Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
V kongresovém sále Atrium Palác v Pardubicích se minulý týden uskutečnil již 7. ročník Dopravní konference a o den později v Doubravicích i 17. ročník Silničního veletrhu. O silniční, železniční, lodní i letecké dopravě diskutovaly desítky odborníků i zástupců měst a obcí, krajů či ministerstev.

Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti | foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Hlavními tématy byly rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech.

Došlo tak na informace a diskuze o budoucnosti silniční sítě, včetně D35 a navazujících úseků, Dopravním Uzlu Pardubice, železniční infrastruktury, pardubického letiště či projektu splavnění Labe až do Pardubic. Vyvrcholením setkání byl Silniční veletrh, kterého se zúčastnil rekordní počet vystavovatelů.

Dopravní konference měla tradičně velmi vysokou úroveň z pohledu účasti přednášejících. Pokud se týká poslání konference, myslím si, že bylo vysoce naplněno. V zásadě jde totiž o to, aby jednotlivé důležité infrastrukturní sektory byly projednány a zhodnoceny z hlediska postupu jejich vývoje a plnění jednotlivých úkolů. Výsledkem by mělo být vyřešení problémů, které s dopravní infrastrukturou v našem regionu souvisejí,“ vysvětlil Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která byla spolupořadatelem obou akcí, a přiblížil vystoupení jednotlivých účastníků konference.

Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti

„Generální ředitel Správy železniční a dopravní cesty Jiří Svoboda velmi podrobně informoval o infrastrukturních železničních stavbách v Pardubickém kraji. Totéž platí o prvním náměstkovi ministra dopravy Tomáši Čočkovi, který nejenže deklaroval změny legislativního charakteru ve prospěch zefektivnění a urychlení procesu přípravy staveb, ale zároveň podal i zprávu z hlediska výstavby silniční infrastruktury silnic první třídy v Pardubickém kraji a sousedních regionech. Od ředitelství vodních cest byla podána informace o splavnění Labe. Spolu s náměstkem pardubického hejtmana Michalem Kortyšem jsme měli referát o palčivých problémech silničního hospodářství. Podrobně byla probrána i problematika rozvojových témat, mezi která patří Dopravní Uzel Pardubice, což je projekt přesahující částku 20 miliard korun, stupně připravenosti přivaděčů D35, kde se jedná o osm navazujících silničních úseků, které budou řešit napojení jednotlivých regionů kraje na tuto důležitou dopravní tepnu. V neposlední řadě získali účastníci konference informace od ředitelky pardubického letiště Hany Šmejkalové, které se týkaly aktuálního stavu letiště, letů, které se realizují, zkušeností s provozem nového terminálu Jana Kašpara, ale třeba i výhledu do budoucnosti letiště,“ vyjmenoval Miroslav Němec.

Obchvaty Pardubic i lávka na Duklu

Na konferenci vystoupil i primátor Pardubic Martin Charvát, který přiblížil projekty, které v krajském městě probíhají a zejména ty, které se chystají.

„Máme příslib, že by se v roce 2020 mohla zahájit klíčová stavba, tedy výstavba severovýchodního obchvatu Pardubic. Před několika lety jsme s kolegy z Ředitelství silnic a dálnic dohodli, že se znovu podíváme i na jihovýchodní obchvat, na čemž se zapracovalo a vypadá to, že by letos obchvat mohl mít s novou dokumentací dokonce územní rozhodnutí a mohlo by se postoupit v další přípravě tak, aby se v roce 2022 zahájila výstavba této klíčové stavby. Klíčovým projektem v posledních letech bylo zahájení přestavby v okolí nádraží. Nyní je hotový terminál A, který slouží zejména městské veřejné dopravě. Zároveň v současné době běží tendr na projektanta navazujícího terminálu B, který by měl sloužit regionální a dálkové autobusové dopravě. V Pardubicích také dlouhodobě očekáváme výstavbu lávky na Duklu. Půjde o součást přestavby železničního dopravního uzlu v Pardubicích a po 60 letech by mohla být naplněna vize všech Pardubáků, a došlo by k propojení dosud rozdělených částí města, které je nyní přetnuty kolejemi. Město má také vizi a v současné době se připravuje na možnost, že by tam mohl vzniknout takzvaný terminál C, pracovně mu říkáme Jih, a také důležitý parkovací dům, do kterého by lávka ústila,“ vysvětloval posluchačům v sále Martin Charvát a zmínil také například připravovanou koncepci inteligentního řízení dopravy v Pardubicích, leteckou či lodní dopravu. „To je však na státu, jak se rozhodne, a zda konečně „prokopne“ tu Přelouč či nikoli,“ podotkl Charvát v narážce na dlouholeté spory o výstavbu úseku kanálu právě u města vzdáleného od Pardubic několik kilometrů po proudu Labe.

Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti

“Sám za sebe říkám, že je třeba vytvořit koncepci technického zařízení, které by propojilo Pardubice a Hradec Králové říční dopravou. To je však výzva na další čtyři roky,“ zakončil vystoupení Martin Charvát.

Krajem rychlostí 200 kilometrů za hodinu

O železniční infrastruktuře na konferenci hovořil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda.

Fotogalerie

“Chtěl jsem nastínit vývoj v příštích pěti letech a zmínit, že máme přímo v Pardubickém kraji vytipován jeden z pěti úseků, kde chceme řešit zvýšit rychlost do 200 kilometrů v hodině, konkrétně od Chocně do Pardubic. To však ještě bude předmětem mnoha jednání. Je třeba si uvědomit, že pro takovéto rychlosti musíme zajistit mimoúrovňové křížení a musí to být zkoordinováno i s výstavbou D35 a přivaděčů. Jednali jsme také o tom, jaké budou v nejbližších letech možnosti čerpání dotačních titulů, zejména jde o novinku v podobě čerpání úvěru z Evropské investiční banky. Myslím si, že za zmínku stojí to, že stále nemáme dokončené zdvoukolejnění trati do Hradce Králové. I na tom se intenzivně pracuje, ale je zde poměrně složité vyjednávání s místními samosprávami. Jedná se konkrétně o úsek těsně před Hradcem Králové. Bohužel se zatím nepodařilo vykomunikovat, ve kterých částech by se vybudovala mimoúrovňová křížení, kde by byly železniční přejezdy, a kde by naopak přejezdy zanikly. Věřím tomu, že konsensus najdeme v roce 2019. Mezitím musíme začít řešit železniční infrastrukturu přímo ve stanici Hradec Králové,“ přiblížil Jiří Svoboda.

Více než 70 vystavovatelů na veletrhu

Silniční veletrh, který se stal největší akcí svého druhu v České republice i letos nabídl představení moderních technologií a nových strojů. K vidění byla nejnovější technika, kterou v sídle krajských silničářů v Doubravicích její výrobci a dodavatelé představili v praxi. V rámci doprovodného programu se představily také historické stroje a vozidla, například parní nákladní automobil Škoda Sentinel.

„Dnešek je skutečný svátek dopravy. Doprava ve 21. století je fenomén a já jsem jako hrdá Pardubačka pyšná na naše předky Jana Pernera a Jana Kašpara a další, kteří zaseli sémě, které nás etabluje o několik pater výš než v jiných městech naší republiky,“ podotkla první místopředsedkyně Senátu parlamentu České republiky Miluše Horská.

Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti

„Veletrh je pro mě velmi příjemným překvapením, protože jsme obvykle mívali do 50 vystavovatelů a v letošním roce je jich přes sedmdesát. Poslaní veletrhu je v tom, že se lidé z oboru pracovně a společensky setkají a vymění si zkušenosti. Příkladem může být již tradiční setkání s našimi seniory, což jsou lidé, kteří v našem oboru většinou pracovali celý život. To bylo velmi přínosné, protože jsme se dozvěděli nové skutečnosti, o kterých jsem neměl ani tušení. Věnovali jsme pozornost přípravám a realizaci našich staveb, Dopravnímu Uzlu Pardubice jako nosnému projektu regionu, a zároveň pánové projevili veliký zájem o most Pavla Wonky. Jednání byl přítomen i pan Karásek, který v 80. letech minulého století řešil havarijní stav tohoto mostu poskytl nám cenné a nové informace. Jeho znalostí využijeme,“ ujistil Miroslav Němec a zaměřil se na problematiku týkající se silnic v regionu z pohledu Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Náplní naší práce je starat se o správu a údržbu silnic a také poměrně rozsáhlého majetku v reálné finanční hodnotě 31 miliarda korun. Jedná se o více než tři tisíce kilometrů silnic. Je obecně známo, že majetek silnic druhé a třetí třídy, které spravujeme, je dlouhodobě podfinancován. To se samozřejmě fakticky projevuje na stavu vozovek, což veřejnost velmi vnímá. Je pravda, že od roku 2000, kdy vznikly kraje, se podařilo vzkřísit páteřní silniční soustavu silnic druhé třídy, ale bohužel silnice třetí třídy nám velice chátrají a dostávají se do havarijního a nevyhovujícího stavu, což z pohledu školní známky znamená čtyřku až pětku. Těchto silnic máme 70 procent a pochopitelně pro občany, kteří žijí v menších sídelních útvarech a jsou napojeni touto soustavou, je to skutečně velký problém. Je to prostě věc, se kterou se pereme. Dá se to zvrátit pouze změnou finančních toků ve směru ke krajům do oblasti silničního hospodářství. Snažíme se veřejnost o situaci informovat, aby lépe pochopila a věděla, kde je ta příčina, a že cestáři skutečně nejsou ta žába na prameni, která brání tomu, aby lidé dostali od státu kvalitní servis a službu,“ vysvětlil šéf krajských silničářů.

Dopravní konference i silničního veletrhu se zúčastnila i slovenská delegace z Prešovského kraje a polská delegace z Dolnoslezského kraje.

„Spolupráce silničářů z Česka, Slovenska a Polska má dlouholetou tradici a setkání v Pardubicích je pokračováním příběhu této tradice. Rádi si vyměníme zkušenosti a dozvíme se, jak řešíte problémy u vás v České republice,“ podotkl Leszek Loch, ředitel Dolnoslezské služby silnic a železnic Wroclav.

Spolupořateli obou významných akcí byly: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Univerzita Pardubice.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Také si dáváte první kafe v práci hned po ránu? Tak si běžte k nadřízeným pro pochvalu. Vědci právě prokázali, že jste...

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Pokud se zajímáte o dřevostavby, možná vás bude zajímat, jak vlastně moderní dřevostavba vzniká, a pokud si ji...

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Potíže s neplatiči nájemného a jejich časté střídání v bytě, devastace nemovitosti a s tím související finanční ztráty...

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Krátké a pravidelné pauzy na kafe jsou v mnoha zemích samozřejmostí. Jako třeba „fika“. Švédská pauza na kafe, která je...

Bydlení ve Vochově - venkovský klid a Plzeň na dosah

Bydlení ve Vochově   - venkovský klid a Plzeň na dosah

Plzeň jako čtvrté největší město republiky přináší spoustu pracovních příležitostí a patří k sídlům, která nabízejí...

Další z rubriky

Letošní zima byla pro silničáře náročná. Silnice trpěly

Letošní zima byla pro silničáře náročná. Silnice trpěly

Silničáři mají za sebou jednu z nejnáročnějších zim za poslední dobu. Hlavně sněhové srážky v lednu si vyžádaly mnohem...

Bezpečnost budov zvýší požární prosklené dveře, okna a stěny

Bezpečnost budov zvýší požární prosklené dveře, okna a stěny

Hledáte profilový systém, který spolehlivě zabrání prostupu ohně? Propracovaným technickým provedením, dlouhodobou...

Rodinné domy na klíč - bydlete rychle a bez kompromisů

Rodinné domy na klíč - bydlete rychle a bez kompromisů

Stále přemýšlíte, jestli postavit rodinný dům vlastníma rukama, nebo si ho nechat postavit od profesionálů? Romantická...

Najdete na iDNES.cz