého města

Projekt SPARCS umožní Kladnu provést termosnímkování celého města. „Majitelé nemovitostí včetně obytných i rodinných domů by díky němu měli mít v budoucnu přístup k informacím, jak je na tom zrovna jejich objekt s úniky tepla,“ upozornil na první praktický výstup projektu vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky kladenského magistrátu Pavel Rous.

S mapováním strategických dokumentů a vytvořením profilu města pomůže Kladnu v rámci projektu partner z Německa, organizace Fraunhofer, a tvorbou Vize 2050 pak spolu s ČVUT UCEEB podpoří portugalská společnost pro podporu inovací SPI. Hledat uskutečnitelné inovační řešení a vytvářet modely možného financování pak Kladnu pomůže organizace CiviESCO na závěr projektu v roce 2024. Následně se Kladno bude rozhodovat, kterou variantu pro naplnění vizí zvolí.

Chytré město je předpokladem rozvoje

Získané zkušenosti v projektu SPARCS Kladno využije také pro další zapojení moderních technologií do provozu města pro zvýšení komfortu svých obyvatel. „Chytré technologie je dnes možno nalézt téměř ve všech oblastech života. V konfrontaci s tímto trendem město Kladno započalo s pilotními projekty. Zahrnují například monitoring obsazenosti parkovacích míst před pracovištěm magistrátu Centrum správních agend. Dále sledujeme zaplněnost podzemních kontejnerů na tříděný odpad za pomoci ultrazvukových senzorů, nainstalovaných pod víka kontejnerů,“ vyjmenovává Pavel Rous a pokračuje: „Postupně zavádíme do provozu takzvané chytré zastávky, které, až budou v plném provozu, dokážou poskytovat cestujícím informace o aktuálním pohybu autobusů, umožní přístup k internetu prostřednictvím wifi připojení a díky zabudovaným čidlům sledovat teplotu a úroveň hluku v okolí zastávky.“ S použitím čidel umístěných na vozech pro svoz komunálního odpadu zase Kladno testuje monitoring kvality silnic ve městě a senzory umístěné na pracovištích magistrátu a třech kladenských křižovatkách monitorují pět parametrů kvality ovzduší. Chytrých projektů je v Kladně ještě více.

„Systémovým předpokladem vzniku větších koncepčních projektů, kam spadá i zamýšlené zdokonalení v oblasti efektivní energetické a bezuhlíkové strategie, je právě to, když města výraznou část služeb překlopí do digitální roviny, mají zavedenou IT platformu fungování systémů pro jejich vzájemné propojování a sbíhání dat z provozu města v jednom místě, mají položeny optické sítě a tak dále. Mohou pak tvořit nové služby a projekty. Strategie chytrého města, kterou už Kladno postupně naplňuje, tak s projektem SPARCS úzce souvisí,“ komentoval význam dosavadního rozvoje chytrých technologií v Kladně vedoucí týmu ČVUT UCEEB Michal Kuzmič.

Kladenská vize: využití důlní vody pro teplo domovů

Ambiciózní cíle v oblasti energetiky si dala v minulých letech i další česká města, od kterých může Kladno čerpat zkušenosti a spolupracovat i přesto, že nejsou účastníky projektu SPARCS. Město Litoměřice například hodlá využít pro vytápění města geotermální energii z hlubinných vrtů. I Kladno má své specifikum. „V kladenském podzemí se nacházejí miliony kubíků důlní vody, které by mohly sloužit jako obrovský tepelný zásobník. V létě by se voda pod zemí ohřívala ze sluneční energie a v zimě by akumulované teplo mohlo vytápět město. Je to však samozřejmě velmi finančně náročné a musela by se pečlivě prověřit otázka proveditelnosti. V nizozemském městě Haarlem už ale takový projekt funguje, takže řešitelné to je,“ nastínil jednu z možných vizí budoucnosti městské energetiky, kterou budou ve SPARCS diskutovat vědci s městskými odborníky, primátor Dan Jiránek. 

Kladno směřuje k energetické soběstačnosti a bezuhlíkovému městu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 864242.

  • Nejčtenější

Na VŠFS se můžete spolehnout

Komerční sdělení Situace kolem Covid-19 ovlivnila bez výjimky vysoké školství v České republice. Prodloužená zkoušková období, někde...

Studenti chtějí nadstandard

Komerční sdělení Pryč jsou časy vysokoškolských kolejí, nyní jsou módní vysokoškolské „campusy“. Studenti dnes žádají nadstandardní...

Supervýkonný HONOR 9X PRO a 9A s prémiovými funkcemi za příjemnou cenu

Komerční sdělení HONOR 9X PRO a 9A jsou prvními smartphony značky s aplikačním obchodem AppGallery. Pyšní se dlouhou výdrží baterie,...

Bezpečný český housing pro servery, data a technologie

Komerční sdělení Digitalizace, přesun podnikatelských aktivit do on-line prostředí, růst práce z domova a rozkvět elektronického obchodu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Voda, filmy, hudba a památky - to je letní Roudnice 2020

Komerční sdělení Malebná Roudnice nad Labem, město z Prahy na dosah přináší řadu letních tipů.

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

Schizofrenní žena, nechtěná emigrace. Zachránila ho Nemocnice na kraji města

Premium Kde je hranice skutečné lásky? Kdy končí vztah a začíná tyranie? Ladislav Chudík na tyto otázky dlouhé roky marně...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

  • Další z rubriky

Pozvánka do Kácova

Komerční sdělení Kácov je malebné městečko ve středním Posázaví rozprostírající se na obou březích řeky Sázavy, které je hojně...

ZAHRADNÍK PARKET slaví 20. výročí - slevu s dárky získáte vy

Komerční sdělení Využijte akční nabídky, kterou pro vás připravila společnost ZAHRADNÍK PARKET ke svému 20letému výročí. Pořídit si tak...

Třívrstvé dřevěné podlahy PERGO vás zaručeně okouzlí

Komerční sdělení Pozvěte do interiéru kousek přírody. A začněte u podlahy! Přírodní dřevo voní lesem a každá podlahová lamela je...

10 tipů, proč se vydat do Švýcarska v létě

Komerční sdělení Švýcarsko se stalo v žebříčku Forbes nejbezpečnější zemí pro cestování pro letošní léto. Dojedete sem pohodlně autem a...

Najdete na iDNES.cz

Mohlo by vás zajímat