Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Podnik v krizi: řízení likvidity a jeho dopady do finančních výkazů

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Finanční a hospodářská krize posunula řízení likvidity na špičku priorit statutárních orgánů společností.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Podnik v krizi - řízení likvidity a jeho dopady do finančních výkazů

Z širokého spektra možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace společnosti se v poslední době využívají stále častěji faktoring a zpětný pronájem (sale and lease back).

Oba zmíněné nástroje k řízení likvidity navíc pomáhají vylepšit hodnoty klíčových finančních ukazatelů, a mohou tak přispět ke zvýšení úvěrové bonity společnosti a vylepšení její pozice pro získání dalších zdrojů externího financování na kapitálovém či úvěrovém trhu.

Při řízení likvidity je třeba dávat pozor na „detaily“

Ďábel se však často skrývá v detailech. Nedostatečná příprava a analýza může zapříčinit, že ne všechny zamýšlené cíle jsou nakonec úspěšně dosaženy.

"Obchodní jednání mohou často změnit podobu smlouvy takovým způsobem, že se zamýšlený efekt vytratí. Typickým případem jsou faktoringové smlouvy nebo smlouvy typu "sale and lease back". Vždy záleží na konkrétních podmínkách, ne vždy stejně pojmenované transakce či smlouvy umožní stejné kýžené efekty na finanční výkazy a z nich plynoucí finanční ukazatele společnosti," říká Ivan Brož z daňově-poradenské a auditorské společnosti VORLÍČKOVÁ PARTNERS.

Podnik v krizi - řízení likvidity a jeho dopady do finančních výkazů

Faktoring je jednou z variant

Co přináší řízení likvidity pomocí faktoringu (prodeje pohledávek)?
Za předpokladu, že příjmy z prodeje pohledávek jsou plně použity k úhradě krátkodobých závazků, pak, při hodnotě krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 150 resp. 100 před využitím faktoringu, prodej pohledávek v hodnotě 50 povede k růstu poměru krátkodobých pohledávek ku krátkodobým závazkům ze 150 % před faktoringem na 200 % po něm.

Zlepšují se ukazatele likvidity, snižuje se riziko insolvence společnosti jako důsledku neschopnosti splatit své krátkodobé závazky v okamžiku jejich splatnosti. Při neměnné hodnotě vlastního kapitálu faktoring sníží též hodnotu zadlužení společnosti a, v závislosti na konkrétním případu, může vést k nárůstu rentability vlastního kapitálu.

Faktoring nebo úvěr? Z hlediska finančních výkazů nikoliv nepodstatný rozdíl

Až potud je vše zřejmé. Je však zapotřebí dodat, že z účetního pohledu mohou být všechny zmíněné efekty realizovány pouze za podmínky, že se jedná o skutečný prodej. Pouze pak je společnosti umožněno prodané pohledávky nadále nevykazovat v rozvaze.

Vždy je proto potřeba zvážit všechny okolnosti a ustanovení relevantních smluv a vyhodnotit skutečnou ekonomickou podstatu transakce. Hodnocení rizik plynoucích z prodeje pohledávek a adekvátní diskont jsou často předmětem diskuse mezi kupujícím a prodávajícím, v důsledku čehož pak faktoringové smlouvy nabývají různých podob a nemusí v konečném důsledku naplnit podmínky skutečného prodeje pohledávek.

Často by proto ve finančních výkazech společnosti měly být zachyceny jako pohledávkami zajištěný přijatý úvěr bez odúčtování pohledávek z rozvahy. Minimálně z hlediska výše zmíněných vybraných finančních ukazatelů tak dochází ke zcela opačnému efektu, než jaký byl na začátku zamýšlen.

Není "sale and lease back" jako "sale and lease back"

Transakce typu "sale and lease back" jsou také oblíbenou možností řízení cash flow, a to zejména u vybraných dlouhodobých aktiv (budovy, vozidla, stroje apod.). Společnost jejich prostřednictvím získává jednorázově další prostředky, které může použít pro svou činnost či pro další investice, a obvykle také další výhody převážně provozního charakteru, přičemž předmět transakce je jí i nadále k dispozici.

Na druhou stranu, transakce nese též vícenáklady jako např. daň z převodu nemovitosti (mj. od roku 2013 bude zvýšena na 4 % oproti aktuálním 3 %), je-li předmětem transakce nemovitost, zdanění případného zisku z prodeje aktiva, náklady na ocenění znalcem v zákonem stanovených případech, poplatek za uzavření smlouvy, následnou finanční službu a další. Efektů na ukazatele zde může být také mnoho - v jednom kroku se zlepší důležité ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability.

Podnik v krizi - řízení likvidity a jeho dopady do finančních výkazů

Pokud však má „lease back“ charakter finančního leasingu, pak je i v tomto případě minimálně k zamyšlení, zda ekonomická podstata transakce od samého počátku nesměřovala primárně k zajištění financování prodávajícího („nájemce“) a zda by takto, tzn. jako přijatý zajištěný úvěr, neměla být také správně vykázána ve finančních výkazech společnosti.

Vždy by měly být zvažovány okolnosti jako existence povinnosti odkupu předmětu leasingu po nějaké době, dohody o kompenzacích, pokud předmět leasingu nebude po době nájmu prodán za očekávanou hodnotu, případně další specifika poukazující na záměr ponechat veškerá podstatná rizika na prodávajícím (a následně nájemci).

V některých případech také může být výše platby z nájemní smlouvy po celou dobu (nebo její část) trvání nájmu z rozličných důvodů (úmyslné nadhodnocení či podhodnocení) ovlivněna kupní cenou stanovenou v prodejní transakci. Pokud je transakce uskutečněna mezi spojenými osobami, je třeba též zkoumat daňové souvislosti zejména s ohledem na transferové ceny.

"Často je v rámci transakce sale and lease back uzavřeno několik smluv. Ty je pak třeba hodnotit komplexně a posoudit, zda ekonomická podstata transakce jako celku skutečně umožňuje odúčtování aktiva z rozvahy. Při posouzení je třeba brát ohled také na účetní rámec, ve kterém podnik primárně prezentuje své finanční výkazy. Nelze než doporučit, aby se dopady transakcí do finančních výkazů společnosti, které jsou prvním a základním dokumentem komunikace s investory a věřiteli, řešily již před uzavřením smlouvy," dodává Ivan Brož.

Složitost diskuse na téma leasingových smluv a jejich vykazování dokládá i již několikaletá polemika nad novým mezinárodním standardem účetního výkaznictví upravujícím vykazování leasingu, jehož vydání je opakovaně odkládáno. Trend, který návrh tohoto standardu udává, nicméně směřuje ke smazání rozdílů mezi způsobem vykazování finančního a operativního leasingu a k vykazování aktiva nájemcem v rozvaze v obou těchto případech.

Společnost VORLÍČKOVÁ PARTNERS  je největší čistě národní společnost, která poskytuje daňově-poradenské a auditorské služby jak tuzemským tak zahraničním podnikům i fyzickým osobám. Společnost je držitelem několika ocenění, a patří tak mezi nejvýznamnější kanceláře ve svém oboru.

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Sledujte derby Sparta - Slavia živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Sledujte derby Sparta - Slavia živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Nejvyhecovanější zápas jara je tady! Souboj o krále Prahy se odehraje v sobotu od 17:30 na Letné a vy můžete přímý...

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Příběh společnosti Český chřest je příběhem o udržení prastaré zelinářské tradice v Česku. Úplní nováčci v oboru...

Prodáváte auto nebo máte doma nepojízdný vrak? Když si nedáte pozor, může vás to vyjít draho

Prodáváte auto nebo máte doma nepojízdný vrak? Když si nedáte pozor, může vás...

Od nového roku zaplatíte příspěvek do garančního fondu, pokud máte auto zapsané v registru vozidel a nemáte ho...

Pět rad, jak vypadat mladší. Vyhněte se chemii a vyhlaste válku stresu

Nebrání vám v úspěchu jen vaše vlastní hlava? Zeptejte se koučů!

Jak vypadat mladší? To je otázka, ke které dříve nebo později dojde každá žena. Je to jednodušší, než si myslíte. Stačí...

Skupina T.E zahájila výstavbu projektu Bleriot v pražských Kbelích

Skupina T.E zahájila výstavbu projektu Bleriot v pražských Kbelích

V projektu Bleriot v pražských Kbelích skupina T.E postaví do první poloviny roku 2020 více než 150 nových bytů....

Další z rubriky

Remek očekával, že bude mít české následovníky

Remek očekával, že bude mít české následovníky

První československý kosmonaut Vladimír Remek, od jehož startu uplynulo 2. března přesně 40 let, předpokládal, že dříve...

MAGIC NIGHT finanční skupiny Phoenix Investor měl dobročinný přesah

MAGIC NIGHT finanční skupiny Phoenix Investor měl dobročinný přesah

Letošní plesová sezona byla bohatá a přinesla každému z nás alespoň jeden nový zážitek. Společnost Phoenix Investor se...

Smixin, revoluce v mytí rukou

Smixin, revoluce v mytí rukou

Jedná se o inteligentního pomocníka, který je navíc šetrný k životnímu prostředí. Nemusíte na nic sáhnout, Smixin sám...

Najdete na iDNES.cz