Český červený kříž pomáhá už sto let

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Český červený kříž oslaví v únoru 100 let od svého vzniku, tehdy se ovšem jmenoval Československý červený kříž. Pomáhá nejen při přírodních a jiných katastrofách.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Senior doprava ČČK | foto: ČČK

Oblastí, kterými se Český červený kříž (ČČK) zabývá, je celá řada – výuka první pomoci, propagace dárcovství krve, zdravotní výchova. Jednou z jeho hlavních náplní je sociální činnost, která je postavená jak na dobrovolné práci členů v oblastních spolcích a místních skupinách, tak na práci profesionálů. ČČK provozuje na čtyři desítky zařízení různého typu.

100 let ČČK

  • únor 1919 - v Praze založen Československý červený kříž (ČSČK)
  • 2. světová válka – násilné rozpuštění ČSČK a konfiskace jeho majetku, řada lidí popravena
  • přelom 40. a 50. let – změna činnosti pod tlakem zvnějšku – přechod od zdravotnické a sociální práce k přípravě na činnost civilní obrany
  • 1990 – návrat k tradičnímu zaměření ČSČK
  • 1993 – osamostatnění české a slovenské části ČSČK

Právě do profesionální péče patří například Domy seniorů Českého červeného kříže. Jde o domy s malometrážními byty pro lidi důchodového věku. Jedná se o tzv. bydlení s dohledem – lidé si zachovají svoji svobodu, ale zároveň mají k dispozici nepřetržitou denní i noční službu. Zajištěn je tak lékařský dohled, asistence při osobní hygieně, rehabilitace, zdravotní a pečovatelské služby. Pokud mají obyvatelé zájem, mohou se účastnit různých programů, které pro ně personál připravuje, ať už jde o kulturní vystoupení, zájezd, sportovní aktivity nebo školení o bezpečnosti seniorů.

Dům seniorů Praha

Dům seniorů Praha

Některá zařízení se specializují na péči o klienty s chronickým duševním onemocněním, nejnovější bylo otevřeno koncem předloňského roku v Děčíně. Domov se zvláštním režimem pro osoby trpící Alzheimerovou, Parkinsonovou nemocí a stařeckou demencí nabízí třináct míst.

Dům seniorů Praha

Dům seniorů Praha

Mezi zařízeními ČČK najdeme i Dům péče ČČK – zdravotnické zařízení hospicového typu, které od roku 2004 nabízí dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a paliativní péči a pomáhá těm, kterým by radikální léčba už život neprodloužila.

Dalšími zařízeními sociální povahy jsou například azylové domy, kde nacházejí pomoc ženy v krizi, matky s dětmi, mladí lidé do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo výchovné péče. Přicházejí sem i lidé z výkonu trestu nebo muži starší 18 let, kteří kvůli špatné sociální situaci přišli o bydlení. Kromě ubytování a stravy tady mohou lidé využít i základní sociální a právní poradenství.

Domácí ošetřovatelská péče

Celkem 13 agentur domácí ošetřovatelské péče Alice funguje v různých městech České republiky, například v Praze 9, Mělníku, Českých Budějovicích, Děčíně, Blansku nebo Zlíně. Jedná se o profesionální pečovatelskou službu a zdravotničtí pracovníci provádějí u svých klientů různé zdravotnické výkony. Agentury zaměstnávají 127 pečovatelů, kteří se starají o téměř 7 300 lidí.

Pohled z parku

Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové

Bez dobrovolníků to nejde

Dobrovolné pečovatelky 16 oblastních spolků ČČK poskytují bezplatnou péči téměř 400 starým, nemocným, tělesně postiženým nebo imobilním lidem. Dobrovolníci se také podílejí na akcích pro seniory a tělesně postižené, pomáhají v ošacovacích střediscích i protidrogových centrech a zajišťují provoz linek pomoci.

Dům seniorů Mor. Písek

Domov pro seniory Moravský Písek

Léčebna pro děti

Český červený kříž je od roku 1994 provozovatelem druhé nejstarší¨respirační léčebny v Čechách. Najdete ji v zámku Bukovany na pomezí okresů Příbram a Písek a s přestávkami funguje už do roku 1925. Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové je určena dětem od 1 do 18 let. Pobyt dětí hradí zdravotní pojišťovny, stejně tak pobyt doprovodu u pacientů od 1 do 6 let. Součástí péče je i předškolní výchova a školná výuka. Kapacita léčebny je 90 lůžek a ročně se tady vystřídá asi 400 malých pacientů.

Dechový stacionář Litoměřice

Dechový stacionář Litoměřice

Pro děti je určen i Dechový rehabilitační stacionář v Litoměřicích. Umožňuje denní pobyt zdravotně oslabeným dětem od 2 do 6 let, které nemohou chodit do běžných předškolních zařízení.

Pomoc v pohybu

Projekt s názvem Help trans – pomoc v pohybu se zaměřuje na pomoc zdravotně postiženým a starým lidem, kteří potřebují asistenci kvůli svému postižení a omezení. Dobrovolníci se jim snaží umožnit běžné činnosti. Patří sem provoz dispečinků, osobní asistence, nákupy, návštěvy a další aktivity a dále přepravu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiče s dětmi. Do projektu se zapojilo 13 oblastních spolků.

Senior doprava ČČK

Senior doprava ČČK

Dopravní služba Jihlava

Dopravní zdravotní služba

Český červený kříž také pořádá rekondiční pobyty pro seniory a zdravotně oslabené děti například s epilepsií, mentálním postižením nebo ortopedickými vadami. Malí pacienti si na pobytech upevňují fyzickou zdatnost a zlepší svůj zdravotní stav, zároveň stráví prázdniny v dětském kolektivu. Některé oblastní spolky provozují i kluby seniorů, oblíbené jsou i přednáškové akce či pobyty pro seniory.

Symbol Červeného kříže

V roce 1863 vybrali Švýcar Henri Dunant a jeho kolegové jako symbol organizace červený kříž v bílém poli. Jde o obrácené pořadí barev švýcarské vlajky. Důvodem bylo to, že Švýcarsko podporovalo myšlenku na založení stálé organizace zabývající se pomocí raněným a trpícím.

ččk

Jiný druh pomoci nabízejí dvě protidrogová centra, která kromě poradenských služeb mají i linku pomoci, spolupracují s protidrogovými komisemi úřadů v jednotlivých místech, psychology, psychiatry, policií, školami i rodiči.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Příjem televizního vysílání bez stále rostoucích poplatků? Jde to!

Příjem televizního vysílání bez stále rostoucích poplatků?

Poplatky za příjem televizního vysílání přes satelit zdražují, taková zpráva zastihla diváky už po několikáté za...

Nabízím ti život v hojnosti a naději, která nezklame

"Ježíš ti nabízí život v plnosti a naději do každé situace."

„Přišel jsem ti na Velikonoce přinést něco mnohem více než jen svátky jara. Život, lásku a vztah. Proč? Protože tě...

Zrzavý, Šíma, Procházka - aukční událost sezóny v Mánesu

Hlava – Zrzavý

V pražské výstavní síni Mánes se 28. dubna od 14 hodin uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, kterou pořádá lídr...

Kotlíkové dotace potřetí a naposledy: Až 127 500 korun na nový kotel

Kotlíkové dotace potřetí a naposledy: až 127 500 korun na nový kotel

Vytápíte dům starým uhelným kotlem? Za tři roky začne platit zákaz starých kotlů na tuhá paliva a čeká vás investice do...

Vyražte na Volkswagen Maraton Praha a získejte běžeckou bundu adidas

Vyražte na maraton a získejte běžeckou bundu

Volkswagen Maraton Praha slaví 25 let, dárek ale dostanou běžci, a to v podobě kvalitní adidas bundy. Ta bude všem...

Další z rubriky

Jak se vyznat ve výzkumech o manželství pro všechny? Nevěřte všem

Jak se vyznat ve výzkumech o manželství pro všechny? Nevěřte všem

Řada čísel, která mají reprezentovat postoje veřejnosti k manželství pro všechny, se v poslední době objevuje na...

Hypotéky by mohly být pro mladé do 36 let dostupnější

Hypotéky by mohly být pro mladé do 36 let dostupnější

Po regulacích České národní banky není vůbec jednoduché získat hypotéku. Vlastní bydlení se tak čím dál více vzdaluje i...

Česká příroda je čistší o 1 120 tun odpadů

Česká příroda je čistší o 1 120 tun odpadů!

Tisíce dobrovolníků ulevily české přírodě v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ od stovek tun pohozených odpadů. V...

Najdete na iDNES.cz