Doporučujeme

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů? | foto: CertiCon a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

Aktuálně je jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti umělé inteligence tzv. počítačové vidění. Své uplatnění stále častěji nalézá zejména v kamerových systémech, a to jak v komerční sféře, tak i na veřejných prostorách. Pomáhá nám tato technologie v reálném životě, nebo jde spíše o jakýsi trend?

Kde všude lze tzv. počítačové vidění využít? Jak takový software funguje a k čemu je dobrý? 

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

Umělá inteligence a pokročilá analýza videa jsou odpovědí na současná rizika spojená nejen s terorismem a kriminalitou. Tzv. chytrá kamera dnes nejen zaznamenává obraz a zvuk, ale v reálném čase vyhodnocuje to, co právě vidí. Technologie počítačového vidění je pro své pokročilé funkce využívána při ochraně veřejného prostoru a objektů, v automobilovém průmyslu, v řízení a plánování dopravy, ve zdravotnictví, při třídění elektroodpadu i v kosmonautice. 

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

Využití na veřejných prostranstvích

„Kamery jsou součástí městské infrastruktury již několik dekád. To, co se mění, je způsob, jak se na obrazy z kamer díváme. Počet kamer roste mnohem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, dokáže se učit a zlepšovat. V budoucnu povede právě schopnost učit se ke schopnosti přizpůsobovat se změnám. Počet lidských operátorů může zůstat klidně stejný nebo nižší než dnes, ale jejich výkon výrazně poroste díky umělé inteligenci. To je však jen jedna z mnoha oblastí. Díky sledování dopravy a situací, ke kterým v ní dochází, lze zachránit stovky životů, které si každý rok vyžádá provoz na silnicích. Mimo oblast bezpečnosti a ochrany zdraví pomáhá tato technologie samotné urbanistice v rozvoji měst. Analyzováním a vyhodnocováním chování lidí ve městech můžeme jejich budoucí podobu výrazně zlepšovat. Tato technologie se rozvíjí i pro další oblasti jako komerce, marketing a samozřejmě se připravujeme i na výzvy, které dnes ještě ani neznáme a které vyplynou z budoucích potřeb,“ říká Vladimír Mařík mladší, obchodní ředitel vědecko-technologické společnosti CertiCon

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

Využití pro komerční sféru

Na trhu se vyskytují různé technologie pro oblast počítačového vidění z kamer. V převážné většině se jedná o systémy, které jsou orientované do oblasti bezpečnosti. Velmi často se jedná o produkty společností, které se zabývají výrobou kamer, jež následně doplňují o vlastní VMS (Video Management System) platformu. Tyto systémy nemají k dispozici datovou platformu, která by byla schopna data dále vyhodnocovat a zpracovávat do manažerských sestav. 

CertiConVis, produkt české společnosti CertiCon, nabízí klientům odlišný přístup k vyhodnocování získaných dat. Ačkoliv je kamera se systémem „chytrého“ softwaru schopna analyzovat velké množství dat, stále je potřeba získaná data správně vyhodnocovat a následně vhodně využít pro zlepšení procesů v daných segmentech. Ať už se jedná o statistiky z obchodních center a prodejních řetězců, procesy logistických celků nebo klasický systém zabezpečení perimetru u soukromých objektů, systém umělé inteligence by měl zcela samostatně umět vyhodnotit přesně to, co mu uživatel zadá. A to navíc jak v reálném čase, tak i zpětně na základě záznamu z kamerového systému.

Typický příklad využití systému CertiConVis v komerční sféře lze uvést v oblasti stavebnictví. Zde společnost CertiCon uvádí na trh zcela nový produkt: elektronický stavební deník s integrovanou video-analýzou. U staveb vyžadujících stavební povolení je zákonnou povinností vést si stavební deník, u veřejných zakázek se navíc nově musí jednat o deník vedený v elektronické formě. Stavební činnost vyžaduje maximální kontrolu nad všemi probíhajícími procesy a dodávkami, a ačkoliv na trhu již lze najít moderní platformy tzv. elektronického stavebního deníku, jejich doplnění o video-analytický software nabízí zcela nové možnosti kontroly jednotlivých procesů. Kamera na stavbě dokáže detekovat například příjezdy a odjezdy pracovníků či dodavatelů vč. detekce SPZ, nasazení pracovních pomůcek jako jsou vesty a přilby, či klasické zabezpečení stavební zóny proti nechtěnému vniknutí. Tyto statistiky a případné „alerty“ následně může sledovat odpovědný pracovník v rozhraní elektronického stavebního deníku, kde je může dále zpracovávat, vyhodnocovat a reportovat.

CertiConVis: co nabízí systém umělé inteligence do kamerových systémů?

Nahradí systém počítačového vidění lidské oko?

Kamerový systém, ať už je jakkoliv chytrý, nikdy nedokáže sám určit, co má sledovat, kde, v jakých časech a zejména proč. Lidské oko, potažmo člověk, tedy vždy bude prvotním článkem, který požadované procesy vymyslí a následně vyhodnotí. Jinými slovy – nikdy nebude zcela nahraditelný. Ovšem samotnou práci, kterou byl dosud nucen vykonávat zcela sám, si nyní bude moci výrazně zjednodušit pomocí umělé inteligence, tedy například pomocí systému CertiConVis. Více informací naleznete na www.certiconvis.cz