iDNES.cz

Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti podlaží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého patra není žádný med, a to zejména pro starší obyvatele nebo rodiny s malými dětmi.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy | foto: MSV výtahy a.s.

„Výtah není módní doplněk domu, ale výrazně zjednodušuje život jeho obyvatelům. I lidé v prvním patře potřebují čas od času něco odstěhovat, jezdí na chaty a vozí hodně věcí. Naše zkušenost je jasná, výtah opravdu využije každý,“ říká ředitel společnosti MSV Výtahy a.s. Hradec Králové Pavel Větvička.

V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou výtahy i přes to, že by je lidé ocenili. Proč tomu tak je?

Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpodlažních domech nás přiměly zamyslet se nad otázkou, co vlastně brání vybudování výtahů v těchto nemovitostech. Dospěli jsme k závěru, že pokud to dovoluje dispoziční řešení domu, tak nejsou žádné další překážky, které by bránily stavbě plnohodnotného výtahu se strojovnou umístěnou pod ramenem schodiště. V březnu 2016 naše firma k velké spokojenosti zdejších obyvatel postavila tyto první tři výtahy TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlažního domu v Rychnově nad Kněžnou. Do dnešního dne jsme vybudovali již více než 200 čtyřpodlažních výtahů.

Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy

Jak probíhá celá stavba?

Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného pracovníka z naší firmy, který zákazníkovi představí možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová proluka ve schodišti a už je možné výtah instalovat. Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, dokážeme je domům „ušít na míru“. Projekt vytváří nezávislý projektant na základě našich podkladů a my potom žádáme o stavební povolení. Máme zkušenost s tím, že i lidé v prvních patrech výtahy vítají – zvlášť pokud mají malé děti nebo problémy s pohybem.

Kde například mohou zájemci vidět vaši práci?

Zabýváme se jak stavbou nových výtahů, tak rekonstrukcemi stávajících. Naše výtahy mohou lidé vidět nejen po celých východních Čechách, ale také ve středních Čechách a v Praze. Díky naší vlastní zámečnické dílně a tomu, že celý výtah vzniká u nás, jsme schopní vyhovět i netypickým přáním našich zákazníků a najít pro ně nejvhodnější řešení. Zájemcům o naše výtahy můžeme vždy ukázat naši práci a vysvětlit jim, jak celý proces probíhá.

Kontakt: Martin Čáp
– vedoucí obchodního oddělení – 604 645 562
msv-vytahy@msv-vytahy.cz

Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy
zpět na článek