Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zve zájemce o studium na Den otevřených dveří 25. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00 hodin do univerzitního areálu ČZU v Praze-Suchdole (bus č. 107, 147 „Zemědělská univerzita“ ze stanice metra „A“ Dejvická nebo ze zastávky u železniční stanice Praha – Podbaba).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČZU 25. LISTOPADU 2016 | foto: Česká zemědělská univerzita

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Špičkové laboratoře, školní formule, speciální simulátory, drony a polní roboty, skleníky s tropickou flórou, dokumenty, přibližující výzkumné projekty či aktivity v rozvojových zemích, a především informace, o tom, co se na ČZU opravdu můžete naučit, nabídne Den otevřených dveří na ČZU. Cílem akce je přiblížit atmosféru vysokoškolského studia ještě před odesláním přihlášek, usnadnit uchazečům výběr vysoké školy a pomoci jim s přípravou na přijímací řízení.

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

V pátek 25. listopadu od 9.00 do 15.00 bude možné si prohlédnout nejen kampus, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, navštívit učebny i posluchárny. Zástupci vedení fakult budou prezentovat studijní možnosti a odpovídat na dotazy přítomných. Na neformální diskuse se zájemci o studium se těší i členové studentských organizací, kteří také budou návštěvníkům pomáhat při orientaci v areálu univerzity. Ve foyerech fakult budou pro uchazeče připraveny materiály s informacemi o studiu, přijímacích zkouškách a přípravných kurzech.

Dveře otevřou všechny fakulty ČZUProvozně ekonomická fakulta, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Fakulta tropického zemědělství – a Institut vzdělávání a poradenství (v Malé Chuchli). Podrobné informace o programu na jednotlivých fakultách naleznete na webových stránkách fakult, na fakultních FB profilech a také na místě, ve foyerech fakultních budov.

O studium na ČZU je mezi středoškoláky velký zájem. V roce 2015 se přihlásilo přes 22 tisíc uchazečů (podobně jako v předchozích letech). „Vysoká míra uplatnění absolventů ČZU v praxi a široké portfolio oborů je pro budoucí studenty důležitá,“ upozornil na některé z hlavních důvodů zájmu středoškoláků prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

Další informace ke studiu lze také najít na webu http://studuj.czu.cz. Zde jsou k dispozici vzorové testy, virtuální prohlídka kampusu, fotogalerie a další informace pro ty, kdo se akce nemohou zúčastnit nebo dávají přednost elektronické komunikaci.

Další Dny otevřených dveří jsou plánovány 20. a 21. ledna 2017.

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Stipendium pro talentované studenty

ČZU přijímá nadané a motivované uchazeče o studium bez přijímací zkoušky s možností získat stipendium až 5 000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody poskytuje bez rozdílu všem, kteří se umístili na předních místech v předmětových soutěžích, jako jsou matematická, fyzikální či biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT.

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Co chystají jednotlivé fakulty?

Provozně ekonomická fakulta

Dny otevřených dveří na PEF budou probíhat v prostorách atria PEF. Program: 11:00 beseda s děkanem PEF (posluchárna E I), 12:00 prohlídka fakulty (sraz před posluchárnou E I), 12:30 procházka areálem ČZU. Na besedě budou uchazeči seznámeni s univerzitou a fakultou, s nabídkou studijních oborů, možnostmi studia na zahraničních univerzitách v rámci ERASMU a zejména s požadavky na znalosti k přijímacím zkouškám a informacemi o vlastním průběhu přijímacích zkoušek včetně ukázky zkouškových testů a informacemi o přípravných kurzech. Uchazeči se rovněž seznámí s procesem podávání přihlášek na fakultu a možnostech kontaktu se studijním oddělením. Další část besedy bude věnována dotazům uchazečů.

Pro uchazeče budou připraveny materiály s informacemi o studiu, přijímacích zkouškách a přípravných kurzech z matematiky a cizího jazyka.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ve vestibulu hlavní budovy fakulty bude umístěna prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Zde zájemce o studium uvítají a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Zájemci o studium si budou moci prohlédnout prostory fakulty a areálu univerzity buď individuálně od 8:00 do 16:00 hod., případně ve vybraných časech v rámci tematicky zaměřených exkurzí na vybraná pracoviště fakulty: pokusné a demonstrační skleníky, libosadu, pokusné a demonstrační stáje a umělecké výukové ateliéry katedry zahradní a krajinné architektury.

Besedy s proděkany proběhnou v 9:00, 10:00, 11:00 a 13:00 hod.

V přízemí hlavní budovy fakulty bude otevřena informační místnost, kde budou referentky studijního oddělení připraveny podat potřebné informace a zodpovědět dotazy zájemcům o studium. Zde také bude možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Technická fakulta

Referentky studijního oddělení budou připraveny podávat informace o studiu ve vestibulu fakulty, kde bude zároveň možno získat informační letáky, brožury a informovat se o přípravných kurzech pro přijímací řízení. V 9:00, 11:00 a 13:00 hod. budou prezentovány základní informace o studiu a jednotlivých studijních oborů v posluchárně MI (cca 45 minut), následovat budou exkurze do vybraných laboratoří a učeben. Prezentovat se bude mj. tým studentské formule a robotický tým Katedry zemědělských strojů. Kdykoliv během dne bude možné osobní setkání s pedagogy a studenty fakulty ve vestibulu fakulty.

Fakulta životního prostředí

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Informativní část bude probíhat v učebně ZI MCEV I s cílem podat uchazečům základní informace o FŽP, zejména o studiu na fakultě, o otevíraných studijních oborech v akademickém roce 2017/2018 a podmínkách přijímacího řízení s možností následné diskuze. Prezentace vedené proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost budou probíhat vždy v 9:30, 10:30, 11:30, 13:30 a 14:30 hod. Součástí budou i krátká videa zaměřená na vybrané vědecké projekty.

Prezentační část bude probíhat ve vestibulu budovy MCEV I, zájemci uvidí např.: focení hrobaříků, drony využívané při výzkumu krajiny, inteligentní ptačí budky, které jsou součástí unikátního výzkumu hnízdního chování sýců. Cílem je přiblížit formou praktických ukázek výsledky zajímavých výzkumných projektů na FŽP. Bude zde také připraven „studentský koutek“ s posezením u kávy, kde bude uchazečům o studium přiblíženo studium na fakultě pohledem současných studentů. Pro uchazeče jsou připraveny propagační materiály o fakultě a jednotlivých oborech.

Fakulta lesnická a dřevařská

Členové studentských spolků ve vestibulu fakulty budou podávat informace o studiu a navigovat zájemce do učeben, kde budou formou posterů prezentovány jednotlivé obory. Přítomni budou rovněž pedagogové a studenti, kteří budou zodpovídat konkrétní dotazy uchazečů a návštěvníků fakulty. Zájemci si budou moci vyzkoušet unikátní simulátor harvestoru či prověřit své znalosti z lesa a jeho obyvatel. V rámci DOD se budou prezentovat i zájmové studentské spolky (trubači, Studentský myslivecký spolek, Studentský zájmový spolek FLD ČZU, Popularizační redakce).

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016

Fakulta tropického zemědělství

DOD se budou konat v prostorách pavilonu T, jehož vestibul bude vyzdoben vazbami tropických a subtropických rostlin a mobilními panely s postery o možnostech studia. Ve vestibulu budou uchazečům k dispozici materiály o studiu na FTZ. Zájemci se mohou těšit na projekci filmu o FTZ a o záchraně antilopy Derbyho, na skupinové prohlídky laboratoří a Botanické zahrady FTZ a také na prezentaci studentských aktivit skupinou Be Fair na ČZU, která kromě informací o fair trade bude zdarma nabízet fair trade kávu, čaj, čokoládu a sušené ovoce. Prezentovány budou i studentské aktivity kolem záchrany antilopy Derbyho.

Institut vzdělávání a poradenství

Dny otevřených dveří na institutu budou organizovány v prostorách IVP v Malé Chuchli (V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle). Zájemci získají informační materiály o programech nabízených IVP včetně možnosti individuální konzultace v případě hlubšího zájmu o určitý obor. Projdou si výukové prostory a vyzkouší používání didaktické techniky sloužící k výuce, např. interaktivní tabuli, využití videozáznamu a jeho bezprostřední analýzu z hlediska pedagogických principů apod. Zájemci budou moci v určitých časových intervalech nahlédnout do výuky studentů kombinované formy studia, která po celý den na IVP bude probíhat.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU po druhé uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších. V roce 2016 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v prestižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education.

Přijďte na Den otevřených dveří ČZU 25. listopadu 2016
Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Tmavší barvy v interiéru? Rezidence Waltrovka inspiruje vzorovým bytem

Ve Waltrovce se v lednu 2019 otevírá nový vzorový byt. O jeho podobu se...

Nový vzorový byt navrhla designérka Beata Haškovcová, která nás pozvala do Rezidence Waltrovka na jeho návštěvu. Nejvíc...

Držitelé karet Mastercard platí v Česku pomocí služby Apple Pay

Držitelé karet Mastercard platí v Česku pomocí služby Apple Pay

Uživatelé platebních karet Mastercard a mobilů Apple mohou od 19. února platit pomocí Apple Pay. K dispozici je...

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

První z fotbalových vrcholů jara je tady! Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha. Souboj prvních dvou klubů tabulky nabídne...

Odvety českých klubů v Evropské lize! Vsaďte si a získejte 150 Kč

Odvety českých klubů v Evropské lize! Vsaďte si a získejte 150 Kč

Dnes jsou v Evropské lize na programu odvety českých zástupců. Plzeň jede do Záhřebu ve velmi nadějné pozici, když před...

České kluby v jarní části Evropské ligy! Vsaďte si a získejte 150 Kč

České kluby v jarní části Evropské ligy! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma

Náš fotbal má dva zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy! Týmy Slavie a Plzně se utkají v 1. kole play-off s...

Další z rubriky

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Šance na dobré zaměstnání závisí často na kvalitě získaného vzdělání, které se výrazně liší podle vybrané školy. V...

Čistý festival na sněhu pokračuje i letos. S názvem Třídíme na sněhu

Koše na třídění odpadů máme přesně po ruce, třeba takhle – mezi sjezdovkou a...

Zvykli jste si v minulých sezónách ve svých oblíbených lyžařských areálech třídit odpad? Pokud ano, máme pro vás...

Dobíjení elektroaut snadno a rychle doma i ve firmě

Dobíjení elektroaut snadno a rychle doma i ve firmě

V rámci rozvoje projektu PREmobilita má Pražská energetika unikátní nabídku nástěnných nabíjecích stanic elektromobilů...

Najdete na iDNES.cz