Pardubice se staly hlavním městem české dopravy

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Desítky odborníků, starostů obcí a měst, politiků a zájemců o dopravní problematiku se setkaly v Pardubicích na Dopravní konferenci Pardubice 2017 a Silničním veletrhu.

Pardubice se staly hlavním městem české dopravy | foto: Dopravní konference Pardubice 2017 a Silniční veletrh

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech byly hlavním tématem šestého ročníku Dopravní konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. září v kongresovém sále Atrium Paláce v Pardubicích.

Setkání odborníků

Konference se však netýkala jen silniční sítě, ale i železniční, letecké a vodní dopravy.

„Dopravní konference podrobně probrala veškerá témata, která jsou pro Pardubický kraj stěžejní. Záměrem setkání je určitá deklarace posunu jednotlivých problematik směrem k jejich vyřešení. Musím konstatovat, že z tohoto pohledu byla velmi úspěšná,“ zhodnotil ředitel organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Jako první vystoupil na konferenci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se ve svém projevu vyhnul frázím a nešetřil kritikou na nízký a obstrukční přístup státu při vyrovnávání, nebo zmírňování značného podfinancování silniční infrastruktury silnic II. a III. třídy v krajích.

„V úvodu této konference vždy zmiňuji aktuální problémy, se kterými se v kraji v oblasti dopravy setkáváme. Přemýšlím však, zda by nebylo lepší si pustit ze záznamu to, co jsem říkal vloni,“ zamyslel se nejprve hejtman, podle kterého problémů v regionu neubývá, ale naopak přibývá.

„Je zde v sále mnoho starostů měst a obcí, kteří požadují jedno – více se věnovat silnicím nižších tříd. Kraje sice dostaly přidány nějaké drobné z rozpočtového určení daní, ale ze zhruba čtyř miliard korun za to mají navýšit mzdy, opravit silnice druhých a třetích tříd nebo řešit problémy v oblasti zdravotnictví. Z těch čtyř miliard korun připadá na Pardubický kraj řádově okolo 200 milionů korun. To je cena jednoho mostu přes řeku Labe, například toho ve Valech u Přelouče, který se plánuje. Jak za takové peníze chcete opravit 3 130 kilometrů silnic? Já to nevím,“ nešetřil kritikou vlády hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Mezi hosty konference patřila i delegace ze Slovenska, která se setkání účastní pravidelně.

„Velmi rádi jezdíme do Pardubic sbírat zkušenosti. Oblast dopravy je u nás z hlediska toto, o čem mluvil hejtman Netolický obdobná jako v Pardubickém kraji. Problémy máme na devadesát procent stejné,“ uvedl poslanec a předseda dopravního výboru Prešovského samosprávného kraje Peter Sokol, který delegaci vedl.

Pardubice se staly hlavním městem české dopravy

Šéf krajských silničářů Miroslav Němec prezentoval řadu projektů včetně pardubického dopravního uzlu, nebo napojení veřejného logistického centra Česká Třebová – Semanín. Řidiče nejen v Pardubickém kraji samozřejmě velmi zajímá situace okolo přivadečů silnic druhé a třetí třídy k dálnici D35, kterou Miroslav Němec rovněž zmínil.

„Postup přípravných prací je velmi intenzivní. Jedná se o šest velkých staveb, z nichž nejdále jsou dvě z nich, a to obchvaty Dašic a Rokytna s připojením na D35. Pozemky v jejich trase jsou vykoupeny z 80 procent a pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení. Pokud se vše podaří ještě v letošním roce, by se mohlo zahájit výběrové řízení. Další důležitou stavbou je silnice z Litomyšle do České Třebové, která je téměř zprojektována a bude se rovněž soutěžit zhotovitel. Na silnici II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí se teprve zahájí projekční práce, protože stavba byla do plánů zařazena dodatečně, takže začíná prakticky od nuly. Další v řadě je silnice mezi Černou za Bory a Dašicemi, která vlastně navazuje na obchvat Dašic. To je silnice, která umožní plnohodnotné napojení na D35 z prostoru průmyslové zóny Černá za Bory a Starzone. Největší stavbou je přivaděč, který vychází od Vysokého Mýta mimoúrovňovým křížením směrem na Choceň včetně obchvatu Chocně. Poté po trase silnice II/312 prakticky až do Žamberka,“ vysvětlil Miroslav Němec.

A kdy se řidiči poprvé projedou k D35 po nových cestách?

„Naše ambice je taková, že pokud by došlo ke spuštění provozu na vystavěných etapách D35, postavíme přivaděče právě v době, kdy bude spuštěn provoz na „pětatřicítce“. V optimistické variantě to mohou být i tři roky. Chceme, aby nenastal jakýkoli dopravní problém. Nechceme opakovat situaci spuštění provozu na D11, kdy nastaly dopravní problémy v obcích v jejich blízkosti. Přiblížil Miroslav Němec a připomněl, že do konce letošního roku zbývá SÚS dokončit zhruba 40 až 50 stavebních akcí.

Širokou problematiku regionální dopravy představila řada dalších odborníků. Mezi nimi také představitel Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Jsem hrdý na to, že mohu říci, že naše fakulta vychovává tisíce absolventů a mnoho z nich sedí v tomto sále,“ připomněl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Význam konference dokládá i záměr upozornit na špatnou situaci týkající se silnic českou vládu.

„Na konferenci byly řečeny některé věci, které kompetenčně přesahují její rámec. Proto jsme přistoupili k tomu, že z ní vyvodíme určité určité závěry, které předložíme vládě, parlamentu, senátu a řadě dalších organizací. Je důležité upozornit na to, co se v důležité oblasti dopravní problematiky děje. Konkrétně se to týká hlubokého podfinancování silniční infrastruktury silnic druhé a třetí třídy. Pokud se týká silničního majetku, my naprosto přesně víme, že v oblasti jeho reálné hodnoty podfinancovanost přesahuje patnáct miliard korun. Chceme na tento stav upozornit,“ řekl Miroslav Němec.

Pardubice se staly hlavním městem české dopravy

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš prezentoval dosažený stupeň a přípravu oprav, rekonstrukcí, modernizací a výstavby silniční infrastruktury silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Mimo vystoupení ocenil vysokou účast na obou akcích. Konference se zúčastnilo přes 250 návštěvníků včetně republikových špiček v jednotlivých dopravních oborech. Silničního veletrhu se zúčastnilo přes 600 osob.

Osobně jsem navštívil převážnou část vystavovatelů na veletrhu, řekl Kortyš.

Nejmodernější stroje i veteráni

O den později, v pátek 8. září, se v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích uskutečnil již 16. ročník Silničního veletrhu. Za krásného počasí a v příjemné atmosféře se tam představilo na 60 vystavovatelů z oblasti silničního hospodářství, výrobců a prodejců silniční techniky či stavebních materiálů a jejich dodavatelů.

Krajští silničáři na veletrhu představili například nový kropicí vůz, své modely automobilky Tatra a AVIA, která letos začala vyrábět v Přelouči. V Doubravicích však byly k vidění i historické skvosty v podobě expozice traktorů, hasičského autokaru Škoda 125 a stříkačky Sboru dobrovolných hasičů z Jenišovic. Obdiv sklidilo i vystoupení motocyklového kaskadéra Pavla Vika. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice na veletrhu představila komplexní diagnostické experimentální zařízení pro zjišťování anomálií a poruch povrchu v silničním tělese.

„Deklarujeme tak, že chceme nadále spolupracovat s praxí a máme co nabídnout,“ podotkl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Kromě dopravních odborníků a obdivovatelů silniční techniky si na Silniční veletrh našli cestu i lidé z okolí areálu.

„Pracujeme v sousedství a přišli jsme se podívat, co je tady zajímavého. Právě jsme sledovali kaskadérský um Pavla Vika a nyní si prohlédneme celý areál. Letos jsem tu byl poprvé a rád přijdu i na příští ročník,“ říkal devětadvacetiletý projektant Martin Mojžíš z Pardubic.

Na Dopravní konferenci a Silničním veletrhu se podílela řada organizací: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ministerstvo dopravy, město Pardubice, Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železniční a dopravní cesty, Ředitelství vodních cest České republiky, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

V Praze může vzniknout unikátní projekt od Evy Jiřičné. Podívejte se

V Praze může vzniknout unikátní projekt od Evy Jiřičné. Podívejte se

Eva Jiřičná zvítězila ve velké mezinárodní architektonické soutěži na komplex budov po dosluhující telekomunikační věži...

O čtvrt milionu náklaďáků méně – díky betonárnám v centru Prahy

Lodní doprava

Denně do Prahy po silnicích proudí plno stavebního materiálu. Těžké náklaďáky zhoršují již tak přeplněnou pražskou...

Bydlení ve Vochově - venkovský klid a Plzeň na dosah

Bydlení ve Vochově   - venkovský klid a Plzeň na dosah

Plzeň jako čtvrté největší město republiky přináší spoustu pracovních příležitostí a patří k sídlům, která nabízejí...

Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou se poběží výjimečně v neděli

Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou se poběží výjimečně v neděli

Kvalifikační seriál na 129. Velkou pardubickou steeplechase pokračuje druhým dílem. „Červená“ kvalifikace je na pořadu...

Technics OTTAVA™ S SC-C50: špičkový bezdrátový audiosystém

Technics OTTAVA™ S SC-C50: špičkový bezdrátový audiosystém

Hledáte elegantní řešení, jak kvalitně ozvučit obývací pokoj nebo jakoukoli jinou místnost vaší domácnosti? Bezdrátový...

Další z rubriky

Letošní zima byla pro silničáře náročná. Silnice trpěly

Letošní zima byla pro silničáře náročná. Silnice trpěly

Silničáři mají za sebou jednu z nejnáročnějších zim za poslední dobu. Hlavně sněhové srážky v lednu si vyžádaly mnohem...

Na armatury CRX se můžete spolehnout

Na armatury CRX se můžete spolehnout

Společnost COREX Pardubice, která se už více než 26 let specializuje na dodávky průmyslových armatur a potrubních dílů,...

Kovové zárubně nejsou přežitek

Kovové zárubně nejsou přežitek

Zájem o kovové zárubně může potvrdit jejich tradiční výrobce firma MONTKOV, a to na základě rostoucí poptávky v...

Najdete na iDNES.cz