Pátek 24. března 2023, svátek má Gabriel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 24. března 2023 Gabriel

SOU Domažlice posílá do světa připravené mechaniky, kuchaře, kadeřníky

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Kromě propracovaného systému vzdělávání, na sebe navazujících vzdělávacích oborů a perfektního pedagogického vedení škola spolupracuje s několika firmami, které žákům poskytují už během učení odborný výcvik. A jak samo vedení školy říká, jsou školou pro život, školou s více než 140letou tradicí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V celostátní robotické soutěži „ROBO2022“ konané v Plzni se naši žáci Jan Makrlík a Erik Mastný umístili v kategorii „Nejlepší jízda“ na 3.místě z celkového počtu 22 soutěžících a v kategorii "Celkový vítěz soutěže" na 5. místě. | foto: Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640

V nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 je nabídka vzdělávacích oborů na SOU Domažlice a přidruženém pracovišti ve Stodě opět velice pestrá. Do tříletých učebních oborů přijímají žáky bez přijímacích testů, do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou konají žáci centrální přijímací testy z českého jazyka a literatury a matematiky. „Přijímáme na základě studijních výsledků z obou pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy základní školy, dále pak vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti,“ říká ředitelka školy Zdeňka Buršíková a doplňuje, že u maturitních oborů se přiklání k váze výsledků z testů 60 % a váze pořadí žáků pak dle prospěchu ze ZŠ 40 %. „Věřím, že si zájemci z naší pestré nabídky vzdělávacích oborů vyberou,“ je přesvědčená ředitelka. Přihlášky ke studiu na školu můžete posílat až do 1. 3. 2023.

Škola dává velký důraz na prostupnost a návaznost svých tříletých a čtyřletých oborů a na spolupráci s firmami, kde se žáci učí v přirozeném pracovním prostředí. Jsou pak mnohem lépe připraveni na skutečné zaměstnání, když školu opouštějí. „Dbáme na intenzivní a aktivní spolupráci s firmami. Jsme Certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill,“ vysvětluje paní Buršíková. Žáci si mohou vyzkoušet odborný výcvik přímo ve firmách, který je smluvně zajištěn ve strojírenských firmách, firmách s elektro zaměřením, gastronomických zařízeních, kosmetických a kadeřnických provozovnách. Praxe ve firmách je často i dobře ohodnocena a pilní žáci tak získávají celou řadu výhod - finanční odměny, stipendia, někteří dokonce dostávají rovnou i nabídky pracovních smluv. Při spolupráci s firmami ale dochází i k rozvoji talentu u žáků, motivuje je to k týmové práci, ke schopnosti přijmout osobní zodpovědnost a pomáhá jim to tak připravit se na budoucí povolání a konkurenční prostředí pracovního trhu.

Martin Suchý na 2. místě v soutěži Skills Czech Republic - Vicemistr České republiky v CNC frézování pro rok 2022

Návaznost oborů a praxe ve firmách

23-45-L/01 Mechanik seřizovač je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, ve kterém se žáci učí programovat CNC obráběcí stroje v řídicích systémech Heidenhein, Sinumeric a Fanuc. Odborný výcvik probíhá ve školních strojírenských dílnách a ve firmách nejen v domažlickém regionu. Odborná praxe je realizována také v příhraničních německých firmách. Spolupracují s firmou Siemens, škola je dokonce Certifikovaný partner pro CNC školení, tím získávají její učitelé a žáci přístup k nejnovějším technologiím CNC obráběcích strojů. V rámci tohoto oboru, ve kterém spolupracují s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, nabízí zaměření 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením na technologii zpracování plastů. Firma zajistí sponzorování žáků až do výše 140 000 Kč za 4 roky studia, které žáku zůstávají po úspěšném složení maturity. Součástí podpory ze strany firmy jsou i další bonusy, například za prospěch, docházku, za úspěšné umístění na soutěžích odborných dovedností, na dojíždění nebo na kulturní akce. Tou nejdůležitější výhodou je ale zaměstnání ve firmě po absolvování studia. Tomuto čtyřletému oboru vzdělání odpovídá tříletý obor zakončený výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů.

Loňský vítěz Jiří Hruška druhý zleva (absolvent SOU Domažlice) Mistr České republiky v CNC frézování pro rok 2021

Dalším oborovým propojením je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik v zaměření L0+H26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (to je tříletý obor). Tato kombinace znamená vlastně to, že žák, který bude přijímán do čtyřletého oboru, musí úspěšně vykonat jednotné přijímací testy a v průběhu studia, po 3. ročníku, má možnost získat výuční list oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje a na konci 4. ročníku složit maturitní zkoušku. Za čtyři roky studia tak získá výuční list i maturitní vysvědčení. Rovněž získají žáci v průběhu studia Osvědčení o absolvování zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice od Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu a dále certifikáty od firem vyrábějící bezpečnostní systémy. Tomuto čtyřletému oboru odpovídá tříletý obor zakončený výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na automatizaci, robotizaci, zabezpečovací techniku. Oba tyto obory vyučují ve Stodě, kde se připravuje rekonstrukce odborných učeben za pět milionů korun. Partnery ve vzdělání jsou Jablotron Alarms a. s. a Elektrotechnický cech Plzeňského regionu. Žáci jsou sponzorováni firmami MD Elektronik Chotěšov, Gerresheimer Horšovský Týn, Murr elektronik Stod aj.

Martin Suchý reprezentuje v soutěži společnost TGS nástroje – stroje – technologické služby. Je absolventem SOU Domažlice a nyní studuje Fakultu strojní ZČU v Plzni se zaměřením na obor Programování NC strojů. (Zdroj: archiv Skills Czech Republic)

Dalším čtyřletým oborem zakončeným maturitní zkouškou je 65-41-L/01 Gastronomie v zaměření L0+H 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Tato kombinace znamená, že aby byl žák přijat do čtyřletého oboru, musí úspěšně vykonat jednotné přijímací testy a v průběhu studia po absolvování 3. ročníku má možnost získat výuční list v oboru kuchař – číšník, ve 4. ročníku pak složit maturitní zkoušku. Za čtyři roky studia získá tedy výuční list i maturitní vysvědčení. V průběhu studia žáci rovněž získávají osvědčení nebo certifikáty z absolvování barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, baristického kurzu a dalších dle výběru na zvýšení své odbornosti. Od třetího ročníku také jezdí na odborné praxe do restauračních zařízení v Čechách a sousedním Německu, což se osvědčilo i na procvičení odborné němčiny. Tomuto čtyřletému oboru vzdělání odpovídá tříletý obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Oba tyto obory vzdělání se vyučují v Domažlicích.

Žáci oborů prodavač Adéla Endová a kuchař – číšník Jaroslav Lagron prodávají své výrobky na vánočních trzích na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje

Žáci oborů gastronomie a kuchař – číšník připravili raut a obsluhovali 100 účastníků slavnostního vyhodnocení soutěže O nejkrásnější nádraží ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, 69-41-L/01 Kosmetické služby, nabízí žákyním rozšířit si odborné znalosti, dovednosti a pracovní návyky o odborné kurzy. Mají možnost proniknout například do tajů japonské manikúry p-shine, permanentního prodlužování řas, gelové modeláže nehtů, masáže horkými lávovými kameny, mikromasáže očního okolí, společenského líčení, tetováže a detoxikační čokoládové nebo medové masáže. Odborný výcvik je realizován ve školním učebním kosmetickém salonu v budově školy v Domažlicích, kam dochází klientela z řad široké veřejnosti. Tomuto čtyřletému oboru je blízký tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem, 69-51-H/01 Kadeřník, který vyučují jak v Domažlicích, tak i ve Stodě. V obou případech v nádherně rekonstruovaných kadeřnických salonech přístupných široké veřejnosti.

Z dalších oborů nabízejí žákům vzdělání ve tříletých oborech zakončených výučním listem, 23-51-H/01 Strojní mechanik, jehož součástí je svářečský kurz, a 23-51-H/01 Strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém je realizováno kooperační vzdělávání ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, kdy část odborného výcviku probíhá přímo v jejich firemním výukovém středisku. Žáci zde získají certifikát na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a jsou firmou sponzorováni až do výše 90 000 Kč po dobu studia. Dále pak získávají další bonusy za prospěch, docházku, za umístění v soutěžích odborných dovedností. Tím nejcennějším benefitem je však zaměstnání ve firmě po absolvování studia. V rámci studia navíc získávají zdarma svářečský kurz. U oboru 23-52-H/01 Strojní mechanik nabízíme ještě zaměření nástrojař, který je rovněž sponzorován firmou Gerresheiemer Horšovský Týn.

Odborný výcvik žáků tříletého oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář je realizován ve velmi dobře vybavené truhlářské dílně, do které škola pořídila CNC stroj. Žáci se také učí pracovat na počítači s různými grafickými programy a nářezovým programem. Pracují také na zakázkové výrobě, kterou si u nich objednává široká veřejnost. Vyrábí tak kuchyňské linky, šatní skříně, dětské pokojíčky, postele, stoličky, lavičky, různé dřevěné doplňky a další sortiment, vždy dle přání zákazníků.

Tříletý obor 66-51-H/01 Prodavač, který je zakončený výučním listem, vyučují ve spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice, v síti prodejen COOP, kam žáci od druhého ročníku docházejí na odborný výcvik. Ve škole také vedou prodejní stánek v kooperaci s dalším oborem kuchař – číšník.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.soudom.cz a www.soudom-stod.cz

logo
  • Nejčtenější

Na počtu nezáleží aneb kouzlo snadno kombinovatelného šatníku

Komerční sdělení Šatník vám praská ve švech, ale vy stejně nemáte co na sebe? U jednoho kousku vám vadí barva, u druhého materiál a u...

Když jeden den nestačí: Rožnov pod Radhoštěm

Komerční sdělení Už nemusíte hledat. V srdci Valašska a podhůří Beskyd jsme pro Váš volný čas našli pohodové místo k odpočinku doplněné...

Česká vynalézavost zkrotí váš trávník

Komerční sdělení Jednoduché ohraničení záhonů, stromků, chodníčků i skalek.

Máte úspory, které vám nevydělávají? Zhodnoťte je s VÚB bankou

Komerční sdělení Spoření je nejen důležité, ale také výhodné. Zvláště když máte ideální příležitost lépe zhodnotit své úspory nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Mince pro Spojené arabské emiráty se razí v České mincovně v Jablonci

Komerční sdělení Česká mincovna měla tu čest a přivítala vzácného hosta z Dubaje. Ahmed Sultan bin Sulayem, výkonný prezident a CEO...

Finsko není mistr světa ve vzdělání. Naopak. Mýtus, který trval 20 let, padá

Premium Ještě nedávno se do Finska jezdilo jako na safari, aby jiné země okoukaly tajemství tamního školství, nejlepšího na...

Revma vzniká v plicích. Nyní došlo ke zlomu v léčbě, říká profesor Vencovský

Premium Bolest, ztuhlost, otoky a deformace kloubů, především na rukou. Tak si většina lidí představuje revmatoidní artritidu,...

V Česku neměl šanci, v cizině metastázy zmizely. Léčbu hradí pojišťovna

Premium Na rakovinu prostaty umírá v Česku asi 1 500 mužů ročně. Když vyčerpají všechny metody léčby, nezbývá jim než čekat na...

Západní okruh se otevírá. Nejprve pěším a cyklistům, poté motoristům

Komerční sdělení V noci z neděle na pondělí 20. února se motoristům otevře II. etapa Západního okruhu, která „propojí“ ulice Křimická a...

RADOVÁNEK připravil na léto 90 dětských táborů a odborných soustředění

Komerční sdělení Letní tábory, pobytové akce, rekreace, odborná soustředění a aktivity v letních měsících o letošních školních...

SOU Domažlice posílá do světa připravené mechaniky, kuchaře, kadeřníky

Komerční sdělení Kromě propracovaného systému vzdělávání, na sebe navazujících vzdělávacích oborů a perfektního pedagogického vedení...

Vypněte hlavu a nechte o sebe pečovat díky thajským masážím

Komerční sdělení Thajské masáže ve Smrkové ulici v Plzni na Doubravce mají již téměř dvacetiletou tradici. Byly vlastně úplně první...

Hrozí ekonomický kolaps? Analytici varují před Minského momentem

Selhání bankovních institucí, otřesy na finančních trzích a pokračující nejistota zvyšuje podle mnohých odborníků...

Ukrajinská pobřežní obrana zničila plány na vylodění u Oděsy

Flotila ukrajinského námořnictva dostala na začátku ruské invaze na frak, ale její „suchozemská“ pobřežní obrana...

Meteoroložka Honsová: Letos bude extrémní počasí, zapíše se do historie

Premium Meteoroložka Dagmar Honsová je přesvědčená, že letošní rok určitě přinese mnoho zajímavých a zřejmě i extrémních...

Německé platy v nedohlednu. Známe sedm důvodů, proč Češi berou míň

Ekonomové už desítky let propočítávají, kdy české mzdy doženou ty německé. Rozdíly mezi oběma státy přetrvávají a...

Být nahý před diváky není žádná kratochvíle, ale ani hrůza, říká Zounar

Herec Martin Zounar (55), který v Ordinaci hraje doktora Bobo Švarce, se opět svlékne. Poprvé se před kamerami objevil...