Doporučujeme

Evropské projekty v Normální škole

Evropské projekty v Normální škole | foto: Základní škola Kladno, Brjanská 3078

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Evropské projekty v Normální škole

Jsme taková obyčejná, normální základka na okraji Kladna. Naši žáci jsou obyčejní kluci a holky z Kladna a okolí, každý se svými radostmi i strastmi. Někteří k nám doputovali z jiných škol. My věříme v rovnost příležitostí.

I když věnujeme spoustu času organizaci hokejových a logopedických tříd, ostatní děti rozhodně nešidíme, neodmítáme a neodháníme. Snažíme se všem našim žákům rozšířit a zpříjemnit výuku. Například právě účastí na mezinárodních akcích a projektech. Ona se nejen ta angličtina snáz člověku učí, když má pádný důvod.

Naše škola se již několikátým rokem pyšní projekty realizovanými v rámci programu Erasmus+, který je financován z fondů Evropské unie. Ve velké konkurenci se nám zatím daří. Letos se naši učitelé byli vzdělávat v Irsku, na Maltě a v Německu. Projekt se jmenuje „Na cestě za jazykovými dovednostmi“, ale jezdíme nejen za jazyky, nově už i na metodické kurzy. Vlastně se učíme, jaké nové metody se ve světě používají, hledáme nové způsoby výuky, objevujeme i nové aplikace využitelné ve výukových hodinách. Letos jsme zkoumali metodu CLIL (zařazování angličtiny do výuky jiných předmětů) a zasedli jsme do lavic se spolužáky z celého světa. Občas jsme byli těmi nejstaršími ve třídě. Občas těmi nejzkušenějšími. Záleží na úhlu pohledu. Paní Jeanne Socrates, která v 77 letech nedávno obeplachtila sama na lodi celý svět, říká, že věk je jenom číslo. Že záleží hlavně na zdraví a na tom, co je člověk ochotný udělat. Že by mluvila o zdravé tvrdohlavosti?

Evropské projekty v Normální škole

Kromě vzdělávání učitelů se zapojujeme i do dalších mezinárodních aktivit. V letošním roce se přidáváme k akci Erasmus Days, které se budou konat v tisících škol po celé Evropě od 10. do 12.října. Na naší škole jsme si vybrali pátek 11. 10. Celý den budeme věnovat soutěžím a projektům s evropským námětem. Přijďte se podívat! Jen se s ohledem na bezpečnost žáků musíte předem objednat. Potřebné kontakty najdete na https://12zskladno.cz/cms/, stejně jako spoustu dalších informací o škole a jejích projektech.

Doufáme, že se nám na mezinárodním poli bude dařit i v dalších letech. Všechny naše plány vždycky nevyjdou. Letos jsme například neprorazili na poli spolupráce mezi školami. Náš maskot Kaňka nám ale pořád připomíná, že chybovat je normální součástí procesu učení. Znovu to zkusíme, znovu budeme psát žádosti o granty. Přece to nevzdáme! Máme víc než 500 žáků, a to je víc než 500 důvodů pořád na sobě pracovat.

Evropské projekty v Normální škole